Всі публікації щодо:
Костенко Ліна

Літературне читання 2 клас - Віра Науменко - Генеза 2014

БАБА ВІХОЛА - ЛІНА КОСТЕНКО - ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 4 - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Баба Віхола, сива Віхола

на метільній мітлі приїхала.

В двері стукала, селом вешталась:

— Люди добрії, дайте решето!

Ой просію я біле борошно,

бо в полях іще дуже порожньо.

Сині пальчики — мерзне житечко.

Нема решета, дайте ситечко!

Полем їхала, в землю дихала

баба Віхола, сива Віхола...

✵ Серед виділених у вірші слів знайди ті, які виповнюють описану картину звуками, кольорами, рухом.

✵ Прочитай слова, якими поетеса описала віхолу як людину.

✵ Поміркуй, чому віхолу названо сивою. Як ти розумієш вислів на метільній мітлі приїхала?

✵ Простеж, як поетеса зображує грізний характер баби Віхоли й водночас її добрі наміри.

✵ Вірш закінчується крапками. Спробуй скласти його продовження. Розкажи, як відпочивала баба Віхола.

Надворі пішов сніг, здійнявся вітер. Метелиця засипала землю снігом, як піском. Вітер піднімався зверху, падав униз і неначе лизав язиками по снігу й заносив усе дрібним снігом.

Іван Нечуй-Левицький

Яку картину ти уявляєш, читаючи ці рядки?

За допомогою якого порівняння письменник описує дії вітру? Чому він обрав саме такий образ?