Українська література 8 клас - Слоньовська О. В. - Літера ЛТД 2016 рік

Повість-казка про сучасний світ - Юрій ВИННИЧУК (нар. 1952 р.) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Фантастична повість-казка Юрія Винничука „Місце для Дракона” - філософський твір. Потворне зовні виявилося прекрасним за своєю суттю, парадоксальне 1 поєднання в Драконові поета й християнина, попри всі підтасування Воєводою, Князем і Таємним Радником, навіть Пустельником біблійних висловів до життєвих ситуацій, - хвилює наші душі, примушує внутрішнім зором вловити, а розумом визнати, настільки жорстоким є світ. Адже йдеться у творі Юрія Винничука не стільки про казкові події, скільки про людську мораль, совість, жертовність і, на противагу таким прекрасним рисам - користолюбство, байдужість, ницість хитрість.

Повість-казка має назву „Місце для Дракона”, але несподівано з'ясовується, що якраз місця в жорстокому світі для поета й християнина Дракона не знайшлося. Прекрасний душею, високий духом Дракон Григорій, що перекладається з грецької мови як „вразливий”, „чуйний” і водночас „той, що не спить”, виявився не просто зайвим і небажаним, а чужим і незрозумілим, а тому страшним і небезпечним для свого оточення. До цієї думки письменник підводить читачів назвою твору, прозорими натяками („Поети так тяжко вмирають, і нема їм на цьому світі місця, бо вони нетутешні”), несподіваними поворотами сюжету, трагічною розв'язкою не тільки для Дракона, а й для Князя, який божеволіє від сірості й буденності, адже саме таким, як для нього, стає світ для всіх, якщо гинуть яскраві й жертовні особистості - митці й праведники.

1 Парадоксальне - неймовірне, таке, що суперечить логіці.

Жоден із персонажів повісті-казки, які оточували Дракона, не витримав випробування на порядність і гідність. Зате поет-християнин навіть після своєї фізичної смерті виявився переможцем, бо ще за життя проявив себе й патріотом, і героєм, і здатним на самопожертву лицарем, до якого ніколи не дорівнятися жодному воякові з того п'яного зброду, що з'їхався в Люботин на турнію. Останні поезії Дракона Григорія засвідчують, що й у творчості він вийшов на вищий рівень, став мудрим, зумів осмислити те, що чинили інші й він сам у земному прояві.

Інформацію про все це читач черпає не тільки з тексту, а й з підтексту цього твору.

Філософський підтекст повісті-казки дає змогу читачам належно зрозуміти не завжди чітко оформлені словами, зате такі, що випливають зі сказаного, правильні висновки, ненав'язливі поради й розумні настанови.

Іноді підтекст стає зрозумілішим, якщо автор подає у творі думки або непряме мислення героя. Уперше в тексті з подібним явищем ми стикаємося, коли Дракон заявляє Князеві, що готовий вступити у двобій із претендентами на руку Настасії, тим більше, що йому нібито наснився Пустельник і схвалив саме таке рішення. Останні слова - явний обман, бо Драконові здається, що Князь - теж тонка і чуйна особистість, тому Князеве сумління треба приспати. Водночас змій дивується, що Князь не помітив, а насправді - вдав, що не помітив його брехні, тому автор в дужках подає сповнені розпачу думки Дракона: „(Невже він не помічає, що я брешу? Він не хоче помічати...)”. На рівні підтексту ця фраза означає, що Дракон сподівається на добропорядність Князя й те, що він передумає організовувати турнію, у якій переможеним вже заздалегідь призначили Дракона. Проливають світло на підтекст і думки Дракона, звернені перед смертю до Бога. Монолог змія подібний до біблійних псалмів-прохань про допомогу чи псалмів-волань про справедливість, а тому перед читачами Дракон постає мучеником і праведником. Підтекст у художньому творі, як і екскурси, портрети, пейзажі, також належить до позасюжетних елементів.

Підтекст - прихований зміст висловленого самим письменником чи його літературними героями. Підтекстові прошарки інформації у читачів виникають на основі зіставлення твору, який читаємо, з іншими художніми творами або героями, а також унаслідок асоціативних зв'язків, тобто здатності нашого мислення вловлювати подібне в нібито різному й зводити до спільного знаменника.

Діалог із текстом

1. Як ви розумієте назву твору? Чому для Дракона-поета не знайшлося місця в жорстокому світі?

2. Що хотів автор сказати словами, які вклав в уста Таємного Радника: „Літати вaм суворо забороняється... Подивиться, подивиться котрийсь та й собі, чого доброго, злетіти захоче...”?

3. Чи можна образ Дракона з цієї повісті-казки вважати алегоричним?

4. Твір Ю. Винничука має філософський підтекст. Знайдіть дві-три окремі деталі цього позасюжетного елемента повісті й зачитайте відповідні уривки тексту вголос.

Діалоги текстів

1. Пригадайте філософську казку французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері „Маленький принц”. Доведіть, що проблема добра і зла виразно прослідковується і в цьому творі, й у творі „Місце для Дракона” українського автора.

2. Щоб систематизувати свої знання з теорії літератури й на майбутнє закріпити навички роботи з художніми текстами, накресліть у зошиті й заповніть таблицю „Позасюжетні елементи у прозових творах”. Якщо вказаного в таблиці позасюжетного елемента в якомусь творі немає, поставте риску у відповідній графі.

ПОЗАСЮЖЕТНІ ЕЛЕМЕНТИ В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ


Екскурс у минуле

Екскурс у майбутнє

Пейзаж

Портрет

Авторські (ліричні) відступи

М. Коцюбинський „Дорогою ціною”


О. Довженко „Ніч перед боєм”


Н. Бічуя

„Шпага Славка Беркути”


В. Дрозд

„Білий кінь Шептало”


Ю. Винничук „Місце для Дракона”