Всі публікації щодо:
Теорія літератури
Руданський Степан

Українська література 6 клас - О.М. Авраменко - Грамота 2006

СПІВОМОВКА. ІНВЕРСІЯ - ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

Усі свої твори Степан Руданський називав співомовками. Три книжки рукописних збірок його поезій мають назву «Співомовки козака Вінка Руданського» (грецьке слово стефанос перекладається як вінок).

Чому поет саме так називає свої віршові твори? С. Руданського турбувало тільки одне: до твору необхідний ще й музичний супровід, бо поезія має виконуватися співомовкою під акомпанемент кобзи чи бандури. Орієнтація віршового тексту на певну мелодію — одна з найважливіших, на думку С. Руданського, особливостей поезії.

Співомовка - це короткий гумористичний вірш, часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказці чи казковому мотиві, у якому описано певний комічний випадок. У співомовці подія зображена стисло, дійових осіб — одна-дві, а завершується вона гострим, дотепним висновком.

Читаючи співомовки Степана Руданського, можна помітити, що речення в них побудовані своєрідно. Це зумовлено порушенням звичного нам прямого порядку слів. А що, хіба не можна переставляти місцями слова в реченні? Невже це може на щось вплинути? Українська мова належить до тих мов, які мають вільний порядок слів у реченні, але переставляння їх може викликати різні відтінки в значенні, посилити увагу на певному слові в реченні, наприклад: Я пішов читати і Читати я пішов. Неважко помітити, що, поставивши присудок читати на початок речення, ми наголосили на дії та особливо на тому, в чому вона полягає.

Розрізняють прямий (звичайний, традиційний) та зворотний порядок слів у реченні. За прямого порядку слів підмет стоїть перед присудком, а означення — перед означуваним словом (підметом чи додатком), наприклад: Наш король засміявся або Постелив на зеленій травиці.

Зворотний порядок слів (інверсія) — порушення узвичаєного порядку слів з метою виділити певне слово в тексті, звернути на нього особливу увагу, наприклад: Засміявся наш король («Козак і король») або Постелив на травиці зеленій («Пан і Іван в дорозі»). Як бачиш, у першому реченні Степан Руданський наголошує на дії (засміявся), а в другому — на ознаці (зеленій). При інверсії найбільша увага зосереджується на тому члені речення, який виноситься на початок чи кінець.

Інверсія застосовується здебільшого в художніх текстах і під час розмови. Украй рідко поезія обходиться без інверсії, отже, це поширений мовний засіб.

1. З яким новим літературним жанром ти ознайомився сьогодні? Які він має особливості?

2. Хто започаткував такий жанр літератури, як співомовки? Що цікавого ти дізнався про цього митця на уроці?

3. Під час вивчення якого матеріалу з теорії літератури тобі знадобилися знання із синтаксису української мови?

4. Що таке прямий порядок слів у реченні? Наведи приклади.

5. Що таке інверсія? Наведи приклади.

6. Уважно перечитай співомовку «Пан і Іван в дорозі», знайди і випиши в зошит кілька прикладів інверсії.

7. Вивчи напам’ять співомовку С. Руданського «Козак і король».

8. Знайди і випиши в зошит 5-7 інверсій із творів Лесі Українки, Л. Костенко або І. Жиленко.

9. Проілюструй один із моментів співомовки С. Руданського «Пан і Іван в дорозі» та візьми участь у класному конкурсі на кращий малюнок.

- Я знаю, що таке співомовка як жанр літератури.

- Я знаю, що таке інверсія.

- Я усвідомлюю викривальний пафос співомовок С. Руданського.

- Я вмію виразно й усвідомлено читати співомовки С. Руданського.

- Я знаю основну думку кожної з вивчених співомовок.

- Я вмію характеризувати і порівнювати героїв співомовок С. Руданського.

- Я можу простежити, як описане в співомовках С. Руданського перекликається із сучасним життям.