Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література 6 клас - Л.Т. Коваленко - Освіта 2014

ІВАН ПІДКОВА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Було колись — в Україні

Ревіли гармати;

Було колись — запорожці

Вміли пановати.

Пановали, добували

І славу, і волю;

Минулося — осталися

Могили на полі.

Високії ті могили,

Де лягло спочити

Козацькеє біле тіло,

В китайку повите.

Високії ті могили

Чорніють, як гори,

Та про волю нишком в полі

З вітрами говорять.

Свідок слави дідівщини

З вітром розмовляє,

А внук косу несе в росу,

За ними співає.

Було колись — в Україні

Лихо танцювало,

Журба в шинку мед-горілку

Поставцем кружала.

Було колись добре жити

На тій Україні...

А згадаймо! Може, серце

Хоч трохи спочине.

Ілюстрація Василя Касіяна

Чорна хмара з-за Лиману

Небо, сонце криє.

Синє море звірюкою

То стогне, то виє.

Дніпра гирло затопило.

«Ануте, хлоп'ята,

На байдаки! Море грає —

Ходім погуляти!»

Висипали запорожці —

Лиман човни вкрили.

« Грай же, море!» — заспівали,

Запінились хвилі.

Кругом хвилі, як ті гори:

Ні землі, ні неба.

Серце мліє, а козакам

Того тільки й треба.

Пливуть собі та співають;

Рибалка літає...

А попереду отаман

Веде, куди знає.

Походжає вздовж байдака,

Гасне люлька в роті;

Поглядає сюди - туди —

Де-то буть роботі?

Закрутивши чорні уси,

За ухо чуприну,

Підняв шапку — човни стали.

«Нехай ворог гине!

Не в Синопу, отамани,

Панове молодці,

А у Царград, до султана,

Поїдемо в гості!»

«Добре, батьку отамане!» —

Кругом заревіло.

«Спасибі вам!»

Надів шапку.

Знову закипіло

Синє море; вздовж байдака

Знову походжає

Пан отаман та на хвилю

Мовчки поглядає.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Розкажи, які два періоди історії України змальовано в поемі. Виразно прочитай уривки на підтвердження своїх тез.

2. Який мотив є провідним у першій частині поеми? Відповідь підтверджуй цитатами з твору.

3. Визнач художній образ у першій частині твору, який є символом минулої слави українців. Прочитай ці рядки вголос.

4. Наведи приклад контрасту в першій частині поеми.

5. В останніх рядках першої частини Т. Шевченко пише:

Свідок слави дідівщини

З вітром розмовляє,

А внук косу несе в росу,

За ними співає.

Чому стільки гіркоти й смутку звучить у цих словах?

6. Яку подію зображено в другій частині поеми? Користуючись довідковою літературою або інтернет-джерелами, знайди інформацію про Івана Підкову.

7. У другій частині використано гіперболу. Знайди й прочитай ці уривки. Яка їхня роль у творі?

8. За текстом поеми назви лицарські чесноти українських козаків. Які стосунки козаків з отаманом?

9. Яка голови а думка поеми?

10. Доведи, що «Іван Підкова» — поема.

11. Поясни, які почуття і думки володіли автором, коли він писав свій твір. Назви художні засоби, які використовує поет, щоб досягнути бажаного ефекту.

ЗБАГАЧУЙ СВОЄ МОВЛЕННЯ

Запам'ятай синоніми до слова човен та відмінності в їхніх лексичних значеннях:

Чівен — невелике судно.

Байдара — велике судно в Західній Азії та на Далекому Сході.

Байдак— застаріле слово, великий човен.

Байдарка — спортивне судно.

Дуб — діалектне слово, великий човен, видовбаний з колоди або зроблений з дощок.

Душогобка — розмовне слово, яким іронічно називали невелике судно.

Чайка — бойове судно запорозьких козаків.

Плоскодінка — човен із плоским дном.

З кількома синонімами склади речення.

Китайка — щільна, переважно синя шовкова тканина.

Лиман — озеро на півдні України.

Рибалка — тут: птах, який живиться рибою.

Синіп — портове місто в Туреччині на Чорному морі.

Царград — Царгород, давня слов'янська назва Константинополя (Стамбула), колишньої столиці Туреччини.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Навчися виразно читати поему «Іван Підкова» Т. Шевченка.

2. Накресли в зошиті й заповни таблицю.

3. За таблицею підготуй повідомлення про отамана козацького війська.

ЛІТЕРАТУРА В КОЛІ МИСТЕЦТВ

Розглянь репродукцію картини Георгія Меліхова. Кого зображено на полотні? Який епізод із життя Т. Шевченка відтворено? Як передано хвилювання молодого художника і подив славетного живописця? Склади з однокласниками уявний діалог за картиною.

Георгій Меліхов. Молодий Тарас Шевченко в майстерні Карла Брюллова

ТИ - ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ

Проведи історико-літературознавче дослідження. Від учителя дізнайся, які твори писав Т. Шевченко на історичну тему. Прочитай один-два з них. Дізнайся, яких козацьких ватажків Кобзар зображував у своїх творах. Якими вони були? У яких визвольних змаганнях брали участь?

У зошиті запиши свої міркування проте, чому у своїх творах Т. Шевченко звертається до подій героїчного минулого нашого народу.

ТВОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ПРОЕКТИ

Добери матеріали про навчання Т. Шевченка в Санкт-Петербурзькій Академії мистецтв.

Підготуй повідомлення і виголоси його на уроці.

ПЕРЕВІР, ЧИ СТАРАННО ТИ НАВЧАЄШСЯ

І. Дай усну відповідь на запитання

1. Який твір називають народною піснею?

2. Які твори називають календарно-обрядовими?

3. Які пісні належать до весняного циклу?

4. Чим колядки відрізняються від щедрівок?

5. Які обряди супроводжують жниварськими піснями?

6. Які особливості колискових пісень?

7. Які пісні літературного походження ти знаєш?

8. Розкажи про історію створення Гімну України.

9.Яка головна думка поеми «бвшан-зілля» М. Вороного?

10. Який твір Т. Шевченка присвячено змалюванню морського походу запорожців?

II. Вибери одну відповідь

1. Ой пущу віночок

На биструю воду.

На щастя, на долю,

На милого вроду —

це у ривок із пісні

А жниварської

Б купальської

В русальної

Г веснянки

2» В уривку

Ой хто, хто Його пам'ятає,

На поміч Його призиває,

Той із біди вийде ціло,

Охоронить душу й тіло —

мова йде про

А Ісуса Христа

Б Івана Хрестителя

В Святого Миколая

Г Мойсея

3. «У ржі на межі» належить до пісень

А жниварських

Б купальських

В русальних

Г веснянок

4. В уривку

Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісі в просвітлений Едем

І за волошку в житі золотому — використано

А постійний епітет

Б порівняння

В анафору

Г рефрен

5. У ніч із 13 на 14 січня співають пісні

А купальські

Б русальні

В колядки

Г щедрівки

6. НЕ належить до пісень літнього циклу твір

А «Нова радість стала»

Б «Маяло житечко, маяло»

В «Ой вінку мій, вінку»

Г «Ой біжить, біжить мала дівчина»

III. Продовж речення

1 .«Заплету віночок» належить до пісень ... циклу.

2. Т. Шевченко написав твори ... .

3. Євшан-зілля в поемі М. Вороного є символом ....

4. Етапи жниварського обряду такі: ....

5. Для написання поеми «євшан-зілля» М. Вороний використав легенду з твору ... .

6. До пісень Українських січових стрільці в належить твір ... .