Всі публікації щодо:
Рильський Максим

Українська література 5 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОСІНЬ-МАЛЯР ІЗ ПАЛІТРОЮ ПИШНОЮ - МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ (1895-1964) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

* * *

Осінь-маляр із палітрою пишною

тихо в небі кружляє,

осипає красою розкішною.

Там розсипа вона роси сріблисті,

Там тумани розливає,

Ліс одягає у шати барвисті.

Ліс обливає кольорами дивними,

Ніжно сміється до вітру,

Грає цілунками з ним переливними.

Фарби рожеві, злотисті, червоні,

Срібно-блакитне повітря...

Ніжні осінні пісні тиходзвонні!

С Шишко. Огінь

1. Установіть відповідність.

Назва вірша

Уривок

1 «Дощ»

А Золотий вечірній гість

2 «Осінь-маляр

Впав бадьоро, свіжо, дзвінко

із палітрою

На закурені будинки...

пишною...»

Б Душа причастилася кротості трав —


Добридень я світу сказав!


В Фарби рожеві, злотисті, червоні,


Срібно-блакитне повітря...


Ніжні осінні пісні тиходзвонні!

2. Порівняння вжито в поетичному рядку

А Фарби рожеві, злотисті, червоні, срібно-блакитне повітря...

Б Золотий вечірній гість впав бадьоро, свіжо, дзвінко...

В Люби природу не для себе, люби для неї.

Г Осінь-маляр із палітрою пишною...

3. Прикметник, який придумав М. Рильський, ужито як епітет у словосполученні

А дивні кольори В тиходзвонні пісні

Б переливні цілунки Г золотий гість

4. Які ознаки має ліричний твір? Доведіть, що твір «Дощ» ліричний.

5. Чому дощ важливий у природі? Якими словами М. Рильський виражає своє захоплення цим явищем у вірші «Дощ»? Які з цих слів епітети?

6. Чим поезія «Осінь-маляр із палітрою пишною...» близька до образотворчого мистецтва?

7. Підкресліть дієслова, що є персоніфікаціями, у вірші «Осінь-маляр із палітрою пишною...».

8. Як ви розумієте слова: Грає цілунками з ним переливними?

9. Прокоментуйте останні рядки вірша Ніжні осінні пісні тиходзвонні!

10. З чого видно, що М. Рильський у своїх віршах захоплюється природою, її красою?

1. Яких кольорів не вистачає в ілюстрації до вірша «Осінь-маляр із палітрою пишною...»?

2. Напишіть невеликий роздум на тему «Чому природу треба берегти?» (4-5 речень).

1. Вивчіть один вірш М. Рильського напам’ять (на власний вибір).

2. Намалюйте ілюстрацію до вірша М. Рильського «Дощ» (за бажанням).

3. Прочитайте оповідання Гр. Тютюнника «Дивак».

Радимо прочитати

М. Рильський. Поезії