Всі публікації щодо письменника:
Шевченко Тарас

Українська література 8 клас - Слоньовська О. В. - Літера ЛТД 2016 рік

ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ... - Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

* * *

Ой три шляхи широкії

Докупи зійшлися.

На чужину з України

Брати розійшлися.

Покинули стару матір.

Той жінку покинув,

А той сестру. А найменший -

Молоду дівчину.

Посадила стара мати

Три ясени в полі.

А невістка посадила

Високу тополю.

Три явори посадила

Сестра при долині...

А дівчина заручена -

Червону калину.

Не прийнялись три ясени,

Тополя всихала,

Повсихали три явори,

Калина зов'яла.

Не вертаються три брати.

Плаче стара мати,

Плаче жінка з діточками

В нетопленій хаті.

Сестра плаче, йде шукати

Братів на чужину.

А дівчину заручену

Кладуть в домовину.

Не вертаються три брати,

По світу блукають,

А три шляхи широкії

Терном заростають.

Діалог із текстом

1. Вірш „Ой три шляхи широкії” увійшов до циклу „В казематі” (1847). Пригадайте, де саме написав Тарас Шевченко цей вірш. Як обставини позначилися на тональності твору?

2. Які народнопісенні елементи наявні в цьому вірші? З якою метою їх використовує автор?

3. Події у творі відбуваються в козацькі часи, коли дорослі чоловіки зі зброєю в руках захищали рідний край від зовнішніх ворогів. Як ви думаєте, куди саме подалися три брати, хоч у вірші цього не вказано? Що з ними сталося?

4. Що символізують у фольклорі й вірші Т. Шевченка три ясени, три явори, тополя, калина?

5. Уявіть, як три брати приїжджають на Запорозьку Січ і стають прославленими в боях козаками. Придумайте й запишіть один-два епізоди з їхнього неспокійного воєнного життя й побуту. Прочитайте у класі свої творчі роботи. Спільно з учителем визначте кращі з них.

Діалоги текстів

1. Що спільного в цьому вірші Т. Шевченка з народними піснями про козака, який вирушає в далеку дорогу і розлучається з рідними?

Мистецькі діалоги

1. Розгляньте картину українського художника Опанаса Сластіона (1855-1933) „Проводи на Січ”. Що спільного між поезією Т. Шевченка й цим художнім полотном?

Опанас Сластіон. Проводи на Січ (1886)

Опанас Заливаха. Козака несуть (1966)

— Проаналізуйте зміст картини Опанаса Заливахи „Козака несуть”. Чому внизу картини художник змалював похоронну процесію, а вгорі - двох янголів, які несуть козака із заплющеними очима на небеса до Бога? Яку роль відіграють шабля, з якою козак нерозлучний навіть після смерті, і синьо-жовтий прапор між похоронною процесією та янголами з померлим?

Лірика Тараса Шевченка

Лірична творчість Тараса Шевченка має особливе значення для українців. Наш геніальний Кобзар - поет глибоко народний. Його талант виростав на ниві фольклорних традицій і творчих набутків попередників. Літературознавці зазначають, що 14-складовий віршовий рядок (верс) зустрічається здавна в народних піснях, зокрема коломийках, а також у творчості попередників Тараса Григоровича - поетів-романтиків (Левка Боровиковського, Михайла Петренка). Тарас Шевченко трансформував коломийковий вірш, перетворивши дворядкову коломийкову строфу на чотирирядкову. У багатьох поезіях Кобзаря внаслідок розпаду 14-стопного рядка чергуються рядки 8-складові й 6-складові:

Було колись - в Україні 8 складів

Ревіли гармати; 6 складів

Було колись - запорожці 8 складів

Вміли панувати. 6 складів

Філософська лірика - сукупна назва поезій, спрямованих на глибоке осмислення ліричним героєм світу й себе самого в ньому на основі життєвих обставин, досвіду, ідеалів, світоглядних позицій, а також обов'язкова оцінка ліричним героєм вічних і перехідних цінностей, особистісне ставлення до проблем добра і зла, красивого й потворного, вічного й минущого.

Поет розширив і межі тематики української лірики: у його віршованих творах зазвучали громадянські, патріотичні й навіть філософські мотиви. Тож сучасні науковці аргументовано ведуть мову про шевченківський вірш.

Говорячи про лірику, неможливо оминути поняття ліричного героя, про що ми вже згадували раніше. У ліриці кожного поета можна виокремити сукупного ліричного героя, який у подібній іпостасі проявляється в багатьох творах, обстоюючи прогресивні погляди, активну життєву позицію. Що ж до ліричного героя Шевченка, то він віддзеркалює талант, авторську позицію, передану через почуття й відчування, а також емоції й силу уяви, адже, створюючи вірш, Кобзар не тільки використовує власні творчі здібності, а й застосовує цілий спектр душевних переживань. Це означає, що опосередковано через ліричну поезію автор змушує читачів або слухачів хвилюватися й переживати, перейматися становищем ліричного героя.

Лірика Тараса Шевченка - багатогранна. У „Кобзарі” є чудові зразки пейзажної („Садок вишневий коло хати”, „За сонцем хмаронька пливе”, „Сонце заходить, гори чорніють”), інтимної („Мені тринадцятий минало”, „Ликері”), громадянської („Якби ви знали, паничі”, „Я не нездужаю, нівроку”), медитативної („Думи мої, думи мої”, „В неволі тяжко, хоча й волі”, „Не нарікаю я на Бога”), патріотичної („Сон” („Гори мої високії”), „За байраком байрак”), філософської („Мені однаково, чи буду”, „О люди! люди небораки!”) лірики. Іноді в одній і тій самій поезії є пейзажні, інтимні й патріотичні мотиви, як-от у вірші „Садок вишневий коло хати”, що став символічним образом рідного краю.

У поезії „Мені однаково, чи буду” Тарас Шевченко зосереджується на дуже вагомому для його земляків-сучасників питанні майбутньої долі України. Рідний край для поета - понад усе, славне козацьке минуле - запорука незалежності України в майбутньому, покоління нащадків - дієва сила в обстоюванні права свого народу на незалежність, будівники самостійної соборної України. Кобзар не оперує закликами чи полум'яним синівським освідченням у любові до рідного краю, як це характерно для патріотичних поезій, а по-філософськи підходить до питання, чи можлива Україна як держава взагалі й що для цього треба зробити.

Медитативна лірика - сукупна назва поезій, основною ознакою яких є роздуми ліричного героя про пережите чи навіть передбачене автором як неминуче випробування морального характеру, філософські узагальнення про особисте життя, талант чи долю.

У вірші „Думи мої, думи мої” медитативний компонент дуже відчутний. Ліричний герой задумується, чи зможе його талант прислужитися Україні, посилає свої вірші додому, в рідний край, бо лише там вони зможуть виконати своє найвище призначення - розбудити народ, нагадати йому про славне минуле, подати взірці громадянської гідності.

Діалог із текстом

1. Що ви довідалися про шевченківський вірш?

2. Яким є ліричний герой у віршах Т. Шевченка „Думи мої, думи мої”?

3. Доведіть, що в поезії „Ой три шляхи широкії” йдеться про ліричного оповідача й ліричних персонажів. Яких саме?

4. Які види лірики ви знаєте? Чому в одному вірші можуть бути різні мотиви? Доведіть наявність громадянських і патріотичних мотивів у медитативній поезії „Думи мої, думи мої”.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.