Літературне читання 3 клас - Віра науменко - Генеза 2014

ПРО ОХА-ЧУДОТВОРА - Казки про тварин - УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ - З НАРОДНОГО ДЖЕРЕЛА

(Скорочено)

Були собі дід та баба, і був у них один син. От баба діду й каже:

— Діду, одведи його у школу!

От дід узяв сина й пішов у школу. Веде та й веде, коли бачить — стоїть гора, висока, що страх. От він зайшов на гору і каже:

— Ох!

Коли виходить пан і каже:

— Навіщо ти мене звеш?

— Я вас не зву. Я зійшов на гору і кажу: „Ох!“

— Я саме той Ох. Куди ти ведеш свого сина?

— Та поведу його в школу куди-небудь.

— Оддай мені, я його вивчу.

— А що ж вам необхідно сплатити за рік?

— Зроби мені копу1 ложечок.

— Ну, добре.

От дід приходить додому й каже бабі:

— Віддав сина у школу.

1 Копа — тут: давня одиниця лічби, що дорівнює 60.

— Кому ж ти віддав?

— Оху!

— Що ж йому за те?

— Копу ложечок.

От дід зробив копу ложечок,

приносить до Оха, а Ох йому й каже:

— Постій, я внесу твого сина. Пішов Ох і приносить три

яструбці. Дав їм їсти, а після й каже:

— Пізнай свого сина!

А дід каже:

— Не пізнаю!

— Ну, йди додому та зроби мені копу тарілочок...

• Відтвори подальший розвиток подій, спираючись на схему, розміщену на першому форзаці підручника.

— Ну, іди та принеси мені копу ложечок...

А дідів син у Оха дрова рубає і каже наймичці:

— Як прийде мій батько, то я буду з правого боку стояти і ногою тупати.

От приходить батько до Оха, а наймичка й каже йому:

— Ваш син буде з правого боку стояти і ногою тупати.

Приходить Ох і каже:

— Іди, діду, у конюшню.

Приходить дід у конюшню — коли стоїть таких три жеребці, що страх. От дід і каже:

— Оце мій син!

— Ну, бери, — каже Ох.

Узяв дід свого сина й пішов додому. А син і каже дорогою:

— Як же нам грошей заробить?

— Як же ми заробимо? — каже батько.

От син зразу перекинувся яструбом та й каже:

— Мене ні за що не продавайте, як за сто карбованців.

От той яструб усе сидить на плечі, а як де перепілка заспіває, так він полетить і принесе її.

Їде пан, побачив того яструба і каже:

— Що тобі за яструбця?

— Сто карбованців.

Вийняв пан і дав за того яструба сто карбованців, а яструба взяв, посадив на плече й поїхав собі. Той яструб носить і носить перепілки, а за однією як погнався, та в яр1, а в яру перекинувся зайцем; потім прибіг до батька, перекинувся хлопцем і пішли вдвох додому й живуть собі.

Почули вони, що в такому-то містечку ярмарок, син і каже батьку:

— Я стану таким конем, що одна шерстина срібна, а друга золота, і поведіть мене на ярмарок. Вам будуть давати багато грошей, так ви не продавайте, аж поки не наб'ють п'ять мішків золота. І щоб ви зняли уздечку, хоч як будуть дорого платити за уздечку, то не продавайте.

Повів дід коня на ярмарок і продає. Скільки панів не приходило купувати його, то він як скаже таку ціну, то пани і не хочуть купувати. От прийшов той самий учитель його, Ох (а він дідом перекинувся), і каже:

— Що тобі, старий, за цього коня?

— П'ять мішків набийте золотом, та ще щоб моя й уздечка була.

От Ох оддав йому золото, вихватив коня з уздечкою, а кінь і плаче. Привів його додому і прив'язав у конюшні так круто, що страх, і його товариші тут у конюшні.

От той кінь і каже:

— Одпустіть хоч трошки, дайте дихнути.

Вони взяли і одпустили трошки, кінь зразу одірвався та й побіг. Дивиться, що за ним женеться вовк, і зразу перекинувся хортом1. Біжить та й біжить, коли море — кінь перекинувся окунем, а вовк щукою, та й пливуть. От щука й каже:

1 Яр — глибока довга западина; заглиблення зі схилами.

— Окуню, повернись до мене боком.

— Коли ти щука бистра, — каже окунь, — то лови мене з хвоста.

Пливуть вони, коли дивляться, аж перуть плаття дівчата — царська дочка і служниця царя. От хлопець зразу перекинувся перснем перед царською дочкою, вона взяла той перстень. Ох перекинувся таким старим дідом, що страх, прийшов до них та й каже:

— Чи не бачили тут персня, я вчора загубив?

— Найшли.

— То оддайте ж мені.

— Ні, не оддам, — каже царська дочка.

— Як вам услужить за те, щоб ви оддали?

— Сім год служи.

От Ох служить, а той, що перекинувся перснем, уночі парубком стає, а вдень перснем лежить.

— Як будете, — каже царівні, — оддавать мене, я краще маком посіюсь. Та як буде одна мачина котиться під чобіт, то наступіть на неї.

Приходить Охові строк, він і каже:

— Оддайте ж мені перстень!

— Нехай, — каже царівна, — краще маком посіється!

Взяла та й кинула його. Коли дивиться, аж одна мачинка котиться, вона взяла й наступила ногою. Ох перекинувся півником і збирає мак, а та мачинка перекинулась яструбом. Зараз яструб убив півника. А тоді він став парубком та й повінчався із царівною. Живуть і хліб жують, а нам не дають.

1 Хорт — мисливський собака.

• Назви персонажів казки. Із чого починається твір?

• Чи погоджуєшся ти з думкою, що син діда й баби потрапив у чарівний світ? Розкажи, як це сталося.

• Які чарівні перетворення відбуваються в казці? На кого перетворював Ох дідового сина?

• Які випробування Ох влаштував дідові? Навіщо він це зробив?

• Хто допомагав дідовому сину вирватися від Оха? Скільки разів йому допомагали? Через які випробування пройшов хлопець?

• Чим закінчилася казка? Що ж насправді загинуло? Чи погоджуєшся ти з таким ланцюжком міркувань: Бідний чоловік стомився. — Ох. — Поневолення замість допомоги. — Зло. — Перемогло добро?

• Ох — позитивний чи негативний герой? Доведи свою думку.

• Перекажи близько до тексту уривки казки, які відповідають малюнкам (с. 12, 14).

• Поділіть казку на частини. Оберіть одну з них і прочитайте в особах.

Повтори і пригадай

• Які види казок за змістом ти знаєш?

• Чому несправедливо ображеним героям казок про тварин вдається провчити своїх кривдників?

• Кого і за що в чарівній казці „Про Оха-чудотвора“ доля нагородила, а кого покарала?

• Розділіться на групи. Оберіть по одній з прочитаних казок і розіграйте їх за ролями.