Всі публікації щодо:
Черкасенко Спиридон

Українська література 6 клас - О.М. Авраменко - Грамота 2006

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ПАВЛИКА В ОПОВІДАННІ «МАЛЕНЬКИЙ ГОРБАНЬ» - Я І СВІТ

Літературні твори навчають нас жити — не повторювати своїх та чиїхось помилок. В оповіданні «Маленький горбань» виразно відчувається тепле й співчутливе ставлення автора до Павлика. І передається воно вже із самого початку оповідання. С. Черкасенко навчає нас бути справедливими та співчутливими, не байдужими до горя ближнього. Важливо вміти бачити не лише красу зовнішню, а й внутрішню, уміти відрізняти красу вдавану, позірну, і справжню, душевну. Адже як це важливо! Цього можна навчитися, якщо уважно проаналізувати поведінку, вчинки людини, її міркування й вислови (навіть мову), ставлення до неї тих, хто поруч. Отож, розмірковуючи про все зазначене вище, навчимося складати план до характеристики образу Павлика.

Перше, що впадає в око під час знайомства (чи то в житті, чи то в літературному творі), це зовнішність людини: її вік, обличчя, постава, одяг. В оповіданні С. Черкасенка «Маленький горбань» зовнішність має особливе значення для характеристики образу Павлика, його внутрішнього світу. Отже, у першому пункті плану йтиметься про зовнішність Павлика.

Далі, стаючи свідком спілкування героя з дідом Антипом, а згодом з дівчатками й хлопчиками, дізнаємося про його внутрішній світ: як він міркує, яка його мова, як він поводиться в різних ситуаціях (особливо показовими є складні ситуації, наприклад пригода біля гнізда жайворонка). Отже, розкриваючи внутрішній світ людини, зазначаємо: а) її ставлення до старших і ровесників: б) думки, міркування; в) уподобання: г) мову; г) вчинки героя за різних обставин.

Насамкінець слід сказати про те, як ставляться автор і безпосередньо ти до героя твору.

Таким чином, орієнтовний план до характеристики персонажа має такий вигляд:

ПЛАН

1. Зовнішність Павлика (вік, риси обличчя, одяг тощо).

2. Внутрішній світ героя:

а) ставлення до старших і ровесників;

б) мова Павлика;

в) думки, міркування, фантазії та мрії хлопчика;

г) уподобання героя;

ґ) вчинки за різних обставин.

3. Ставлення інших героїв твору до Павлика.

4. Ставлення автора й читача до Павлика.

Звичайно, цей план можна доповнити, помітивши якусь цікаву рису, яку не розкриває жоден із пунктів плану.

Використовуючи складений план, напиши невеличкий твір-роздум «Зовнішня і внутрішня краса Павлика» або «Краса людської душі».

✵ Я вмію переказувати зміст оповідання С. Черкасенка «Маленький горбань».

✵ Я можу розкрити характер Павлика, його поведінку, вчинки.

✵ Я вмію складати план до характеристики образу Павлика.

✵ Я вмію висловлювати власні міркування про красу зовнішню і про красу людської душі.