Українська література 8 клас - О. М. Авраменко - Грамота 2016 рік

МАКСИМ КОЗАК ЗАЛІЗНЯК - СЛАВЕТНИЙ МАКСИМ ЗАЛІЗНЯК - УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ - Підручник - Українська література 8 клас - О. М. Авраменко - Грамота 2016 рік

Максим козак Залізняк,

Козак з Запорожжя,

Як поїхав на Вкраїну,

Як пишная рожа!

Зібрав війська сорок тисяч2

В місті Жаботині,

Обступили город Умань

В обідній годині.

Обступили город Умань,

Покопали шанці3

Та вдарили з семи гармат

У середу вранці.

Та вдарили з семи гармат

У середу вранці,

Накидали за годину

Панів повні шанці...

Отак Максим Залізняк

Із панами бився,

І за те він слави

Гарной залучився.

Лине гомін, лине гомін

По степу німому, —

Вертаються козаченьки

Із бою додому.

1Сибір — місце заслання людей на каторгу в царській Росії та СРСР.

2Зібрав війська сорок тисяч — гіпербола, адже відомо, що загін Залізняка перед захопленням Умані налічував кілька сотень осіб.

3Шайці — окопи.

1. Повстання гайдамаків зображено в пісні

А „Зажурилась Україна“

Б „Ой Морозе, Морозенку“

В „Максим козак Залізняк“

Г „Та, ой, як крикнув же козак Сірко“

2. У битві під Збаражем (за іншою версією — на Савур-могилі) героїчно загинув герой пісні

А „Зажурилась Україна“

Б „Ой Морозе, Морозенку“

В „Максим козак Залізняк“

Г „Та, ой, як крикнув же козак Сірко“

3. Установіть відповідність.

Художній засіб

Приклад

1 епітет

2 гіпербола

3 порівняння

А Попереду Морозенко сивим конем виграває

Б Ой ти станеш з шабелькою, а я з кулаками

В Зібрав війська сорок тисяч в місті Жаботині

Г Як поїхав на Вкраїну, як пишная рожа

4. Розкажіть, що ви знаєте про Нестора Мрозовицького — героя, оспіваного народом.

5. З яким природним явищем народ порівнює татар? Чому, на вашу думку, саме з цим явищем? Процитуйте ці рядки.

6. Поділіть пісню „Ой Морозе, Морозенку“ на сюжетні елементи — експозицію, зав'язку, розвиток подій, кульмінацію й розв'язку. Визначте, які рядки відповідають кожному сюжетному елементу.

7. Яка ідея звучить в останніх двох строфах пісні „Ой Морозе, Морозенку“?

8. Що ви знаєте про Коліївщину? Хто такі гайдамаки?

9. Якими словами народ виявляє свою повагу й любов до героя в пісні „Максим козак Залізняк“?

10. Доведіть, що пісня „Максим козак Залізняк“ історична.

11. Якою, на вашу думку, має бути мелодія до пісні „Ой Морозе, Морозенку“? У яких місцях твору вона змінюється, як саме й чому?

12. Заповніть літературний паспорт пісні „Максим козак Залізняк“.

До речі...

Слово залізняк має кілька значень — 1) мінерал, що містить залізо; 2) річковий сірий рак із широкими клішнями; 3) торговець залізними виробами; 4) ливарник — робітник, який відливає металеві вироби.

1. Підготуйтеся до виразного читання пісні „Ой Морозе, Морозенку“.

2. Напишіть невелику легенду (7-10 речень) про те, як героя Максима почали називати Залізняком (за бажанням).