ТВОЯ МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ - ДОДАТКИ

Українська література 6 клас - Раїса Мовчан - Генеза 2006

ТВОЯ МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ - ДОДАТКИ

І

Актуальний - важливий для даного часу.

Акцентувати - наголошувати, підкреслювати яку-небудь думку.

Альфа й омега - початок і кінець чого-небудь.

Анкета - біографічні відомості про людину.

Античність - стародавня культура Давньої Греції та Риму.

Антрополог - фахівець, що вивчає біологічні особливості людини.

Апостол - учень Ісуса Христа, проповідник його вчення.

Арфіст - музикант, що грає на струнному інструменті арфа.

Археолог - фахівець, що вивчає побут, культуру людей на підставі речових пам'яток минулого, добутих під час розкопок.

Аспірантура - система підготовки науковців.

Атмосфера - тут: обстановка, породжена колективом, родиною тощо.

Атрибут - суттєва властивість предмета або явища.

Бакенбарди - борода від скронь уздовж щік до виголеного підборіддя.

Бессарабія - частина території нинішньої Молдови.

Біографія (життєпис) - опис чийого-небудь життя і діяльності.

Бурса - чоловіча духовна школа в Україні у XVIII - середині XIX ст.

Вакації канікули.

Верховина - назва високогірної місцевості.

Генератор ідей - той, хто пропонує, винаходить, придумує що-небудь.

Гільце - обрядове весільне дерево, прикрашене квітами, ягодами.

Гіпотеза - наукові пояснення чогось на основі припущень.

Грація - витонченість, краса в позах і рухах.

Голодомор - тут: організований голод в Україні в 1932-1933 pp.

Гонорар - грошова винагорода за що-небудь.

Данник - той, що сплачує данину - частку чогось.

Декоративний - вжитий для прикраси чого-небудь.

Дипломат - службовець, який має урядові повноваження для зносин з іншими державами.

Досвіток - час доби перед сходом сонця, світанком.

Економіст - фахівець, що займається фінансами і матеріальним господарством.

Екранізувати - поставити фільм за літературним твором

Експозиція (в музеї) - розміщення в певній послідовності експонатів - предметів для огляду.

Елегантність - вишуканість.

Емігрувати - переселитися зі своєї батьківщини в іншу країну.

Ескіз - попередній, невикінчений начерк чогось (малюнка, картини, музичного чи літературного твору).

Етика - сукупність моральних правил.

Етнограф - фахівець, що вивчає побут, звичаї, культуру народу.

Жердина - довгий, тонкий, без гілок шматок дерева.

Зело - зелень.

Імітувати - наслідувати кого-небудь, відтворювати що-небудь.

Інтим - тут: затишна обстановка, що сприяє відвертості, задушевності.

Календарні свята - визначені за календарем.

Карцер - приміщення у в'язниці з особливо незручними умовами для тимчасового перебування в ньому.

Клейноди - коштовності, самоцвіти, що використовуються як знаки влади.

Конфіскувати - примусово забрати, вилучити з ужитку.

Корида - традиційне видовище бою тореадора з розлюченим биком, поширене переважно в Іспанії та країнах Латинської Америки.

Кочегар робітник, що обслуговує різні печі.

Лідер - той, що виконує провідну роль, очолює якусь групу.

Ляск (лящання) - тут: відлунювання високих дзвінких звуків.

Магічний - надзвичайно сильний, чудодійний, чарівний.

Мировий суддя - суддя, що розглядав дрібні справи.

Митрополичий - те, що належить митрополиту - православному священику вищого звання.

Мініатюра - твір дуже малого розміру.

Модерний новомодний,сучасний.

Модернізувати - осучаснювати, змінювати по-новому.

Мораль - норми і принципи поведінки людей.

Морель (мореля) - сорт абрикоси із дрібними плодами.

Намітка - покривало з тонкої матерії на голову й обличчя.

Натюрморт картина, на якій зображені предмети побуту, квіти, фрукти та ін.

Неоковирний зроблений грубо, невміло, недбало.

Неординарний - незвичайний, оригінальний.

Німий фільм - неозвучений.

Нобелівські премії - щорічні міжнародні премії, названі на честь їх засновника - шведського інженера-хіміка А. Нобеля.

Обряд - сукупність установлених звичаєм дій, пов'язаних із побутовими або церковними традиціями.

Оперета - музично-драматична комедійна театральна вистава розважального характеру, в якій поєднано співи, танець, діалоги.

Опришок - народний месник за справедливість у Західній Україні в XVI - XІХ ст.

Оптимізм - бадьоре, життєрадісне світосприймання з вірою в краще майбутнє. Орнамент - оздоблювальний візерунок із повторювальними елементами.

Пантеоп - сукупність гідних пам'яті імен, творів мистецтва тощо. Піктограма - умовний малюнок-знак.

Половці - тюркський кочовий народ, який в ХІ-ХІІІ ст. населяв степи між ріками Дунаєм і Волгою.

Понт - частина давньогрецької назви Чорного моря.

Потиличник - удар рукою по потилиці.

Прізвисько - додаткове, крім справжнього, ім'я, яке іноді дають людині за рисами характеру, діяльністю, звичками.

Проект - задум, намір, план дій.

Пророчий - той, який передбачає що-небудь.

Простолюд - звичайні, небагаті люди.

Психолог - фахівець, який професійно розуміється на характерах, поведінці людей.

Регалія - предмет відзнаки чогось.

Регіон - певна територіальна одиниця (район, область, зона).

Редактор - той, хто перевіряє і виправляє текст.

Реєстр - перелік.

Ремісник - особа, що володіє певним ремеслом і виготовляв вироби.

Ремісниче училище - професійно-технічний навчальний заклад, що готує кваліфікованих робітників для різних галузей господарства.

Репресований - людина, що переслідувалася, була заарештована або знищена радянською владою.

Репродукція - фотографічне або поліграфічне відтворення будь яких зображень, наприклад творів живопису.

Ритуал - вироблений звичаєм порядок здійснення чогось.

Священнодійство - виконання якоїсь справи з особливою урочистістю. Семінарія середній духовний навчальний заклад.

Симфонія - великий музичний твір для оркестру.

Скіфи степові племена, які населяли південну частину сучасної України в І тис. до н. е. на початку І тис. н. е.

Скреснути - звільнитися від чогось, як ріка звільняється від криги

Службовці - ті, що перебувають на державній службі.

Соціальний статус - положення людини в суспільстві (тобто соціумі).

Стародруки - старі, давно надруковані книги.

Стела - кам'яна плита з написом, споруджена на згадку про щось. Сутулуватий - із трохи згорбленою спиною.

Сухоти - туберкульоз.

Тайга - важкопрохідні хвойні ліси.

Тарель - велика тарілка, що використовується як прикраса.

Терни - зарості колючих рослин.

Токар робітник, що обточує па верстаті вироби з різних матеріалів.

Узвар - компот із сушених фруктів і ягід.

Українська Народна Республіка - назва української держави у 1917 -1920 pp.

Філософ - мислитель.

Фонозапис - записані на спеціальному матеріалі (плівка, платівка) музичні твори.

Хор - тут: багатоголосий вокальний музичний твір.

Цивілізований - культурний, розвинений.

Шати - багате, розкішне святкове вбрання.

Шокувати - збентежити, розхвилювати чимось.

Юрист - фахівець із правознавства, практичний діяч у галузі права.

Язичництво - дохристиянська релігія, за якою людина вірила в багатьох богів, поклонялася їм.

Яра пшениця - посіяна весною, молода.

ІІ

Базилевич Анатолій (1926 р.) - відомий український художник-графік. Ілюстрував багато літературних творів.

Байрон Джордж (1788-1824) - англійський поет-романтик.

Білокур Катерина (1900-1961) - відома українська художниця.

Вольтер (1694-1778) - французький письменник і філософ.

Гоголь Микола (1809-1852) - український і російський письменник.

Гомер (VIII ст. до н. е.) - легендарний давньогрецький поет, автор відомих епічних поем „Іліада” та „Одіссея”.

Ґете Йоганн Вольфганг (1749-1832) - німецький письменник.

Ґюго Віктор (1802-1885) - французький письменник.

Дідро Дені (1713-1784) - французький письменник, філософ.

Кленович Себастіан (бл. 1545-1602) - польсько-український поет.

Колумб Христофор (1451-1506) - відомий мореплавець, який у 1492 р. відкрив для європейців Американський континент.

Кричевський Федір (1869-1947) - відомий українським художник.

Леонардо да Вінчі (1452-1519)- відомий італійський живописець, скульптор, архітектор, науковець, інженер.

Леонтович Микола (1877-1921) - український композитор, хоровий диригент, педагог.

Лессінг Готхольд Ефраїм (1729 1781) - німецький драматург.

Липа Юрій (1900-1944) - український письменник.

Магеллан Фернан (1480-1521) - мореплавець, що здійснив перше кругосвітнє плавання.

Марчук Іван (1936 р.) - відомий український художник.

Павло Русин із Кросна (бл. 1470-1517) - польсько-український поет.

Петрарка Франческо (1304-1374) - відомий італійський поет.

Піфагор (VІ ст. до н. е.) - давньогрецький філософ, математик.

Приймаченко Марія (1908-1998) - відома українська художниця.

Сухомлинський Василь (1918-1970) - відомий український педагог.

Цвейг Стефан (1881-1942) - австрійський письменник.

Цицерон (106 - 43 р. до н. е.) - відомий давньоримський оратор, філософ, політик.

Шиллер Йоганн Фрідріх (1759-1805) - німецький поет, драматург.