Всі публікації щодо:
Голобородько Василь

Українська література 8 клас - Олена Міщенко - Генеза 2016 рік

З ДИТИНСТВА: ДОЩ - ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО (нар. 1945 р.) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

- Пригадайте вірш Ігоря Калинця «Дощ» із циклу «Дивосвіт», вивчений вами у 6-му класі. Спробуйте знайти спільні образи, почуття у цих творах. Яким вимальовується образ дощу у кожного з поетів?

Я уплетений весь до нитки

у зелене волосся дощу,

уплетена дорога, що веде до

батьківської хати,

уплетена хата, що видніється на горі, як

зелений птах,

уплетене дерево, що притихле стоїть над

дорогою,

уплетена річка, наче блакитна стрічка в

дівочу косу,

уплетена череда корів, що спочивають на

тирлі.

А хмара плете і плете

зелене волосся дощу,

холодне волосся дощу.

Але усім тепло,

усі знають: дощ перестане,

і хто напасеться, хто набігається,

хто нахитається,

хто насидиться на горі,

хто належиться,

а хто прийде додому

у хату, наповнену теплом, як гніздо.

Погодьтеся, Василь Голобородько так тепло і зворушливо написав про звичайний дощ, що відчуваєш себе так само «вплетеним» у його ласкаві струмені, у його лагідне шумовиння.

Це - пейзаж неповторної і найкрасивішої для нього частини світу - батьківщини. Бо нема на всій земній кулі куточка милішого, аніж той, на якому звелася батьківська хата. І улюблений автором образ - хата «тепла, як гніздо». Подумайте, адже гніздом можна назвати лише ту домівку, де справді панує гармонія і затишок. Щось є в цьому слові, яким Голобородько завершує вірш, дуже глибоке. Пейзаж, на перший погляд, простий, традиційний. Але ж якою поетичною майстерністю потрібно володіти, щоб змалювати його немовби через шибку тієї самої хатини-гнізда, через шибку, списану вервечками дощу...

Т. Яблонська. Гроза минула

В. Хайдурова. Риби, птахи, звірі

Твори Василя Голобородька - це відгомін казок і легенд, замовлянь і пісень, загадок і приказок, що збереглися з давніх-предавніх часів у скарбничці народної пам’яті. Це і пересторога, і нагадування, і спогад, і філософські роздуми над «вічним» питанням: як залишитись справжньою Людиною? Одразу згадуються слова Ліни Костенко: «Поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі».

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Повторюємо

1. Назвіть прочитані вами твори Василя Голобородька. Про що в кожному з них ідеться?

2. У яких важливих речах, на думку поета, живе наша мова?

3. Що означає поняття «вільний вірш»?

4. Назвіть основне дієслово-образ, що пронизує весь вірш «З дитинства: дощ».

Міркуємо

1. На чому наголошується у поезії «Теплі слова»? Свою думку аргументуйте.

2. Прочитайте виразно поезію «З дитинства: дощ». Зверніть увагу, на яких словах (рядках) ви робите логічний наголос. Чому?

3. Які образи підкреслюють місце рідної мови в житті кожної людини?

4. У чому полягає життєстверджуючий, оптимістичний характер поезій Василя Голобородька?

Аналізуємо

1. Проаналізуйте вірш «З дитинства: дощ».

2. Визначіть провідну думку поезії «Наша мова».

3. Які почуття викликають у вас поезії Василя Голобородька?

4. З якими надзвичайно важливими для людини речами пов’язує Василь Голобородько образ дощу (вірш «З дитинства: дощ»)?

Дискутуємо

1. Обговоріть поезію, яка вам найбільше сподобалась. Визначіть у ній провідні мотиви, ідеї, прокоментуйте центральні образи.

2. Доведіть за допомогою цитування, що Василь Голобородько наголошує на найважливіших для кожної людини істинах.

3. Наскільки, на вашу думку, форма творів Василя Голобородька відповідає їхньому ідейному задумові?

4. Назвіть визначальні мотиви для творчості поета.

5. Оцініть поезії з точки зору їх спорідненості з фольклором. Котра з них, на ваш погляд, найближча до традицій народної творчості?

ПОДОРОЖ ЛІТЕРАТУРАМИ СВІТУ

Мабуть, щось є у, здавалося б, звичайному паданні дощу, що воно надихає поетів на ліричну розмову. І разом з тим найчастіше вони звертаються саме до форми вільного вірша, щось єднає їхні мініатюри, у яких іскриться живлюща вода. Переконайтеся самі, прочитавши поезію турецького поета Назима Хікмета «Знову про дощ»:

Дощ, як горобець,

Хлібні крихти, що я накришив на дах,

сторожко клює: тук-тук, тук-тук...

сторожко клює горобець-дощ.

Дуже подібний за образами і настроєм до «Дощу» Василя Голобородька твір поляка Ярослава Івашкевича:

Що там вдома?

Сипле дощик.

Пес гавкоче.

Мла бліда.

Тяжко по шляху

хлюпоче череда.

Ні багрянцю,

ні порфіри.

Лиш буденних

справ ознаки.

Боже,

якщо ти існуєш, -

не відкинь моєї дяки!

ВАШ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

Верлібр - форма вірша, яка не має наскрізної симетричної будови, не передбачає поділу на стопи, не має рими, унаслідок чого зникає і поділ на строфи, що структурно наближає його до прози.

Вільний вірш - поетичний вірш, написаний переважно ямбом без особливої строфічної будови, коли кількість стоп у рядках коливається від однієї-двох до п’яти-шести.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

Творче завдання сьогодні вимагатиме від вас знань не лише з літератури, а й з природознавства. Пропонується тема творчо-пошукової роботи: «Птахи мого краю». Для того щоб успішно впоратись із завданням, потрібно дотримуватись таких вказівок:

1. Пригадати, які саме птахи відлітають у вирій, а які - ні.

2. Записати всі прикметні риси цих птахів, про які можуть вам розказати старші люди.

3. Уважно погортати довідкову літературу та сторінки Інтернету, щоб віднайти цікаві історії про цих птахів.

4. Знайти і прочитати літературні твори, проаналізувати: наскільки цікаво і точно автори змалювали птахів, наскільки це збігається з тими відомостями із зоології, якими ви володієте, з народними прикметами, повір'ями.

5. Використати або намалювати ілюстрації до творчої роботи.

А для тих, хто захоплюється фольклором, пропонується підготувати доповіді на тему «Образи птахів в українському фольклорі» і виступити з нею. Ви можете запитати в літніх людей, які народні пісні, казки чи легенди про птахів вони знають.

ЛІТЕРАТУРНА П’ЯТИХВИЛИНКА

Упродовж п'яти хвилин спробуйте пригадати, у яких літературних творах розповідається про птахів. Якими особливими рисами, можливо, символічними, наділяли їх автори? Які пернаті були в пошані у фольклорі і що саме вони уособлювали? Той, хто пригадає найбільшу кількість цікавих історій, стане переможцем на сьогоднішній п'ятихвилинці.