Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література 8 клас - Олена Міщенко - Генеза 2016 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ «З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ» - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

У завданнях 1—7 виберіть одну правильну відповідь.

1. Якої події не було в повісті «Дорогою ціною»:

А втечі від пожежі в плавнях

Б зустрічі з циганською родиною

В поєдинку з панськими прислужниками під час втечі з села

Г переправи через Дунай

2. Знайдіть серед поданих помилкове твердження:

А подружжя - Остап і Соломія - уособлювало прагнення українців до свободи

Б циганська родина, до якої потрапили герої, займалася грабіжництвом

В Іван Котигорошко виявився справжнім другом Остапа й Соломії

Г багатьох українських утікачів вабила Задунайська Січ

3. «Ніч перед боєм» О. Довженка за жанром:

А поема В повість

Б гумореска Г оповідання

4. Оберіть правильне твердження:

А герої твору «Ніч перед боєм» - діди Платон і Савка

Б події у творі О. Довженка відбуваються під час битви за Севастополь

В «Ніч перед боєм» Довженко написав, перебуваючи в евакуації

Г «Ніч перед боєм» - автобіографічне оповідання

5. Якого з героїв немає в повісті Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути»:

А Юлька Ващука В Лілі Теслюк

Б Валі Віденко Г Євгена Павловича

6. Яка характеристика не відповідає героєві оповідання В. Дрозда «Білий кінь Шептало»:

А «Справжнє місце йому не тут, хтозна, де він може опинитися завтра»

Б «Коли вже бути відвертим до кінця, то він соромився упряжі...»

В «Ні, він не бунтував, не ліз під батіг...»

Г «Він гарцював на залитім різноколірними вогнями помості...»

7. У повісті-казці Ю. Винничука «Місце для дракона» героя звуть:

А Грицько В Георгій

Б Геннадій Г Гензель

У завданнях 8—9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

8. Установіть відповідність між героєм та автором твору:

1 Раду

А Н. Бічуя

2 Пан Лаврін

Б Ю. Винничук

3 Степан

В О. Довженко

4 Настка

Г М. Коцюбинський

5 дід Савка

Д В. Дрозд

9. Установіть відповідність між проблемою, порушеною у творі, та назвою твору:

1 проблема морального уроку

А «Місце для дракона»

в часи воєнного лихоліття

Б «Білий кінь Шептало»

2 проблема вміння зберегти власну індивідуальність

В «Ніч перед боєм»


Г «Дорогою ціною»

3 проблема боротьби добра і зла, вірності й зради

4 проблема волі людини і можливості її досягнення

Д «Шпага Славка Беркути»

5 проблема стосунків батьків та дітей


У завданнях 10—14 запишіть відповідь словом, словосполученням або реченням.

10. Центральний мотив твору М. Коцюбинського «Дорогою ціною» - ____________________.

11. Шептало повернувся до стайні, тому що -__________ .

12. Для характеристики головних героїв свого оповідання «Ніч перед боєм» Олександр Довженко використав такі художні засоби: ___________________________.

13. Наймудрішим героєм повісті-казки Юрія Винничука є, тому що _______________.

14.Славко Беркута не бажав доводити свою невинуватість через те, що - ________________ .