Українська література 11 клас (рівень стандарту) - А. М. Фасоля 2019

Юрій Яновський. Знайомство здалеку і зблизька
Прозове розмаїття

Всі публікації щодо:
Яновський Юрій

27 серпня 1902 — 25 лютого 1954

А людина — натура творча. Людині треба, щоб її робота залишалася після неї самої жити. Тоді людина працюватиме так, як співає.

Юрій Яновський

Юрій Іванович завжди був шукачем цікавих пригод, але шукав він їх не для того, щоб одразу пустити в якийсь твір. Вони йому потрібні були як доказ його принципових життєвих настанов, він підкріплював ними своє впевнення, що людина може й повинна бути кращою, ніж вона є.

Матвій Талалаєвський, письменник

Юрій Яновський — творець «духовного романтизму», один із найяскравіших представників неоромантичної течії в українській літературі першої половини XX ст. Співець морської стихії.

Творчий доробок Яновського різножанровий: новели, оповідання, повісті, романи, поезії, п’єси. Його приваблювали яскраві характери, небуденні, екстремальні ситуації, у яких найвиразніше розкривалися людські риси.

Знайомство здалеку і зблизька

Сторінки життєпису. Народився Юрій Іванович Яновський 27 серпня 1902 р. на хуторі Маєрове на Єлисаветградщині (тепер село Нечаївка Кіровоградської обл.). Його рід ішов від Гоголів-Яновських, чим письменник буде пишатися протягом усього життя.

У 1908 р. родина переїхала до Єлисаветграда (тепер місто Кропивницький), де Яновський на відмінно закінчив земське реальне училище1, у якому свого часу навчалися Є. Чикаленко, П. Саксаганський, Г. Юра, Є. Маланюк. Далі юнак продовжує здобувати освіту в механічному технікумі, а також у Київському політехнічному інституті, який через матеріальну скруту і стан здоров’я закінчити не вдалося.

1925 р. Ю. Яновський переїхав до Харкова, де працював у редакції журналу «Кіно». Згодом, уже як головний редактор сценарного відділу Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ), вивчає тонкощі кіномистецтва, пише сценарії, співпрацює з «генієм світового кіно» О. Довженком.

У Харкові він познайомився з Тамарою Жевченко (1908-1958), актрисою театру «Березіль» Леся Курбаса, з якою і прожив усе життя.

У 1939 р. письменник переїздить до Києва, де отримує посаду головного редактора журналу «Українська література» (з 1946 р. — «Вітчизна»).

1 Єлисаветградське земське реальне училище — реальне училище в Єлисаветграді, перший заклад середньої освіти в місті, що діяв від 1870 р. до кінця 1920-х років.

Під час війни Ю. Яновський разом із редакцією часопису перебуває в евакуації в Уфі. Тут з’являються драма «Син династії» (1942), збірка оповідань «Земля батьків» (1944).

Після війни письменник бере участь у Нюрнберзькому процесі. Побачене й почуте там знайшли відображення у збірці «Листи з Нюрнберга» (1946). Наступного року виходить друком присвячений війні та повоєнному відновленню України роман «Жива вода». Цей твір було піддано нищівній критиці. Автора звинуватили в націоналізмі, міщансько-обивательських поглядах, публікації аполітичних та помилкових творів — і зняли з посади редактора.

І хоча за збірку «Київські оповідання» (1948) письменник отримав Сталінську премію III ступеня, учинена над ним розправа далася взнаки. До останніх днів свого життя він змушений був працювати над виправленням роману «Жива вода». Скорочений удвічі текст під назвою «Мир» був опублікований 1956 р. У лютому 1954 р., за кілька днів до смерті Ю. Яновського, побачила світло рампи його п’єса «Дочка прокурора».

Помер письменник 25 лютого 1954 р. Похований у Києві на Байковому цвинтарі.

У селі Нечаївка створено музей імені Ю. Яновського. На будинку в Києві, де в 1939-1954 рр. жив і працював письменник, установлено меморіальну дошку.

Культурно-мистецький контекст

Наприкінці 1920 — на початку 1930-х років геній українського мистецького авангарду Анатоль Петрицький створив унікальний пам’ятник тогочасній творчій еліті України — «стопортретну серію» живописних і графічних портретів своїх сучасників, зокрема й письменника Ю. Яновського. Жорстока хвиля сталінських репресій, що розпочалася 1933 р., захопила багатьох портретованих і більшість робіт із цієї серії були знищені. Окремі портрети збереглися в музеях і приватних колекціях, а з деяких залишилися фотовідбитки та репродукції, як-от фотовідбиток портрета Ю. Яновського.

Анатоль Петрицький. Фотопортрет Юрія Яновського

Запитання і завдання

1. Скористайтеся інформацією, що «схована» в QR-коді. Розгляньте уважно відбитки світлин Ю. Яновського. Створіть емоційний портрет митця, долучивши спогади сучасників письменника, матеріал підручника, розповіді вчителя, інших друкованих й електронних джерел. Поділіться напрацюваннями в класі. Як оцінили однокласниці й однокласники ваш виступ? Які висновки ви зробили на основі їхніх міркувань?

2. Чи були в житті Ю. Яновського події, які стали визначальними у формуванні світобачення письменника?

3. Процес особистісного самоусвідомлення й самопізнання передбачає творче самовираження. У чому полягає трагедія Ю. Яновського як творчої особистості?

4. Ю. Яновський розглядав людину як частинку природи. Окремі риси природи (скажімо, степу, моря, гір) характерні й для народу, який проживає в цій місцевості. Поміркуйте, чи можна дивитися на Всесвіт як на взаємопов’язану систему, а на людство — як її елемент.