Всі публікації щодо:
Фольклор
Пісні

Українська література 8 клас - Олена Міщенко - Генеза 2016 рік

ЗА СИБІРОМ СОНЦЕ СХОДИТЬ - УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

За Сибіром сонце сходить.

Хлопці, не зівайте,

Ви на мене, Кармалюка,

Всю надію майте!

Повернувся я з Сибіру,

Та не маю долі,

Хоч, здається, не в кайданах,

А все ж не на волі.

Маю жінку, маю діти,

Та я їх не бачу,

Як згадаю про їх муку -

Сам гірко заплачу.

Зібрав собі гарних хлопців, -

Що ж кому до того?

Засідаєм при дорозі

Ждать подорожнього.

Чи хто їде, чи хто йде,

Треба їх спитати,

Як не має він грошей -

Треба йому дати!

Аж тут їде сам владика: -

А здорові, хлопці!

Ой довго ми вас чекали,

Благослови, отче!

Ой вилічив сам владика

Сорок тисяч грошей,

Подивився кругом себе -

Всі хлопці хороші.

Ой чи їде, чи хто йде,

Треба його ждати,

Ой прийдеться Кармалюку

Марне пропадати.

Ой прийдеться Кармалюку

Марне пропадати,

Бо немає пристанища,

Ані свої хати.

Асесори1, ісправники

За мною ганяють,

Більше вони людей б’ють,

Як я гріхів маю.

Зовуть мене розбійником,

Кажуть - розбиваю.

Ще ж нікого я не вбив,

Бо й сам душу маю.

З багатого хоч я й візьму -

Убогому даю.

Отак гроші поділивши,

Я гріхів не маю.

Судять мене вдень і вночі,

По всяку годину,

Ніде мені подітися,

Я од журби гину.

Чи хто їде, чи хто йде,

Часто дурно ждати,

Отак треба в лісі жити,

Бо не маю хати.

Пішов би я до дітей -

Красу мою знають:

Аби тільки показався,

То зараз впіймають.

А так треба стерегтися,

Треба в лісі жити,

Хоч, здається, світ великий,

Ніде ся подіти!

Прийшла туга до серденька,

Як у світі жити?

Світ великий і розкішний,

Та ніде ся діти!

У неділю дуже рано

У всі дзвони дзвонять,

А мене, Кармалюка,

Як звірюку гонять.

Нехай гонять, нехай ловлять,

Нехай заганяють,

Нехай мене, Кармалюка,

В світі споминають!

У широковідомій народній пісні оспівано легендарного ватажка селянського визвольного руху. Про нього ходили легенди, його порівнювали з Робіном Гудом - і небезпідставно. Цей відчайдушний захисник усіх бідних і покривджених діяв на Поділлі в першій половині ХІХ століття. Кріпак поміщика Пигловського, він не витримав знущань і ставлення до людей, як до худоби, утік і в 1813 році розпочав повстанську боротьбу.

- Яка територія України зветься Поділлям? Які ще подібні назви українських територій ви знаєте?

Уявіть собі, Устим Кармалюк зміг зібрати під своєю орудою близько 20 тисяч повсталих селян! Це була ціла армія, часто озброєна лише дрючками чи рогатинами, проте така, що нагонила жах на зарозуміле й сите панство.

Життя Устима Кармалюка нагадує пригодницький роман: він чотири рази тікав із сибірської каторги й повертався в Україну, продовжуючи мстити панам, у його житті була драматична історія кохання і море народної любові. Цього славного сина України було підступно вбито царськими посіпаками в 1835 році.

Пісню, з якою ви тільки-но ознайомилися, свого часу навіть приписували самому Кармалюкові, бо співається вона від першої особи і звучить у ній щирий біль людини, яка принесла в жертву великій справі боротьби і спокій, і особисте щастя.

1 Асесор - засідатель казенної палати, військового суду та ін. у царській Росії.

Устим Кармалюк

- А як на вашу думку, чи міг би сам Кармалюк скласти таку пісню? Об’єднайтеся у дві групи, одна з яких шукатиме аргументи „за“, інша - „проти“.

Усе життя народного героя вмістилося в таких коротких, але промовистих рядках!

За словами постають картини поневіряння Устима в Сибіру, розлука з коханою дружиною і дітьми, переслідування розлючених жандармів, грабунки багатих на користь бідних, життя в лісі.

Проте найбільше смислове навантаження припадає на останню строфу пісні: саме в ній Кармалюк виявляє своє життєве кредо: він не боїться, бо розуміє, що йтиме до кінця. І саме за це „споминатимуть“ його в майбутньому.

Герой пісні протестує і проти облудних наклепів: він ніколи не вбивав людей, а справді, як англійський розбійник Робін Гуд, відбирав добро в багатих і наділяв ним бідних.

Пісня, складена в тужливому ключі, притаманному романсам, і справді має романсовий характер. У ній відбилися інтимні переживання зрілої людини зі складним внутрішнім світом, у душі якої - вічний неспокій, пов’язаний з обов’язками перед життям і людьми, перед вітчизною.

Зверніть увагу, у пісні багато окличних інтонацій, які підкреслюють в одному випадку чітку життєву позицію, в іншому - мотиви розпачу.

- Визначте, яку роль відіграє оклична інтонація в різних випадках.

Провідна ідея самопожертви в ім’я суспільного блага пронизує пісню, її герой стає для нас близьким, зрозумілим, бо ми відчуваємо непідробну щирість його зізнань і любов до свого славного героя тих, хто складав ці слова. А все, що народжується з великої любові, живе вічно. І завжди линутиме над Україною ця тужлива пісня, і вічно житиме в народній пам’яті славний і відважний Устим Кармалюк!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Повторюємо

1. У яку історичну епоху зароджувались історичні пісні?

2. Якою спільною темою об’єднані пісні „Зажурилась Україна, бо нічим прожити...“, „Та, ой, як крикнув же та козак Сірко“, „Ой Морозе, Морозенку“?

3. Проти кого і проти чого боролися герої пісень - Максим Залізняк, Іван Сірко, Морозенко, Устим Кармалюк, Богдан Хмельницький?

4. Хто з героїв прочитаних пісень вам сподобався найбільше? Чому?

Міркуємо

1. Доповніть розпочату фразу: „Провідними мотивами історичних пісень є...“.

2. Чи збігається образ Богдана Хмельницького, який ви уявляєте, із зображенням на картині М. Денгуса (с. 24)? Свою думку обґрунтуйте.

3. Визначте, про які факти біографії героїв пісень ви дізналися з текстів творів.

4. Якими ви уявляєте героїв прочитаних пісень? Створіть їхні словесні портрети-характеристики.

Аналізуємо

1. Які ще важливі події української історії могли б бути відображені в історичних піснях? Можливо, хтось із вас уже чув такі пісні? Розкажіть про них своїм однокласникам.

2. Узагальніть свої враження від уславлених у піснях народних героїв. Визначте, які риси об’єднують їх усіх.

3. Виберіть пісню, яка вам найбільше сподобалася, проаналізуйте її та вивчіть напам’ять.

4. Розвиньте розпочату думку: „Народ увічнив імена народних героїв за те, що...“.

Дискутуємо

1. Як ви розумієте значення і функції пісень у житті українського народу? Аргументуйте.

2. Чи міг би зрадник стати героєм народної пісні. Чому? Доведіть свою думку.

3. За які заслуги народ увічнив і оспівав у піснях окремих діячів своєї історії?

4. Наскільки точно передають художні полотна, якими ілюстровано цей розділ, внутрішній зміст, динаміку, пафос українських народних історичних пісень?

ПОДОРОЖ ЛІТЕРАТУРАМИ СВІТУ

У всі часи люди мріяли про свободу, незалежність, справедли вість. Мрії простих людей про щастя втілювались у фольклорі. Тому й не дивно, що улюбленими персонажами фольклору різних країн є шляхетні розбійники. В Україні ми співаємо пісень про Устима Кармалюка, Олексу Довбуша, але й для них стало прозивним ім'я англійського розбійника Робіна Гуда, що все життя допомагав простим людям.

Англійці уславлювали свого героя такими словами:

Він за кращих друзів мав

Знедолених усіх,

А багачів на смерть лякав

Його мисливський ріг.

А так звучить в одній з балад погроза головного противника Робіна Гуда

Поклявсь я Робіна спіймать,

Знайду лиш - так і знай:

У ріг баранячий скручу, -

Це каже Гісборн Гай!

Прочитайте уривок всесвітньо відомого переказу про героя із Шервудського лісу:

„Нарешті Робін голосно й дзвінко просурмив тричі у свій ріжок, а потім вихопив з-під конячої шкури свій незрадливий лук. І перш ніж отетерілий шериф та його вояки встигли вхопитися за зброю, у повітрі засвистіли несхибні стріли.

Ще одна злива стріл посипалася на них із-за міських мурів і крізь ворота. То Вілл Пурпуровий і Вілл Стютлі, коли Робін ще розмовляв із шерифом у лісі, побачили їх і поспішили на поміч своїм товаришам. Вони наспіли дуже вчасно. Нажахане військо шерифа кинулося панічно тікати. А Робін і Маленький Джон, живі та здорові, стояли під шибеницею, посилаючи навздогін ворогам співучі стріли й глузливий сміх.

Невдовзі вони приєдналися до своїх товаришів, і вся ватага подалася на спочинок до гостинного лісу...“.

Отже, в усіх піснях і переказах світу про благородних і самовідданих борців за справедливість уславлюються мужність, хоробрість, справжня дружба і відданість, вірність своїм переконанням. І в усіх засуджуються жорстокість, підступність, зрада і підлість. Так має бути, завдяки цьому кожному близькі ідеали прекрасних пісень і легенд, у якій би країні вони не народилися!

ВАШ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

Історична пісня - народнопоетичний твір, присвячений важливій історичній події чи відомій історичній постаті, де висловлюється ставлення народу до подій та героїв. Історичні пісні - це ліро- епічні твори, оскільки в них поєднується стихія почуттів (лірика) з героїко-романтичною оповіддю, притаманною епосу.

Для історичних пісень характерною є строфічна побудова, римування. Історичні пісні можуть бути досить великими за обсягом, часто зображуване в таких піснях романтизується, гіперболізується.

- На прикладі пісні „Максим козак Залізняк“ виділіть яскраві ознаки української історичної народної пісні.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

Свого часу досить розповсюдженою була французька літературна гра буріме. Це слово означає „римовані закінчення“. Суть її полягає в тому, що на заздалегідь задані рими потрібно написати вірші.

Тему для поезій кожен може обрати довільно, але бажано, щоб вона була пов'язана з героїчним минулим нашого народу: з боротьбою проти загарбників, славними подвигами українського козацтва або з будь-якою іншою історичною подією чи особою.

Ось такі рими пропонуємо вам для гри:

слава - держава, доля - воля;

прийти - перемогти, страждання - бажання.

Наприклад:

Повинен світлий час прийти,

Скінчитись мають всі страждання.

А ворога перемогти -

Це спільне в нас усіх бажання!

Потренуйтеся! Можливо, ви відкриєте в собі поетичні здібності, а складена вами пісня ширитиметься світом!

ЛІТЕРАТУРНА П’ЯТИХВИЛИНКА

Пропонуємо вам мудрі й дотепні українські приказки і прислів'я, що стосуються народної пісні. Упродовж п'яти хвилин ви читатимете і запам'ятовуватимете ці приказки та прислів'я, а потім, закривши підручник, спробуєте повторити ті, які ви запам'ятали. Той, хто запам'ятає і повторить більше за всіх, буде вважатися переможцем імпровізованого конкурсу.

1. З піснею дружити - вік не тужити.

2. Пісня ні в добру, ні в злу годину не покидає людину.

3. Хто співає, той журбу проганяє.

4. Де праця, там і пісня.

5. З моря води не вилити, а з пісні слова не викинути.

6. Стара пісня на новий лад.

7. Пісня і дух відстоїть, і рану загоїть.

8. Пісня і праця - великі дві сили.

9. У пісенному краю життя як у раю.

10. Пісня крила має, весь світ облітає.

11. Солов'їними піснями ситий не будеш.

12. Як уміє, так і піє.

13. Душа без пісні - птиця без крил.

14. Пісенний край - усім людям рай.

15. Співаючи живи, а живучи - співай.

16. Сопілка співає - душу виймає.

17. Найдорожча пісня, з якою мати колисала.

18. Пісня - душа народу.