Українська література 5 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2018

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

* * *

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сім'я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тільки дівчата

Та соловейко не затих.

До речі

Вірш Т, Шевченка „Садок вишневий коло хати...” унікальний тим, що в ньому майже немає художніх засобів. Однак таке буває рідко: треба мати неймовірний талант, щоб простими словами передати красу весняного вечора й гармонію людини в природі.

1. Установіть відповідність.

Троп Визначення

1 порівняння

2 персоніфікація

3 гіпербола

А перенесення ознак людини на неживий предмет чи явище, олюднення

Б велике перебільшення рис людини, предмета чи явища з метою надання зображуваному виняткової виразності

В уживання двох слів із протилежним значенням для підсилення емоційності

Г зіставлення одного предметами явища з іншим, чимось подібним до нього

2. Персоніфікацію вжито в рядку

А Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть.

Б І сонце спатоньки зове у синє море...

В Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх... .

Г І ждеш його, того світу, мов матері діти.

3. Порівняння вжито в рядку

А За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає... .

Б Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих.

В Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть... .

Г А туман, неначе ворог, закриває море... .

4. Чим ліричні твори відрізняються від епічних і драматичних?

5. Що таке тропи? Яку роль вони відіграють у художніх творах?

6. Як ви розумієте другий рядок вірша „За сонцем хмаронька пливе...”?

7. Яким настроєм — веселим чи сумним — наповнений вірш „За сонцем хмаронька пливе...”? Чому ви так уважаєте?

8. Вірш „Садок вишневий коло хати...” чітко поділений натри частини (три строфи). Чи треба змінювати інтонацію, читаючи їх? Чому?

9. З чого видно, що у вірші „Садок вишневий коло хати...” зображено весну (квітень або травень)?

10. Вірш „Садок вишневий коло хати...” написаний у неволі, коли Т. Шевченко навесні в холодній та сірій камері північного Петербурга очікував вирок. Що, на вашу думку, могло спонукати поета написати такий ніжний та світлий вірш?

11. Знайдіть у вірші „За сонцем хмаронька пливе...” усі порівняння й випишіть їх у робочий зошит.

12. Уважно роздивіться картину К. Крижицького „Вечір”. Скажіть, чим вона близька до вірша „За сонцем хмаронька пливе...” і чим відмінна.

1. Вивчіть напам'ять вірш Т. Шевченка „Садок вишневий коло хати...”.

2. Перепишіть вірш „Садок вишневий коло хати...” у робочий зошит.

Визначте рими й підкресліть їх однією та двома рисками.

3. У мережі Інтернет знайдіть картини та фотографії українських хат із вишневими садками навесні, які якнайкраще проілюструють вірш „Садок вишневий коло хати...”. Підготуйте невелику мультимедійну презентацію за цими матеріалами (за бажанням).