Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література 8 клас - Олена Міщенко - Генеза 2016 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ «СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ» - ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

У завданнях 1—10 виберіть одну правильну відповідь.

1. Коли Шевченка було викуплено з кріпацтва:

А 22 квітня 1838 р.

Б 9 березня 1840 р.

В 22 травня 1838 р.

Г 11 березня 1814 р.

2. Який з названих творів є головним у циклі «В казематі»:

А «Заповіт»

Б «Тополя»

В «Мені однаково, чи буду...»

Г «Думи мої, думи мої...»

3. Який український композитор поклав на музику поезію «Мені однаково...»:

А К. Стеценко

Б І. Карабиць

В А. Кос-Анатольський

Г М. Лисенко

4. Граф Бертольдо — герой твору:

А Лесі Українки

Б В. Підпалого

В Г. Кирпи

Г Т. Шевченка

5. Головний герой поеми Лесі Українки «Давня казка»:

А композитор

Б історик

В поет

Г художник

6. Яка географічна назва не стосується заслання Шевченка:

А Мангишлак

Б Орськ

В Аральське море

Г Джезказган

7. У поезіях Володимира Підпалого звучить:

А трепетна любов до рідної землі

В освідчення в любові коханій

Б протест проти війни

Г заклик до повстання

8. Якої з мов не знала Леся Українка:

А англійської

Б французької

В іспанської

Г болгарської

9. Хто автор вірша «З дитинства: дощ...»:

А Т. Шевченко

Б Леся Українка

В В. Сосюра

Г В. Голобородько

10. До якого покоління поетів належить Володимир Підпалий:

А шістдесятників

Б поетів рубежу ХІХ-ХХ століть

В вісімдесятників

Г дев’яностників

У завданнях 11—12 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

11. Установіть відповідність між цитатою і автором твору:

1

«Нехай він не знає, що на світі є зоопарки»

А

І. Павлюк

2

«...коли прокидається на моєму плечі»

Б

А. Мойсієнко

3

«...ти стань у це найтісніше коло.»

В

Г. Кирпа

4

«Набиває вітер золотий кисет.»

Г

І. Малкович

5

«На душі прохолода. Навіть півень затих.»

Д

В. Герасим’юк

12. Установіть відповідність між фактами біографії і особою:

1

народилась на Київщині

А

В. Сосюра

2

відбував заслання

Б

Г. Кирпа

3

отримав премію англійського ПЕН-клубу

В

Леся Українка

4

померла від туберкульозу

Г

В. Підпалий

5

народився на Донеччині

Д І. Павлюк

6

закінчив філологічний факультет КДУ

Е

Т. Шевченко

У завданнях 13—17 запишіть відповідь словом, словосполученням або реченням.

13. Тараса Шевченка називають великим Кобзарем, бо —______________

14. До засобів персоніфікації в поезії Лесі Українки «Давня весна» належать:____________

15. Провідні мотиви лірики Володимира Підпалого -_____

16. Василь Голобородько народився на_______________

17. Найяскравіші метафоричні образи у прочитаних творах сучасних поетів - ___________