Українська література 6 клас - Л.Т. Коваленко - Освіта 2014

ТАМ У ПОЛІ КРИНИЧЕНЬКА - ЖНИВАРСЬКІ ПІСНІ - ПІСНІ ЛІТНЬОГО ЦИКЛУ - КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Там у полі криниченька.

Навколо пшениченька.

Там женчики жали.

Золоті серпи мали,

Срібнії юрочки,

Що в'язали снопочки.

Добрії були женці —

Дівчата й молодиці.

Дівчата — косаті,

А хлопці — вусаті,

Молодиці — білолиці.

Жниця

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Визнач мотив пісні.

2. Опиши, яку пісні змальовано женців. Відповідаючи, цитуй текст твору.

3. Назви знаряддя праці, які згадано в пісні. Чому описано, що їх ви готовлено із золота й срібла?

4. Визнач настрій пісні. Які художні засоби допомагають його передати? Свою відповідь підтверджуй цитатами з твору.

БУДЬ УВАЖНИМ ДО СЛОВА

Юртчки — невеликі загострені палички для в'язання снопів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Накресли в зошиті таблицю і, користуючись поясненням у підручнику, заповни її.

Художня своєрідність жниварських пісень і місце їх в обряді

У який час виконують?


Який зміст жниварських пісень?


Який їхній настрій?


Які художні засоби вживають?


2. Назви етапи жнив. Розкажи про обряди, які супроводжували кожен із них.