Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Українська література 6 клас - О.М. Авраменко - Грамота 2006

КОРОТКИЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

Алегорія наділення тварин, птахів, рослин рисами людського характеру.

Анафора — повторення окремих слів чи словосполучень на початку віршових рядків, строф чи речень.

Байка — невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір алегоричного змісту.

Головний герой — особа, яка перебуває в центрі уваги письменника, навколо нього розгортається сюжет, він найбільше охарактеризований. Другорядні герої — діють поряд з головним, доповнюють своїми вчинками розвиток сюжету, відіграють важливу роль у глибшому розкритті характеру головного героя.

Гумор — відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах у доброзичливому, жартівливому тоні.

Епітет — художнє означення, яке надає зображенню предмета чи явища більшої виразності, поетичності, яскравості.

Епічний твір — розповідний твір, у якому життя змальовується у формі авторської розповіді про людей та їхні вчинки. Епічні жанри: казка, повість, новела, оповідання. Ліричний твір — зазвичай віршований твір, невеликий за обсягом, у якому реальність відображається через передачу думок і почуттів людини. Ліро-епічний твір — твір, який містить елементи лірики и епосу — двох родів літератури (поряд із третім — драмою), з яких лірика — це емоційно забарвлені твори, епос — твори оповідного характеру.

Колискові пісні — народні й авторські пісні, які співають, заколисуючи дитину.

Метафора — слово або словосполучення, яке переносить ознаки одного предмета або явища на інші на основі подібності чи протиставлення.

Мораль — повчальний висновок у байці.

Персоніфікація — зображення предметів чи явищ природи як живих істот.

Пісня — невеликий ліричний твір, що виконується співом. Розрізняють пісні народні та літературні.

Повість — як правило, прозовий розповідний твір, за обсягом більший від оповідання, у якому розповідається про одну або кілька подій одного чи кількох головних героїв протягом досить тривалого часу. Повість називають пригодницькою, якщо вона насичена пригодами чи незвичайними подіями.

Повтор (рефрен) — певні фрази у творах, які повторюються для наголошення певної думки. Або — група слів, які повторюються в кінці кожної строфи.

Поема — поетичний оповідний твір, віршовий або прозовий.

Портрет — опис зовнішності персонажа в художньому творі.

Притча — оповідний літературний твір із повчальним висновком (тобто мораллю), змістом близький до байки.

Сатира — різке висміювання хиб і пороків, негативних явищ. Твори такого викривального характеру називають сатиричними.

Співомовка — короткий гумористичний вірш, часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказці чи казковому мотиві, в якому описується певний комічний випадок.

Строфа - поєднані віршові рядки, зв'язані між собою римами та інтонацією, що повторюються.