Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література 6 клас - Л.Т. Коваленко - Освіта 2014

ДУМКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Тече вода в синє море,

Та не витікає,

Шука козак свою долю,

А долі немає.

Пішов козак світ за очі;

Грає синє море,

Грає серце козацькеє,

А думка говорить:

«Куди ти йдеш, не спитавшись?

На кого покинув

Батька, неньку старенькую,

Мол оду дівчину?

На чужині не ті люде —

Тяжко з ними жити!

Ні з ким буде поплакати,

Ні поговорити».

Сидить козак на тім боці,

Грає синє море.

Думав, доля зустрінеться -

Спіткалося горе.

А журавлі летять собі

Додому ключами.

Плаче козак — шляхи биті

Заросли тернами.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Який мотив твору? Доведи свою думку, посилаючись на текст.

2. Який настрій вірша? Чим він викликаний?

3. Від чийого імені ведеться розповідь? Підтвердь свою відповідь словами з тексту.

4. Виразно прочитай перші чотири рядки поезії. Це приклад художнього паралелізму. Як наступні рядки пов'язані з попередніми?

5. Зверни у вагу на образ моря у творі. Спочатку ви разно прочитай рядки, у яких море виступає підступною силою, що підбурює козака на нерозважливі вчинки. Потім прочитай ті слова, які показують море як нездоланну перешкоду на шляху повернення козака на батьківщину.

6. У поезії використано популярні у фольклорі образи: журавлиний ключ і зарослі тернами шляхи. Що вони символізують?

7. Випиши з вірша в зошит постійні епітети. Яку роль вони виконують утворі?

8. Поезією «Думка» («Тече вода в сине море») Т. Шевченко започаткував одну з основних проблем своєї лірики — змагання героя з долею. Чому вона дня поета така важлива? Відповідь підтверджуй прикладами з його біографії.

Я. Поясни, які почуття і думки володіли автором, коли він писав свій твір. Відповідаючи, посилайся на вірш.

1. У рядку Пішов козак світ за очі автор використав фразеологізм літи світ за очі, що означає піти так далеко, звідки немає вороття. Склади з ним речення.

2. З'ясуй значення виразу битий шлях за лексичним значенням синонімів у реченнях:

✵ Битої до роги Довженко не шукав (М. Рильський).

✵ Не йди утоптаним шляхом, віддай життя на вищі цілі (П. Грабовський).

✵ Багато дослідників іде по проторованій уже дорозі (І. Драч).

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчи вірш «Думка» напам'ять.

2. Намалюй ілюстрацію до вірша (за бажанням).