Всі публікації щодо:
Теорія літератури
Фольклор
Пісні

Українська література 6 клас - О.М. Авраменко - Грамота 2006

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Великий наш народ, і великі, прекрасні його духовні скарби. Серед них уже віки вечірньою та світанковою зорею сяє, тривожить і радує серця людей народна пісня, у якій, немов три казкові дороги, зійшлися нетлінне слово, глибина душевності та чарівність мелодії.

Багато пісенних скарбів зберегла пам’ять українського народу. Вважають, що тільки записано їх до трьохсот тисяч. Мабуть, жоден народ не може назвати такої кількості. А про мистецьку довершеність і красу українських пісень говорить увесь світ.

Німецький письменник і перекладач Фрідріх Боденштедт писав: „У жодній країні дерево народної поезії не вродило таких величавих плодів, ніде душа народу не виявилася у піснях так живо й правдиво, як в українців... Справді, народ, який співав такі пісні і милувався ними, не міг стояти на низькому рівні освіти...“

Українська народна пісня — один із найяскравіших діамантів фольклору, яким по праву пишається наш народ перед світом.

Народна пісня - це невеликий віршований твір, що співається. Її автором є народ.

Як же створювалися народні пісні? Одна людина чи група людей, переживаючи якесь сильне почуття (радості, суму, гніву тощо), під час праці або відпочинку складала текст пісні разом із мелодією. Пісні — художні твори, а тому складали їх обдаровані люди. Народні співці — лірники, кобзарі, бандуристи1 — не лише виконували вже відомі пісні, а й складали свої. Найбільше пісень створили люди, імена яких давно забулися. Але є щасливі винятки: деякі з них пам’ять народна зберегла. Так, вважається, що пісню „Засвіт встали козаченьки“ та деякі інші створила Маруся Чурай, яка жила в Полтаві в першій половині XVII століття. Цей твір став козацькою маршовою піснею під назвою „Засвистали козаченьки“.

Майже кожна пісня має кілька варіантів. Що більше народ любив якусь пісню, то численнішими є її варіанти. Часом початковий текст повністю змінювався. Отже, народні пісні складалися колективно, їх автор — сам народ.

- Пісня — невеликий ліричний вірш, що виконується співом

- „Українська пісня — це бездонна душа українського народу, це його слава“.

О. Довженко

1 Лірники, кобзарі, бандуристи — народні співці, які піл час виконання пісні пригравали собі на лірі, кобзі чи бандурі.

1. Пригадай, що таке фольклор.

2. Які ти знаєш види усної народної творчості? Наведи приклади.

3. Який твір називають народною піснею? Назви відомі тобі народні пісні. Яка з них подобається тобі найбільше?

4. Розкажи, як створювалися народні пісні.

5. Чому і як виникли різні варіанти однієї й тієї ж пісні?

6. Чи помічав ти, як сприймають наші пісні іноземці? Про що це свідчить?

7. Заведи власний альбом-пісенник. Запиши в ньому на перших сторінках улюблені народні пісні своїх рідних (бабусі, тата, мами, сестри, брата та ін.).

Чи знаєш ти, що...

1 вересня 1989 р. в селі Стрітівці Кагарлицького району на Київщині відкрито першу в Україні школу кобзарського мистецтва.

Поцікався, а чи у твоєму рідному місті, селі є кобзарські школи, гуртки народної пісні. Чи відвідуєш ти заняття хору? Які пісні там співаєте?

У середньовічній Західній Європі були дуже популярними народні співці — рапсоди, трубадури, барди, менестрелі, мінезингери. Вони не тільки писали вірші, а й складали музику до них. Зазвичай влаштовувалися поетичні турніри. Про один з таких турнірів ідеться у творі Олени Пчілки „Увінчаний співець“, з яким ти, можливо, ___________ ознайомлювався на уроках додаткового читання в п'ятому класі.

На дозвіллі

Кожна вихована людина цікавиться музикою, співом, виконавським мистецтвом. Чим приваблюють тебе сучасні виконавці? Що спільного і відмінного зауважуєш між ними і давніми співцями — рапсодами, бардами, менестрелями, мінезингерами та українськими кобзарями? Що ти знаєш про кобзарів? Якими їх уявляєш?

У текстах наших народних пісень збереглися мудрість та поетичні уявлення українців. Поцікався у своїх рідних, які народні пісні вони знають. Записуючи їх до свого альбому-лісенника, побудь у ролі дослідника цього дорогоцінного надбання народу. Простеж, чи мають ці пісні варіанти. Порівняй два-три варіанти пісень. Що їх різнить? Зверни увагу на повтори. Для чого вони, на твою думку, у пісні? Занотуй свої спостереження до власного пісенника.