Українська література 8 клас - Олена Міщенко - Генеза 2016 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ „УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ” - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

У завданнях 1—10 виберіть одну правильну відповідь.

1. Оберіть рядок, у якому названі лише історичні пісні:

А „Чи не той то хміль”, „Віють вітри, віють буйні...”, „Ой, у лузі червона калина похилилася”

Б „Нова радість стала”, „Маруся Богуславка”, „Зажурилась Україна, бо нічим прожити...”

В „За Сибіром сонце сходить”, „Максим козак Залізняк”, „Ой Морозе, Морозенку”

Г „Чи не той то хміль”, „Молитва”, „Гей, видно село”

2. Яка з характеристик не стосується історичних пісень:

А ці твори виконувалися кобзарями, лірниками, бандуристами

Б у цих піснях уславлюються герої національної історії, визначні історичні події

В у цих піснях домінують ліричні мотиви, меланхолійний настрій

Г переважна більшість цих пісень описує боротьбу проти турків, татар, польської шляхти

3. Про що розповідає пісня „За Сибіром сонце сходить”:

А про втечу Устима Кармалюка із Сибіру

Б про життєвий шлях Кармалюка

В про заслання українських козаків у Сибір

Г про перебування Устима Кармалюка на сибірській каторзі

4. Іван Сірко:

А реальна історична постать В міфологічний герой

Б казковий персонаж Г художній образ, створений

автором

5. У пісні „Максим козак Залізняк розповідається про:

А битву з турками В руйнування Січі

Б облогу Москви Г перемогу під Уманню

6. Пісня „Чи не той то хміль” має:

А ліричний характер В романтичний характер

Б героїчний характер Г розважальний характер

7. Де народилася Маруся Чурай:

А на Полтавщині В на Черкащині

Б на Галичині Г на Сумщині

8. Який гетьман врятував Марусю від страти:

А Петро Сагайдачний В Богдан Хмельницький

Б Іван Виговський Г Петро Дорошенко

9. Історія життя Марусі Чурай — це:

А історичний факт

Б літературна вигадка

В легенда

Г міф

10. Яке із визначень не стосується пісень видатної піснярки:

А пісні мали значну популярність серед козаків

Б пісні Марусі здебільшого виконувалися дівчатами на вечорницях

В у піснях Марусі Чурай часто звучать автобіографічні мотиви

Г пісня „Ой не ходи, Грицю...” має лірико-драматичний характер

У завданнях 11—12 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

11. Установіть відповідність між цитатою і твором, з якого вона взята:

1

„Гей там поле, а на полі цвіти”

А

„Максим козак Залізняк”

2

„Та що над степом та сонечко сяє”

Б

„Та, ой, як крикнув же...”

3

„Та живцем серце взяли”

В

„Ой Морозе, Морозенку”

4

„Лине гомін, лине гомін”

Г

„Чи не той то хміль”

12. Установіть відповідність між художнім засобом та його назвою:

1

„шаблю гостру довгу”

А

метафора

2

„вся Україна плаче”

Б

гіпербола

3

„панів повні шанці”

В

епітет

4

„а мене, Кармалюка, як звірюку гонять”

Г

порівняння

У завданнях 13—17 запишіть відповідь словом, словосполученням або реченням.

13. Історичні пісні — це__________________________

14. Героями українського визвольного руху є -________

15. Нам важливо берегти фольклорний спадок нашого народу, тому що _______________________

16. Маруся Чурай була___________________________

17. Пісні Марусі Чурай стали народними, тому що______На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.