Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література 8 клас - Олена Міщенко - Генеза 2016 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР» - УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР

У завданнях 1—4 виберіть одну правильну відповідь.

1. У повісті Валентина Чемериса «Вітька + Галя...» відсутня розповідь про:

А хлоп’ячу дружбу Б героїзм дітей під час війни В перше кохання

Г стосунки батьків і дітей

2. Яке з наведених тверджень є вірним:

А Федько Котигорошко був нечемним і ледачим хлопцем

Б Галі Козачок також подобався Вітька Горобець

В батьки не дозволяли Вітьці дружити з Галею

Г влітку Федько з Вітькою допомагали розносити по селу пошту

3. Якого з героїв немає в повісті Валентина Чемериса «Вітька + Галя.»:

А Пріськи Деркач

Б Причепи

В баби Хіврі

Г Федька-халамидника

4. Яка характеристика не відповідає героєві повісті Валентина Чемериса «Вітька + Галя.» Вітьці Горобцю:

А ніжність

Б настирливість

В нахабство

Г товариськість

У завданнях 5—6 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

5. Установіть відповідність між висловом та героєм твору:

1 «Чого ти ото проти ночі виєш?»

А матір Вітьки

2 «Головне, аби в тебе душа співала!»

Б батько Вітьки

3 «Я й не знала, що ти так гарно смієшся»

В Федько Котигорошко


Г Галя Козачок

4 «Але народна мудрість говорить -

Д Соломія Кіндратівна

поспішиш - людей насмішиш»


6. Кому з героїв належить характеристика:

1 «Ябеда і боягуз, хвастун і брехун»

А Галі Козачок

2 «Тонка брова, мов крило чарівної птиці»

Б бабі Хіврі

3 «Мужчина з життєвим стажем

В Федьку Котигорошку

в чотирнадцять неповних років»

Г Вітьку Горобцю

4 «Що він язикатий - знала, але

Д Петру Білому

щоб так складно небилиці плести...


У завданнях 7—10 запишіть відповідь словом, словосполученням або реченням.

7. Найсмішніший епізод твору -_________________ .

8. Вітька й Федько були справжніми друзями, бо обидва________________.

9. Мені б хотілося мати такого друга, як (Вітька Горобець, Федько Котигорошко, Петро Білий, міліціонер Причепа, Галя Козачок), тому що_____________.

10. Перше кохання людини — це____________________.