Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Українська література 6 клас - О.М. Авраменко - Грамота 2006

АЛЕГОРІЯ. БАЙКА. МОРАЛЬ - ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

Чи властиві риси вдачі Мухи й Бджоли людям? Звичайно ж, так. Усі люди різні: кожен має свої вади й переваги. Мабуть, тим світ і цікавий. Кожна культурна й освічена людина прагне досконалості, тому постійно працює над собою, вчиться на помилках. Байки теж навчають бачити у тваринах людські недоліки, а отже, й уникати їх. Наділення тварин, рослин, предметів і явищ рисами людського характеру називається алегорією Отже, байка мас алегоричний зміст, що є однією з основних ознак цього літературного жанру. Також однією з прикмет байки є наявність смішного, комічного, а саме — гумору чи сатири. Про те, чим гумор відрізняється від сатири, уже йшлося у вступній статті цього розділу. Нагадаємо лише визначення цих понять.

Сатира - особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в різкому висміюванні негативного. Отже, твори викривального характеру називають сатиричними. А гумор — це відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах у доброзичливому, жартівливому тоні. Саме цим гумор відрізняється від сатири. Об’єктом викриття таких негативних людських рис, як лінощі, привласнення плодів чужої праці, є Муха. До речі, ми не випадково звернули увагу на останні три рядки в одному із запитань після тексту байки «Муха й Бджола» — вони є ніби висновком, що повчає читача. Повчальний висновок у байці називається мораллю. Отже, байка це невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір алегоричного змісту.

Байка належить до ліро-епічного жанру літератури, бо в ній розповідається про вчинки персонажів (тобто є сюжет) і разом з тим у прямій формі виявляється ставлення автора до цих вчинків, до героїв твору Отже, в одному творі є й епічні елементи (розповідь про події), і ліричні (емоційність, віршова форма).

Зверни увагу на будову байки: вона складається з двох частин оповіді (тут розгортаються події) та, моралі (тут автор робить повчальний висновок).

З уроків зарубіжної літератури ти, мабуть, пам’ятаєш засновника жанру байки грека Езопа (VI-V ст. до н. е.). В Україні байки відомі вже із XVII —XVIІІ ст. Найславетнішими нашими байкарями є Григорій Сковорода, Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка, Леонід Глібов.

1 Чим відрізняється сатира від гумору?

2. Що таке алегорія? Чому, на твою думку, письменники висміюють вади людей саме через образи тварин?

3. Що таке байка? Яка її будова?

4. Доведи, чому байку називають ліро-епічним твором.

5. Як ти вважаєш, чи тільки байки є гумористичними творами? Згадай, які раніше вивчені твори (вірші, оповідання, байки) можна віднести до гумористичних.

6. Знайди зв’язок між деякими даними з біографії Я. Глібова і використаними образами в байці. Запиши свої міркування з цього приводу в зошит.