Всі публікації щодо:
Бічуя Ніна

Українська література 8 клас - Слоньовська О. В. - Літера ЛТД 2016 рік

Будова літературного твору - Ніна БІЧУЯ (нар. 1937 р.) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Кожен талановитий художній твір неповторний. Його можна порівняти із красивим будинком у центрі міста, збудованим за планом відомого архітектора.

Події у творі можуть розгортатися в хронологічному порядку, але деколи на початку задіяні вже дорослі персонажі, а потім автор починає розповідати про все, що було з ними до моменту, описаного на перших сторінках, тобто художній час робить своєрідну петлю. Події у творі відбуваються в одному або кількох місцях, кількість героїв може бути різною: одні персонажі фігуруватимуть на сторінках твору від початку до кінця, інші з'являться перед читачами лише один раз. Літературознавці вважають, що кожен художній твір має кілька рівнів, які дина мізують, активізують і забезпечують читацьке сприйняття: тематично-проблемний, сюжетно-фабульний і мовний.

Складовими частинами композиції художнього твору є сюжет (із однією чи кількома сюжетними лініями) та позасюжетні компоненти (портрети героїв, пейзажі, екскурси в минуле або майбутнє, ліричні, філософські чи просто авторські відступи, вставні розділи). Окремою складовою є епіграфи, передмови (прологи), післямови (епілоги), які належать до зовнішньої структури тексту.

Сюжет - це художня трансформація письменником фабули (змістовного ядра, власне, того, що вдається легко й коротко переповісти), канва твору, хронологічний порядок розвитку подій. Ядром сюжету є сукупність сюжетних ліній у великому за обсягом творі (розлогій повісті, романі) чи одна сюжетна лінія в короткому (наприклад, в оповіданні, новелі). До сюжетних елементів належать: експозиція (знайомство з героями, місцем події тощо), зав’язка (початок події), розвиток дії (події, що відбуваються після зав'язки, загальний перебіг події), кульмінація (найгостріший епізод, момент, коли найбільше загострився конфлікт), розв’язка (завершення події, розв'язка конфлікту). Позасюжетні елементи всебічно доповнюють і увиразнюють сюжет, а належно скомпонована письменником будова твору тримає сюжет і позасюжетні елементи в нерозривній цілісності. При цьому композиція кожного художнього твору - унікальна, тому можна вести мову хіба що про спільні риси будови різних творів.

Повість Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути» має оригінальну композицію. Екскурс у майбутнє на самому початку повісті створює таємничість, інтригує читача. Сюжетні лінії основних героїв, кожну з яких можна назвати частиною життєвої долі Юлька Ващука, Славка Беркути, Лілі Теслюк, Стефка Вуса, виписані цікаво, але не завжди всебічно. Сюжетні лінії другорядних персонажів - короткі й контурні (Настка, Стефкова бабуся, Надія Григорівна, Грицько Лопух), бо в них йдеться лише про один-два епізоди з життя персонажів, образи яких допомагають читачам увиразнити характери і вчинки головних героїв, змалювати їхнє оточення. Усіх дійових осіб повісті об'єднує місце їхнього проживання. Львів постає повноправним художнім образом, який згуртовує великих і маленьких львів'ян, зачаровує архітектурною красою та історичною пам'яттю.

Композиція (від латин. «складання», «розташування») - одна з найважливіших ознак художньої форми твору, сутність якої виявляється у взаємозв'язку різнорідних елементів (сюжетних та поза- сюжетних), що складають його органічну цілісність, та їх місця в художньому тексті. Синонімом до цього літературознавчого терміну вживається й поняття структура (від латин. «будова», «розміщення», «порядок») - взаємозв'язок складових частин цілого.

Діалог із текстом

1. Як ви розумієте поняття тематично-проблемного, сюжетно-фабульного і мовного рівнів сприйняття художнього твору?

2. Випишіть із «Літературознавчого словничка», уміщеного наприкінці підручника, усі літературознавчі терміни, з якими ви вперше зустрілися під час аналізу повісті Ніни Бічуї або значення яких не розумієте. Зверніться на уроці до вчителя щодо складних питань. У тексті повісті знайдіть приклади використання позасюжетних елементів. Підготуйте усний виступ «Сюжет і позасюжетні елементи в повісті Ніни Бічуї "Шпага Славка Беркути»».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.