Українська література 11 клас (профільний рівень) - Слоньовська О. В. 2019

Валерій Шевчук (нар. 1939 р.)
Українська література в умовах «розвинутого соціалістичного реалізму»
Українська література 1960—2000-х рр. Відродження багатоголосся у стильовому розвитку

Всі публікації щодо:
Шевчук Валерій

Валерій Олександрович Шевчук сповідував барокові норми в ХХ ст. і продовжує ці традиції у ХХІ, наголошуючи: «Бароко - не італійське, не польське, а власне українське - автентичне і водночас частина європейської культури». Специфічне барокове світосприйняття, що втілюється у композиції твору, - наскрізна течія української літератури від давніх часів і до сьогодні.

Химерний роман - прозовий жанр, у якому розповідається про неймовірні події, реальне поєднується з фантастичним, а засоби іронії, гротеску і театральності - з елементами фольклорної та міфологічної поетики. Українській химерно-гротескній прозі притаманні яскрава національна своєрідність та неповторний колорит.

Творчість В. Шевчука літературознавці ділять на три періоди: 1) кінець 1960-х рр.: роман «Набережна, 12» (1968), рукопис повісті «Середохрестя», перший варіант повісті «Мор» (1969), книга «Вечір святої осені» (1969); 2) «важкі 1970-ті» - початок 1980-х рр.: рукописна п'єса «Сад», роман «Дім на горі» (1983), рукопис роману «Три листки за вікном», за який 1988 р. отримав Державну премію УРСР ім. Тараса Шевченка, а 1991 - Премію фундації Антоновичів; 3) найплідніший період, кінець 80-х рр. ХХ ст. - до сьогодні: «Птахи з невидимого острова» (1989), «Мисленне дерево» (1986), «У череві апокаліптичного звіра» (1995), «Око прірви» (1996), «Жінка-змія» (1998), «Біс плоті» (1999), «Срібне молоко» (2002) та багато інших унікальних оповідань, повістей і романів.

Вдумливий дослідник епохи бароко і невтомний борець за соборну Україну В. Шевчук іще в радянські часи, що не сприяли зверненню до національно-історичних тем, зміг модернізувати староукраїнську версію Конституції 1710 р. Пилипа Орлика і надрукувати її 1990 р. в газеті «Літературна Україна».

Роман «Дім на горі»

«Дім на горі» (1983) - один із найкращих романів письменника. У ньому йдеться про життя чотирьох поколінь, які мешкають в одному домі з 1911 по 1963 р., і в долі кожного виразно простежуються певні загадкові та дивовижні події. Твір складається з двох частин. Перша - це «Повість-преамбула», в якій описується життя родини в одному домі протягом 52 років, друга - автономний художній текст «Голос трави», який складається з 13 новел, нібито написаних очевидцем Іваном Шевчуком, за образом-маскою якого ховається сам письменник.

Федір Кричевський. Любов. Перша частина триптиху «Життя» (1927)

Важливо, що роман побудований всуціль на архетипних образах. Символічний образ дому під небесами (на горі) - це й метафізична Україна, й окремо взята українська родина, й виразно фантастичний текст. Водночас дім стає метафізичним вмістилищем жінки-матері, яка продовжує рід, а разом із ним - й історію дому. Образ-символ «дому на горі» асоціюється з «пупом землі», власне, біблійним Едемом - колискою людства. Священний дім (сакральний центр) не може існувати без профанного (нецивілізованого, дикого) довкілля. Жінки не можуть продовжити свого роду без чоловіків, і ті приходять у «Дім на горі» або в образах звичайних людей (переступивши поріг, вони залишаються господарювати зі своїми обраницями до смерті, і від них у такому випадку народжуються дівчата), або в образах птахів-звідників, сірих воронів (від стосунків із ними народжуються хлопці, які в дорослому віці вилітають із дому в широкий світ). В. Шевчук пояснює: «Мої чи моїх героїв мандри - це лише метафора, відповідно мандри можуть відбуватися без реального виходу з Дому, на мислительному рівні».

«Офіційній літературі Валерій Шевчук ніколи не служив, відкидаючи геть облуду соцреалізму, а трагічної дисидентської долі щасливо уникнув».

Людмила Тарнашинська

«Його художня проза - багатогранна, але в центрі - проблеми добра та зла, прекрасного й потворного, проблеми людини... Він належить до письменників, вихованих на перехресті культур - народно-національної і загальноєвропейської».

Віра Мелешко

Федір Кричевський. Три покоління (1913)

Завдяки особливостям химерної прози й міфологічному тлу творів В. Шевчука соцреалістична критика не могла звинуватити його в антирадянщині.

«...трьома дорогами я ішов: давня поезія і літопис С. Величка - одна, історичні повісті - друга, сучасна проза - третя».

Валерій Шевчук

У творі існує барокове поєднання високого (духовного) й низького (буденного): дім на горі - це нездоланний форпост духовності, а підніжжя - боротьба добра і зла, світла й темряви. Реальні картини в романі віртуозно поєднані з фантастичними.

Діалог із текстом

1. Дайте визначення химерного роману та схарактеризуйте його основні риси на прикладі твору В. Шевчука «Дім на горі».

2. Відстежте сюжетні лінії роману «Дім на горі». Чи ототожнюєте ви себе з кимось із героїв твору? Чому?

3. Об'єднайтеся у творчі групи й підготуйте для класу усні реферати на одну з тем: «Художня особливість прози В. Шевчука», «Бароковий світ сучасної літератури», «В. Шевчук - популяризатор і дослідник давньої української літератури» (5-8 речень).

Діалоги текстів

1. Роман «Дім на горі» побудовано на взаємодії архетипних образів. Підготуйте реферат на тему «Теорія архетипів К. Г. Юнга та архетипи у творчості В. Шевчука» і ознайомте з цією темою клас.

2. Підготуйте коротку довідку про П. Орлика - автора першої конституції в Європі, що на більше, ніж півстоліття, випередила Конституцію США (1787), видатного українського державного діяча, ім'я якого століттями замовчували у зв'язку з анафемою Іванові Мазепі.

Мистецькі діалоги

1. Розгляньте репродукції картин Ф. Кричевського, вміщені у цьому розділі. Чи дотичні вони, на вашу думку, до творчості В. Шевчука? Чому теми кохання і стосунків поколінь актуальні на будь-якому етапі розвитку культури?

2. Картина «Три покоління» Ф. Кричевського виразно передає український національний колорит. Спробуйте уявити жінок різних поколінь у сучасному одязі. Обговоріть у класі, чи й осучаснена робота зможе проілюструвати вічні теми і цінності, розкриті у романі В. Шевчука «Дім на горі»?На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.