Українська література 6 клас - Л.Т. Коваленко - Освіта 2014

ЯК ДИТИНОЮ, БУВАЛО” - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

Як дитиною, бувало,

Упаду собі на лихо,

То хоч в серце біль доходив,

Я собі вставала тихо.

„Що, болить?” — мене питали,

Але я не признавалась —

Я була малою горда, —

Щоб не плакать, я сміялась.

А тепер, коли для мене

Жартом злим кінчиться драма

І от-от зірватись має

Гостра, злобна епіграма, —

Безпощадній зброї сміху

Я боюся піддаватись,

І, забувши давню гордість,

Плачу я, щоб не сміятись.

БУДЬ УВАЖНИМ ДО СЛОВА

Епіграма — поезія дошкульного, викривального змісту.

1. Поміркуй, на які дві частини можна поділити вірш. Виразно прочитай кожну з них.

2. Визнач, які риси характеру має лірична героїня. Як характеризують ліричну героїню її вчинки?

3. Накресли в зошиті таблицю і заповни її.

4. Спираючись на записи в завданні 2, усно розкажи, якою ти уявляєш ліричну героїню вірша.

5. Поясни, що з плином часу змінилося в її характері.

6. Що ти думаєш про ліричну героїню вірша? Відповідь обґрунтовуй, посилаючись на твір.

7. Прочитай рядки з вірша, у яких виражено головну думку твору.

8. Чи можна сказати, що вірш „Як дитиною, бувало...” має автобіографічні ознаки? Поясни свою думку.

9. Поясни, які почуття й думки володіли поетесою, коли вона писала свій твір. Назви художні засоби, за допомогою яких їй вдається досягнути бажаного ефекту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчи напам'ять вірш „Як дитиною, бувало...”.