Всі публікації щодо:
Теорія літератури
Фольклор

Українська література 8 клас - Олена Міщенко - Генеза 2016 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ «УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ» - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

У завданнях 1—10 виберіть одну правильну відповідь.

1. Оберіть рядок, у якому названі лише історичні пісні:

А «Чи не той то хміль», «Віють вітри, віють буйні...», «Ой, у лузі червона калина похилилася»

Б «Нова радість стала», «Маруся Богуславка», «Зажурилась Україна, бо нічим прожити...»

В «За Сибіром сонце сходить», «Максим козак Залізняк», «Ой Морозе, Морозенку»

Г «Чи не той то хміль», «Молитва», «Гей, видно село»

2. Яка з характеристик не стосується історичних пісень:

А ці твори виконувалися кобзарями, лірниками, бандуристами

Б у цих піснях уславлюються герої національної історії, визначні історичні події

В у цих піснях домінують ліричні мотиви, меланхолійний настрій

Г переважна більшість цих пісень описує боротьбу проти турків, татар, польської шляхти

3. Про що розповідає пісня «За Сибіром сонце сходить»:

А про втечу Устима Кармалюка із Сибіру

Б про життєвий шлях Кармалюка

В про заслання українських козаків у Сибір

Г про перебування Устима Кармалюка на сибірській каторзі

4. Іван Сірко:

А реальна історична постать В міфологічний герой

Б казковий персонаж Г художній образ, створений

автором

5. У пісні «Максим козак Залізняк розповідається про:

А битву з турками В руйнування Січі

Б облогу Москви Г перемогу під Уманню

6. Пісня «Чи не той то хміль» має:

А ліричний характер В романтичний характер

Б героїчний характер Г розважальний характер

7. Де народилася Маруся Чурай:

А на Полтавщині В на Черкащині

Б на Галичині Г на Сумщині

8. Який гетьман врятував Марусю від страти:

А Петро Сагайдачний В Богдан Хмельницький

Б Іван Виговський Г Петро Дорошенко

9. Історія життя Марусі Чурай — це:

А історичний факт

Б літературна вигадка

В легенда

Г міф

10. Яке із визначень не стосується пісень видатної піснярки:

А пісні мали значну популярність серед козаків

Б пісні Марусі здебільшого виконувалися дівчатами на вечорницях

В у піснях Марусі Чурай часто звучать автобіографічні мотиви

Г пісня «Ой не ходи, Грицю...» має лірико-драматичний характер

У завданнях 11—12 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

11. Установіть відповідність між цитатою і твором, з якого вона взята:

1

«Гей там поле, а на полі цвіти»

А

«Максим козак Залізняк»

2

«Та що над степом та сонечко сяє»

Б

«Та, ой, як крикнув же...»

3

«Та живцем серце взяли»

В

«Ой Морозе, Морозенку»

4

«Лине гомін, лине гомін»

Г

«Чи не той то хміль»

12. Установіть відповідність між художнім засобом та його назвою:

1

«шаблю гостру довгу»

А

метафора

2

«вся Україна плаче»

Б

гіпербола

3

«панів повні шанці»

В

епітет

4

«а мене, Кармалюка, як звірюку гонять»

Г

порівняння

У завданнях 13—17 запишіть відповідь словом, словосполученням або реченням.

13. Історичні пісні — це__________________________

14. Героями українського визвольного руху є -________

15. Нам важливо берегти фольклорний спадок нашого народу, тому що _______________________

16. Маруся Чурай була___________________________

17. Пісні Марусі Чурай стали народними, тому що______