Всі публікації щодо:
Сосюра Володимир

Українська література 8 клас - Слоньовська О. В. - Літера ЛТД 2016 рік

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ - Володимир СОСЮРА (1898-1965) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води...

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну.

Без неї - ніщо ми, як порох і дим,

Розвіяний в полі вітрами...

Любіть Україну всім серцем своїм

І всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна,

Як очі її ніжно-карі...

Вона у зірках, і у вербах вона,

І в кожному серця ударі.

У квітці й пташині, в кривеньких тинах,

У пісні у кожній, у думі,

В дитячій усмішці, в дівочих очах

І в стягів багряному шумі.

Як та купина1, що горить - не згора,

Живе у стежках, у дібровах,

У зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

У хмарах отих пурпурових,

В огні канонад2, що розвіяли в прах

Чужинців в зелених мундирах3,

В багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях

До весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,

і сльози, і все до загину.

Не можна любити народів других,

коли ти не любиш Вкраїну!..

1 Неопалима купина - у Біблії згадується як терновий кущ, який палав, але не згорав. У сучасній мові метафора неопалима купина трактується як символ незнищенності.

2 Канонада - гуркіт від вибухів, сильна стрілянина з гармат.

3 «Чужинці в зелених мундирах» - солдати гітлерівської армії.

Дівчино! Як небо її голубе,

Люби її кожну хвилину.

Коханий любить не захоче тебе,

Коли ти не любиш Вкраїну...

Любіть у труді, у коханні, в бою,

В цей час, як гудуть батареї.

Всім серцем любіть

Україну свою і вічні ми будемо з нею!

Діалог із текстом

1. Чому В. Сосюра називає Україну вишневою, а її мову - солов'їною? Як ви розумієте переносне значення цих слів у тексті вірша?

2. Які картини природи постають із вірша «Любіть Україну»?

3. На підставі яких рядків можна зробити висновок, що вірш «Любіть Україну» написаний під час війни з фашистами? Доведіть, що в цих рядках є підтекст, у якому висловлено споконвічне прагнення українського народу до волі, незалежності.

4. До кого насамперед звертається В. Сосюра, спонукаючи до патріотичних почуттів, наполегливо закликаючи любити Україну?

5. З якою метою поет виводить образи молодого покоління - юнака і дівчини? Чому саме на них покладає надії в справі збереження Української держави?

6. Поясніть, як ви розумієте рядки: «Не можна любити народів других, / Коли ти не любиш Вкраїну».

7. Чому автор обрав для повтору на початку багатьох рядків саме речення «Любіть Україну»? Зверніть увагу, що ці слова є анафорою (єдинопочатком) й емоційно поглиблюють зміст сказаного.

8. Випишіть із «Літературознавчого словничка» визначення терміна «анафора».

9. З якої причини поет показує індустріальну Україну, її могутню промисловість? Підтвердіть рядками вірша свою думку.

10. Сформулюйте ідею вірша Володимира Сосюри. Які рядки поезії найкраще її висловлюють?

11. Вивчіть вірш «Любіть Україну» напам'ять.

Мистецькі діалоги

Розгляньте репродукцію картини черкаських художниць Інни Федосенко і Яни Давиденко із серії «Пам'яті Героїв Майдану». На основі змісту цього художнього полотна спростуйте або доведіть твердження, що під час Революції гідності патріотами України виявляли себе насамперед ті, хто не на словах, а на ділі любив Україну.

Інна Федосенко, Яна Давиденко. Із серії «Пам'яті Героїв Майдану» (2014)

Діалоги текстів

1. Порівняйте відповідні рядки вірша В. Сосюри «Любіть Україну» з уривком із вірша Тараса Шевченка «Чи ми ще зійдемося знову»:

Свою Україну любіть,

Любіть її... Во врем'я люте,

В остатню тяжкую минуту

За неї Господа моліть, -

а також із рядком Павла Тичини: «Поете! Любити свій край не є злочин».

У чому полягає високий зміст усіх цих афористичних висловів?

2. Які ще вірші про Україну ви знаєте? Хто їх написав? Якими засобами виразності ці автори передали красу України? Порівняйте ці художні образи з тими, що їх використав Володимир Сосюра.