Слов'янські міфи - МІФИ - У КРАЇНІ ДАВНИНИ

Літературне читання 4 клас - О.В. Науменко - Генеза 2015

Слов'янські міфи - МІФИ - У КРАЇНІ ДАВНИНИ

Як і інші народи, прадавні слов'яни вірили в те, що світом правлять боги. Більшість з богів творить добро (наприклад, бог сонця Дажбог; бог грому і блискавки, покровитель хліборобства Перун; покровитель скотарства Велес, або Волос; Ярило - божество родючості). Але є і такі, що можуть занапастити (наприклад, Чорнобог).

Окрім богів, за уявленнями слов'ян, землю населяли духи. Це добрі та злі сили, які могли втручатися в повсякденне життя: русалки, мавки, домовики, відьми тощо. Люди вірили, що жити з ними треба в мирі, навіть задобрювали подарунками.

Були боги - Перун, Дажбог, Ярило,

тож поклонялись сонцю і громам,

Стрибогові, що напинав вітрило,

і Волосу, що любий пастухам.

Любов Забашта

• Прочитай один з варіантів переказу слов'янського міфу про походження людей на Землі.