Всі публікації щодо:
Фольклор
Пісні

Українська література 8 клас - О. І. Борзенко - Ранок 2016 рік

ТА, ОЙ, ЯК КРИКНУВ ЖЕ КОЗАК СІРКО - Українські історичні пісні - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Та, ой, як крикнув же козак Сірко,

Та, ой, на своїх же, гей, козаченьків:

— Та сідлайте ж ви коней, хлопці-молодці,

Та збирайтеся до хана у гості! —

Та туман поле покриває,

Гей, та Сірко з Січі та виїжджає,

Гей, та ми думали, та ми ж думали,

Що то орли та із Січі вилітали,

Аж то військо та славне Запорізьке

Та на Кримський шлях із Січі виїжджало,

Та ми ж думали, ой, та ми ж думали,

Та що сизий орел по степу літає, —

Аж то Сірко на конику виїжджає.

Гей, та ми ж думали, ой, та ми ж думали,

Та що над степом та сонечко сяє, —

Аж то військо та славне Запорізьке

Та на вороних конях у степу виграває.

Та ми думали, ой, та ми ж думали,

Що то місяць в степу, ой, зіходжає, —

Аж то козак Сірко та козак же Сірко

На битому шляху та татар оступає.

Пам’ятник Сіркові (Г. Лебединська, Н. Брей, 1980) на його могилі поблизу с. Капулівка, зроблений на основі реконструкції за черепом

Кошовий отаман Сірко (фрагмент картини „Запорожці пишуть листа турецькому султанові“) (І. Рєпін, 1891)

Аналізуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас пісня „Та, ой, як крикнув же козак Сірко“?

2. Які часи з українського минулого зображені в цій пісні? Визначте її тему.

3. Як отаман Сірко ставиться до запорожців? Обґрунтуйте свою думку рядками з пісні.

4. Як невідомий автор пісні ставиться до отамана Сірка та запорожців? Які образи допомагають виявити це ставлення?

5. Знайдіть у тексті пісні повтори. З якою метою вони використані?

6. Визначте художні особливості пісні „Та, ой, як крикнув же козак Сірко“ і запишіть їх у робочий зошит у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

7. Поміркуйте, чому в пісні зображено початок походу проти ворогів, а не битву й перемогу запорожців.

Запрошуємо до дискусії

8. Що переважає в пісні „Та, ой, як крикнув же козак Сірко“ — епічне (розповідь про події) чи ліричне (емоційно-забарвлене ставлення до подій та образів)? Обґрунтуйте свої міркування.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва

9. Ще за життя Івана Сірка про нього ходили легенди. З його образом народна пам’ять пов’язала невідомо коли й ким створений лист-пародію запорозьких козаків султанові Оттоманської Порти. Ілля Рєпін запропонував свою версію образу Івана Сірка та запорожців на всесвітньо відомій картині „Запорожці пишуть листа турецькому султанові“. Яким постає Іван Сірко на картині художника?

На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть репродукцію картини „Запорожці пишуть листа турецькому султанові“, яка зберігається в Харківському художньому музеї. Цю версію своєї уславленої картини І. Рєпін зробив у 1893 році. Яким на цій картині постає Іван Сірко? Який з образів, створених художником, більше відповідає вашому уявленню про козака Сірка? Як історична народна пісня вплинула на ваше сприйняття образу кошового отамана?

Читаємо виразно

10. На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть і послухайте записи виразного читання пісні. Використовуючи пам’ятку № 8 на форзаці підручника, проаналізуйте почуте. Підготуйте виразне читання пісні, візьміть участь у конкурсі читців.

Виявляємо творчі здібності

11. Уявіть себе художником, якому замовили ілюстрації до пісні „Та, ой, як крикнув же козак Сірко“. Опишіть ілюстрацію, яку ви хотіли б намалювати.

НАРОД У ПРАГНЕННІ ДО СВОБОДИ

Українці повсякчас боролися проти соціального й національного гноблення. Гостро реагуючи на обмеження своїх прав, вони піднімалися на повстання, віддаючи свої життя за особисту і всенародну свободу.

Одне з таких повстань набуло загальноукраїнського масштабу й переросло в національно-визвольну війну 1648-1654 рр. Її очолив видатний полководець і мудрий державний діяч Богдан Хмельницький. Під його керівництвом українське військо здобуло чимало важливих перемог над ворогами. Діяльність гетьмана мала широку підтримку серед простих людей. Своє ставлення до подій визвольної війни та до самого Хмельницького народ висловив у численних піснях.

Проводи на Січ (О. Сластіон, 1898)

Тема самовідданого патріотизму, готовності боротися й загинути за свій народ розкривається в пісні „Ой Морозе, Морозенку“. Дослідники припускають, що прототипом героя твору міг бути або один із соратників Богдана Хмельницького Станіслав Морозенко (Морозовицький), або відомий своєю хоробрістю козацький старшина Нестор Морозенко. Хай там як, в образі Морозенка втілились узагальнені риси хороброго козака-героя, щирого українського патріота. Зійшовшись у нерівній битві з ворогами, Морозенко виявляє майже надлюдську відвагу, а потім у безвихідній ситуації стійко приймає жахливі муки та смерть. Подвиг героя, який демонструє незламність духу та жертовність, викликає захоплення й повагу.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.