Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література 5 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2018

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

* * *

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сім’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тільки дівчата

Та соловейко не затих.

До речі

Вірш Т, Шевченка «Садок вишневий коло хати...» унікальний тим, що в ньому майже немає художніх засобів. Однак таке буває рідко: треба мати неймовірний талант, щоб простими словами передати красу весняного вечора й гармонію людини в природі.

1. Установіть відповідність.

Троп Визначення

1 порівняння

2 персоніфікація

3 гіпербола

А перенесення ознак людини на неживий предмет чи явище, олюднення

Б велике перебільшення рис людини, предмета чи явища з метою надання зображуваному виняткової виразності

В уживання двох слів із протилежним значенням для підсилення емоційності

Г зіставлення одного предметами явища з іншим, чимось подібним до нього

2. Персоніфікацію вжито в рядку

А Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть.

Б І сонце спатоньки зове у синє море...

В Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх... .

Г І ждеш його, того світу, мов матері діти.

3. Порівняння вжито в рядку

А За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає... .

Б Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих.

В Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть... .

Г А туман, неначе ворог, закриває море... .

4. Чим ліричні твори відрізняються від епічних і драматичних?

5. Що таке тропи? Яку роль вони відіграють у художніх творах?

6. Як ви розумієте другий рядок вірша «За сонцем хмаронька пливе...»?

7. Яким настроєм — веселим чи сумним — наповнений вірш «За сонцем хмаронька пливе...»? Чому ви так уважаєте?

8. Вірш «Садок вишневий коло хати...» чітко поділений натри частини (три строфи). Чи треба змінювати інтонацію, читаючи їх? Чому?

9. З чого видно, що у вірші «Садок вишневий коло хати...» зображено весну (квітень або травень)?

10. Вірш «Садок вишневий коло хати...» написаний у неволі, коли Т. Шевченко навесні в холодній та сірій камері північного Петербурга очікував вирок. Що, на вашу думку, могло спонукати поета написати такий ніжний та світлий вірш?

11. Знайдіть у вірші «За сонцем хмаронька пливе...» усі порівняння й випишіть їх у робочий зошит.

12. Уважно роздивіться картину К. Крижицького «Вечір». Скажіть, чим вона близька до вірша «За сонцем хмаронька пливе...» і чим відмінна.

1. Вивчіть напам’ять вірш Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати...».

2. Перепишіть вірш «Садок вишневий коло хати...» у робочий зошит.

Визначте рими й підкресліть їх однією та двома рисками.

3. У мережі Інтернет знайдіть картини та фотографії українських хат із вишневими садками навесні, які якнайкраще проілюструють вірш «Садок вишневий коло хати...». Підготуйте невелику мультимедійну презентацію за цими матеріалами (за бажанням).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.