Всі публікації щодо:
Глібов Леонід

Українська література 5 клас - Л. Т. Коваленко - Освіта 2018

ВОВК І КІТ - Леонід Глібов (1827-1893) - КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

В село із лісу Вовк забіг...

Не думайте, що в гості, братця1

Ні, в гості Вовк не забіжить;

а він прибіг, щоб де-небудь сховаться:

проклятий2 люд з собаками настиг3...

І рад би Вовк в які ворота вскочить,

та лишенько йому: куди не поглядить —

усюди Вовченька недоленька морочить4,

хоч сядь та й плач;

ворота, як на те ж, кругом усі заперті5,

а дуже Вовкові не хочеться умерти

(бо ще він не нажився, бач!),

а гірше од людей — од видимої смерті...

Коли глядить6 —

на загороді Кіт сидить,

на сонечку мурликає-дрімас.

Підскочив Вовк і до Кота мовляє:

— Котусю-братику! Скажіть мені скоріше,

хто із хазяїнів отут усіх добріше?

Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав

на сей недобріій час. Я б у пригоді став!..

Чи чуєш гомін той? За мною то женуться!..

Котусю-батечку! Куди ж мені поткнуться7?..

— Проси мерщій Степана,

він добрий чоловік, — Кіт Вовкові сказав.

— Так у його я вкрав барана.

— Ну, так навідайсь8 до Дем’яна.

— Е, і Дем’яна я боюсь:

як тільки навернусь9,

він і згадає поросятко.

— Біжи ж, аж ген живе Трохим!

— Трохим? Боюсь зійтися з ним:

з весни ще злий він за ягнятко!

— Погано ж!.. Ну... а чи не прийме Клим?

— Ох, братику! Теля я в його звів!

— Так ти, я бачу, всім тут добре надоїв10 —

Кіт Вовкові сказав,—

Чого ж ти, братику, сюди і забігав?

Ні, наші козаки ще з розуму не спали,

щоб Вовка од біди сховали!

І так-таки ти сам себе вини:

1 Братця — браття. 2 Проклятий — тут: недобрий. 3 Настигнути — наздог нати. 4 Недоленька морочить — не щастить. що, братику, посіяв, те й пожни. 5Запертий — зачинений. 6 Глядіти — тут: бачити. 7 Поткнутися — податися, піти, звернутися. 8 Навідатися — тут: зайти. 9 Навернутися — прийти, зайти. 10 Надоїсти — набриднути.

Що? Коли? Чому? Як?

1. Виразно прочитайте байку, визначте в ній оповідну частину та мораль. 2. Яка головна думка байки? 3. З якою метою Вовк забіг у село? Схарактеризуйте вчинки Вовка. 4. У якій ролі виступає Кіт? 5. Чого вчить байка «Вовк і Кіт»? Чи актуальна вона сьогодні? Чи є такі «вовки» серед ваших знайомих?

Вправи і завдання

1. Які власні особові імена вжито у байці? Чи поширені вони тепер?

2. Знайдіть у тексті байки звертання і поясніть їх значення. Чому так лагідно Вовк звертається до Кота?

3. Поясніть значення виразів: ні в гості Вовк не забіжить; усюди Вовченька недоленька морочить; наші козаки ще з розуму не спали...

4. Як ви розумієте вислів "Що, братику, посіяв, те й пожни!"?

5. Поділіть байку за ролями (автора, Вовка та Кота) і прочитайте її ще раз.