Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література 7 клас - Л.Т. Коваленко - Освіта 2015

N.N - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

Мені тринадцятий минало.

Я пас ягнята за селом.

Чи то так сонечко сіяло.

Чи так мені чого було?

Мені так любо, любо стало.

Неначе в Бога...

Уже прокликали до паю,

А я собі у бур’яні

Молюся Богу... І не знаю,

Чого маленькому мені

Тоді так приязно молилось.

Чого так весело було.

Господнє небо, і село.

Ягня, здається, веселилось!

І сонце гріло, не пекло!

Та недовго сонце гріло,

Недовго молилось...

Запекло, почервоніло

І рай запалило.

Мов прокинувся, дивлюся:

Село почорніло.

Боже небо голубеє

І те помарніло.

Поглянув я на ягнята —

Не мої ягнята!

Обернувся я на хати —

Нема в мене хати!

Не дав мені Бог нічого!..

І хлинули сльози.

Тяжкі сльози!.. А дівчина

При самій дорозі

Недалеко коло мене

Плоскінь вибирала,

Та й почула, що я плачу.

Прийшла, привітала.

Утирала мої сльози

І поцілувала...

Неначе сонце засіяло,

Неначе все на світі стало

Моє... лани, гаї, сади!..

І ми, жартуючи, погнали

Чужі ягнята до води.

7klas.files/image034.jpg

Ілюстрація Василя Касіяна

Бридня!.. А й досі, як згадаю,

То серце плаче та болить,

Чому Господь не дав дожить

Малого віку утім раю.

Умер би, орючи на ниві,

Нічого б на світі не знав.

Не був би в світі юродивим.

Людей і [Бога] не прокляв!

БУДЬ УВАЖНИМ ДО СЛОВА

Пай — частка заробленого чи трапеза, за якою їжу ділять на частини.

Пло́скінь — волокно, призначене для прядіння, яке отримують способом вимочування у воді (річка, ставок) чоловічих рослин конопель.

Бредня́ (бридня́) — безглузді думки; химери.

Юро́дивий — психічно хворий; божевільний.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Досліди, як змінюється настрій ліричного героя у творі й намалюй у зошиті „кардіограму“ настроїв (див. розділ Пам’ятки наприкінці підручника).

2. Визнач, які життєві обставини впливають на зміну настроїв ліричного героя. Відповідаючи, цитуй уривки з твору.

3. Зверни увагу!

У вірші повніше передати настрої ліричного героя допомагає прийом контрасту. Контраст — це різко окреслена протилежність у чомусь. Він утворюється за допомогою використання антонімів: радість — горе, правда — кривда, чорний — білий, любити — ненавидіти.

Поясни, як за допомогою контрасту автору вдається передати драматизм почуттів ліричного героя.

4. У вірші можна виділити дві точки зору на подію: перша — ліричного героя твору — дорослого чоловіка, друга — тринадцятирічного хлопця. Знайди й прочитай цитати, які відображають кожну точку зору.

5. Зроби припущення, чому автор вірша „роздвоює“ точку зору на відтворений епізод.

6. У вірші повніше передати настрій ліричного героя допомагає повторення певних голосних чи приголосних звуків. Які звуки частіше повторюються в першій настроєвій частині, а які — у другій? Поясни, як таке повторення допомагає відтворити душевний стан ліричного героя.

7. Знайди у вірші рядки, у яких автор використав кольори. Поясни, як добір певних кольорів допомагає передати душевний стан ліричного героя.

8. Прочитай завершальну частину вірша від слів Бридня!.. А й досі, як згадаю... Чи означають ці рядки, що автор шкодує за тим, що був звільнений із кріпацтва? Поясни, яку думку передає ліричний герой цією частиною вірша.

9. Доведи, що вірш має автобіографічні елементи.

10. Розповідаючи про кілька миттєвостей із життя тринадцятирічного хлопчика, автор виявляє своє обдарування художника. Прочитай рядки, якими автор намагається пробудити зорові враження читача.

11. Які враження виникають у тебе від картини Олега Шупляка?

7klas.files/image035.jpg

Олег Шупляк. Картина-ілюзія за поезією Т. Шевченка

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Навчися виразно читати вірш або за бажанням вивчи його напам’ять.

2. Випиши в зошит художні засоби, використані у вірші. Усно поясни, яка їхня роль у творі.

Прочитай статтю „Балада. Романтичний пейзаж. Прийом метаморфози. Ідея твору“. Користуйся відомими тобі позначками.

БАЛАДА. РОМАНТИЧНИЙ ПЕЙЗАЖ. ПРИЙОМ МЕТАМОРФОЗИ. ІДЕЯ ТВОРУ

Поетичний твір „Тополя“ Т. Шевченка — балада, жанр, що є одним із улюблених у поетів-романтиків. Романтизм як літературний напрям виник у Європі наприкінці XVIII століття. Для нього було характерне піднесене сприймання світу.

Поети-романтики зображували яскравих героїв з винятковими характерами, які діяли за виняткових обставин. Романтичні герої кидали виклик суспільній несправедливості й часто програвали в цій боротьбі. Українські письменники-романтики змальовували героїчні сторінки історії, розробляли теми й мотиви усної народної творчості. Наприклад, у баладі „Тополя“ Т. Шевченко запозичив сюжет із народної творчості. Митець показав трагічну долю простої дівчини, яка відмовилася вийти заміж за нелюба й загинула через нещасливе кохання.

У романтичній літературі важливу роль відіграє пейзаж. Він виступає контрастом до життя героя.

7klas.files/image036.jpg

Тарас Шевченко. Тополя

Балада — жанр ліро-епічної поезії, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом.

Головні ознаки балади:

• невеликий обсяг;

• напружений сюжет;

• зосередження уваги на моральних проблемах;

• наявність фантастичних елементів;

• драматична, часто несподівана розв'язка.

У баладі використовується прийом метаморфози, тобто перетворення людини на рослину чи тварину.

Створюючи художній твір, автор не залишається байдужим до зображуваних життєвих подій та явищ. Він дає оцінку вчинкам героїв чи певним суспільним явищам, виражаючи своє ставлення через ідею твору. Ідея — це головна узагальню вальна думка твору або система таких думок. Вона випливає із змісту твору. Розкрити ідею художнього твору — значить зрозуміти, як ставиться автор до зображуваного і які його оцінки, прагнення і бажання. Наприклад, ідея повісті „Захар Беркут“ — сила народу в єдності, згуртованості, відданості своїй батьківщині — виявляє І. Франка як громадянина і патріота.

Пригадай, яким фольклорним жанрам властиве поєднання реального й фантастичного. Наведи приклади таких творів.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.