Всі публікації щодо:
Фольклор

Українська література 8 клас - Олена Міщенко - Генеза 2016 рік

НАША ДУМА, НАША ПІСНЯ НЕ ВМРЕ, НЕ ЗАГИНЕ... - УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Дивовижні скарби зберіг український народ упродовж століть. І не лише для себе - для всіх народів. Бо духовні надбання кожної нації є духовними надбаннями всього людства. І скарби ці - народні пісні, балади, а найпер0е - думи, унікальний жанр української народної творчості, з яким пов’язане неповторне кобзарське мистецтво, славні імена лірників і бандуристів. У прекрасних думах оспівав народ відважних оборонців матері-вітчизни, їхнє життя, сповнене боротьбою, неспокоєм, тривогами та небезпеками. Мужність, патріотизм, стійкість у боротьбі з ворогами передані чи не в кожному рядку цих витворів народного генія. Дума - це самобутній суто український фольклорний жанр, який не має аналогів у фольклорі інших народів світу!

- А які оригінальні фольклорні жанри є в інших народів?

Це - народна історія, жива, яскрава, сповнена барв, істини, історія, яка розкриває все життя народу...

Микола Гоголь

Українські думи - це шедевр героїчного народного епосу України. Цей фольклорний жанр сформувався у XIV- XV століттях, а корінням своїм він сягає часів Київської Русі. Українські й зарубіжні дослідники завжди відзначали самобутність, художню оригінальність дум, їхнє потужне громадянське звучання. Думи - ліро-епічні твори героїчного і соціально-побутового змісту, які виконувалися народними співцями речитативом (співом-декламацією) у супроводі кобзи, бандури чи ліри.

- Що ви знаєте про названі музичні інструменти? Чи використовуються вони в наш час?

В. Касіян. Перебендя

У цих неповторних фольклорних шедеврах є обов’язкові компоненти: зачин і славословіє. Зачин - вступ, початок, присутній також і в билинах, історичних піснях. Зачин найчастіше починається вигуком „ой“, вказує на місце, час дії, готує читачів до подальшої історії.

Кінцівка ж думи, у якій уславлюються герої, змальовані в ній історичні події, називається славословієм.

Історичною основою дум є довготривала, виснажлива й затята, звитяжна і героїчна війна, яку впродовж століть вів український народ проти загарбників і поневолювачів. Тисячі чужинців прагнули підкорити наші землі, стати господарями на безкраїх родючих українських чорноземах. Але прагнення до волі, дух нескореності жили в душі кожного українця. Тому багато славних синів України наклали головами, боронячи свою землю. А народ зберіг їхні імена в піснях і думах. Завдяки цьому й досі ми знаємо про подвиги Самійла Кішки („Дума про Самійла Кішку“) та козака Голоти („Дума про козака Голоту“), про славні діла гетьмана Богдана Хмельницького („Хмельницький і Барабаш“), про те, як тікали козаки зі страшної турецької неволі („Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі“).

- Які ще відомі вам твори українського фольклору розповідають про історичні події, видатних особистостей?

Саме могутнє піднесення всенародної боротьби проти турецько-татарських і польсько-шляхетських загарбників стало потужним поштовхом до появи українських дум. За змістом і проблематикою думи поділяються на дві основні групи: історичні та соціально-побутові. Оскільки цей вид епосу сформувався й утвердився в доволі пізній історичний час (його так і називають: історично пізній епос), у ньому немає міфологічних образів, фантастичних подій.

Ось що сказав про думи видатний український письменник ХХ століття Михайло Стельмах: „Терпкими соками суворої і величної історії, волелюбністю народного серця і незмірною любов’ю до рідної, навпіл засіяної зерном і кров’ю землі зрошена українська дума. Не в затишку біля домашнього вогнища, а на сплюндрованих вогнем і мечем поселеннях, не під дзвін золотої бджоли, а під гадючий посвист татарського ординця і зловісний блиск турецького ятагана народжувався наш героїчний епос. Народжувався він там, де жив, страждав і боровся український народ: на велелюдних, розколиханих тяжкими звістками майданах і в орлиних гніздах Запорозької Січі, в турецькій неволі і в кривавих січах проти чужоземних людоловів і поневолювачів. Тому ми й крізь віки вчуваємо в українській думі кипучу пристрасть наших предків, разючий свист козацьких шабель, брязкіт невільницьких кайданів і ясу перемог“.

- Прокоментуйте слова письменника про українські думи.

Реалістичне відтворення подій, правдивість характерів героїв, простота мови поєднуються в думах з високою поетичністю і піднесеністю. Герої дум - люди сміливі, мужні, сильні духом, із відкритою і чистою душею. Козак Голота „не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота“, це чесна й миролюбна людина, яка, проте, готова в будь-який момент дати відсіч ворогові. Так само відчайдушно сміливими і благородними є Самійло Кішка, Федір безродний („Федір безродний, бездольний“) та інші герої дум.

Але розмова про українські думи була б неповною і незавершеною, якби ми не ознайомилися з одним із найкращих творів цього фольклорного жанру - „Думою про Марусю Богуславку“.

- Якими ви уявляєте героїв дум?