Всі публікації щодо:
Літературознавство

Українська література 8 клас - О. І. Борзенко - Ранок 2016 рік

ПРОЗОВА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Опрацьовуючи матеріал розділу, ви маєте змогу виконати такі навчальні завдання:

• поглибити знання про прозову

творчість українських письменників;

• набути знань про творчість М. Коцюбинського, О. Довженка, В. Дрозда, Н. Бічуї, Ю. Винничука;

• удосконалити навички аналізу сюжетів та композиційних особливостей прозових творів, характеристики образів;

• висловлювати власні судження про вчинки персонажів, проблеми, порушені у творах.

Усім відомо, що автора віршів називають поетом, а того, хто пише оповідання, романи й повісті,— прозаїком. Читачеві, як правило, не потрібна спеціальна підготовка, щоб відрізнити прозу від вірша.

Віршова мова наділена ритмом, тоді як у прозі ритмічна організація дуже слабо виражена — це і становить головну відмінність між двома різними формами художнього мовлення. Ми помічаємо різницю між поезією і прозою навіть візуально, оскільки існує давня традиція графічного виділення віршової мови на книжковій сторінці.

У більшості випадків епічні твори мають саме прозову організацію. Епічний рід літератури передбачає відображення дійсності у вигляді розгорнутої авторської розповіді про важливі життєві події. Письменникові набагато легше здійснити масштабний художній задум, який передбачає всебічне висвітлення й осмислення життєвих процесів, використовуючи саме прозову форму.

Українська проза має давню історію. Вона виникла ще за часів Середньовіччя. Першим її зразком є літопис «Повість минулих літ...».

У XIX столітті з’явилася нова українська проза. Її засновником став Григорій Квітка-Основ’яненко, автор багатьох повістей та оповідань про життя й побут українського селянства. Його традиції розвивали Марко Вовчок, Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Іван Франко, Ольга Кобилянська.

Кожна епоха впливала на своєрідність художніх пошуків українських прозаїків. Чимало нових творчих досягнень належить митцям XX століття, серед яких зі своїм прозовим доробком вирізняються Михайло Коцюбинський, Микола Хвильовий, Олександр Довженко, Олесь Гончар.

Сучасна українська проза відкриває нові обрії в художньому осмисленні дійсності. При цьому вона продовжує сповідувати ідеали людяності й доброти, плекати кращі мистецькі традиції, зберігаючи і примножуючи духовні надбання нашого народу.

Опрацьовуємо прочитане

1. Чому автори епічних творів віддають перевагу прозовій формі організації художнього мовлення?

2. Коли з’явилися перші українські прозові твори?

3. Коли виникла нова українська проза? Хто був її основоположником?

4. Назвіть відомих українських прозаїків XX століття.

Готуємо проект

5. Підготуйте проект за темою «Образи українців у прозі XIX-XXI століть». Візьміть участь в інтерактивному конкурсі проектів.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.