Українська література 8 клас - В. І. Пахаренко - Грамота 2016 рік

Підсумкові тести

1. Визначте, яка з перелічених ознак не характерна для фольклору

А варіативність

Б колективність творення

В чітко зафіксоване авторство

Г усна форма поширення

2. Історичні пісні змальовують насамперед

А почуття й переживання героїв

Б реальні історичні події

В фантастичні, казкові події

Г звичаї й обряди

3. Установіть відповідність між тематичною групою та назвою твору.

Тематична група


Назва твору

1 про боротьбу з татарсько-турецькими нападниками

А

„За Сибіром сонце сходить”


Б

„Зажурилась Україна”

2 про боротьбу з польськими загарбниками в XVII ст.

В

„Чи не той то хміль”

3 про гайдамацький рух

Г

„Віють вітри, віють буйні”

4 про народний опір Російській імперії у XIX ст.

Ґ

„Максим козак Залізняк”

4. Визначте, у якій із цих пісень змальовано образ Савур-могили

А „Ой Морозе, Морозенку”

Б „Та, ой. як крикнув же та козак Сірко”

В „Зажурилась Україна”

Г „Чи не той то хміль”

5. Заплачка й славослів'я є композиційними елементами

А історичних пісень

Б пісень Марусі Чурай

В дум

Г прислів'їв і приказок

6. Героїня однойменної думи Маруся Богуславка врятувала 700 козаків із турецької неволі в день християнського свята

А Різдва

Б Великодня

В Трійці

Г Покрови

7. Визначте, яка з цих художніх особливостей не властива поезії

А ліризм (вираження почуттів)

Б ритмічна організація

В неритмізована, близька до розмовної мова

Г емоційна енергетика

8. Тараса Шевченка було викуплено з кріпацтва

А 1836 р.

Б 1838 р.

В 1847 р.

Г 1861 р.

9. Медитація — це

А композиційний прийом

Б поетичний роздум про життя і смерть, суть людської душі

В поетичне змалювання картини природи

Г розмова кількох персонажів

10. Пригадайте вірш Т. Шевченка „Ой три шляхи широкії..”. Установіть відповідність між символами та їхніми значеннями у творі

Символи

Значення символів у творів

1 висаджування дерев

А людська доля

2 шлях

Б жінка

3 ясен і явір

В чоловік

4 тополя й калина

Г знак надії


Ґ символ забуття

11. Визначте, у якому з цих віршів Т. Шевченко змалював образ вільнолюбних киргизів

А „Ой три шляхи широкії...”

Б „Думи мої, думи мої...” (1847 р.)

В „Якумру, то поховайте...””

Г „Мені однаково, чи буду...”

12. У рядках вірша „Давня весна” „Співало все, сміялось і бриніло, /А я лежала хвора й самотна” Леся Українка використала

А антитезу

Б порівняння в оксиморон

Г іронію

13. Пригадайте послідовність епізодів у поемі Лесі Українки „Давня казка”

А лицар просить поета допомогти йому завоювати серце донни Ізидори

Б Бертольд пропонує співцеві стати придворним поетом

В поетові пісні допомагають графові здобути перемогу у війні

Г граф щедро нагороджує поета за допомогу

Ґ зустріч поета з лицарем на дорозі в діброві

14. Неопалима купина у вірші В. Сосюри „Любіть Україну” символізує

А вогонь забуття

Б ворожу силу

В вічне життя Батьківщини

Г розлуку з рідним краєм

15. У рядку вірша В. Сосюри „Васильки” у тебе, мила, васильки з-під вій” використано

А епітет

Б порівняння

В метафору

Г антитезу

16. Визначте, твори якого з цих авторів зараховують до стильової течії „тихої поезії”

А Володимира Сосюри

Б Лесі Українки

В Володимира Підпалого

Г Анатолія Мойсієнка

17. Установіть відповідність між мотивом твору та його назвою.

Мотив твору


Назва твору

1 сумний роздум про безталанну долю України

А

„Давня весна”

2 замилування весною, вдячність їй за щедрість і красу

Б

„Ой три шляхи широкії...”

3 прохання поета до музи залишатися з ним на чужині

В

„Осінь””

4 захоплення вічною красою життя, молодістю й коханням

Г

„Васильки”


Ґ

„Думи мої, думи мої...”

18. Установіть відповідність між автором та його твором

Автор твору


Назва твору

1 Тарас Шевченко

А

„Осінь”

2 Леся Українка

Б

„Бачиш: між трав зелених...”

3 Володимир Сосюра

В

„Хотіла б я піснею стати...”

4 Володимир Підпалий

Г

„Мені однаково, чи буду...”


Ґ

„Наша мова”

19. Вірш, який не має строфічної будови, рими й поетичного розміру, — це

А балада

Б народна пісня

В верлібр

Г катрен

20. Дощ у вірші В Голобородька „З дитинства: дощ” має

А синій капелюх

Б зелене волосся

В прозорий плащ

Г чорну парасольку

21. Визначте, у якому з цих віршів автор звертається до юнака із закликом наважитися стати дорослим, мужнім

А „З нічних молитов”

Б „Наша мова”

В „Чоловічий танець”

Г „Теплі слова”

22. Визначте, хто з цих поетів заснував видавництво „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”

А Іван Малкович

Б Василь Голобородько

В Анатолій Мойсієнко

Г Галина Кирпа

23. Визначте, у якому з цих віршів дощ змальований золотим пожежником

А „З дитинства: дощ”

Б „Коли до вас темної ночі...”

В „Жовтень жовті жолуді...”

Г „Дівчинка”

24. Рядки з вірша І. Павлюка „Дівчинка” „Розчарована осінь / Клигає по дворі” — це

А метафора

Б порівняння

В епітет

Г гіпербола

25. У вірші Г. Кирпи „Коли до вас темної ночі...” Лев є алегоричним образом

А хижої вдачі

Б мужності й волелюбності

В екзотичних країн

Г тваринного світу

26. Ремарка — це

А розмова дійових осіб

Б авторське пояснення для акторів

В жанр драматичних творів

Г різновид порівняння

27. Визначте, хто з цих діячів культури не входив до трупи „театру корифеїв”

А Марко Кропивницький

Б Іван Карпенко-Карий

В Микола Садовський

Г Іван Котляревський

28. Установіть відповідність між персонажем п'єси І. Карпенка-Карого „Сто тисяч” та рисою вдачі, яка найбільше йому притаманна.

Персонаж

Риса вдачі

1 Калитка

А „рішучість”

2 копач

Б жадібність

3 Невідомий

В сором'язливість

4 Мотря

Г хитрість


Ґ мрійливість

29. Визначте, який із цих жанрів відсутній у прозі

А роман

Б оповідання

В історична пісня

Г повість

30. Поранений герой повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною” Остап зустрівсь у плавнях з

А вовком В шулікою

Б ведмедем Г вовкулакою

31. Визначте, який із цих творів розкриває ідею вільнолюбності українців

А „Сто тисяч” В „Жовтень жовті жолуді...”

Б „Дорогою ціною” Г „Дівчинка”

32. „Ніч перед боєм” О. Довженка за жанром

А повість В роман

Б поема Г оповідання

33. Визначте, кто у творі О. Довженка „Ніч перед боєм” розповідає солдатам про героїчну загибель дідів-перевізників

А капітан Колодуб В полонені німці

Б танкіст Іван Дробот Г селяни

34. Визначте, хто з цих письменників є лицарем міжнародного ордену Усмішки

А Олександр Довженко В Ніна Бічуя

Б Володимир Дрозд Г Василь Голобородько

35. Визначте, як закінчився суд над Славком Беркутою в повісті Н. Бічуї „Шпага Славка Беркути”

А його виключили зі школи

Б працівник міліції повідомила, що звинувачення було помилковим

В учителі відмовилися організовувати суд

Г зізнався справжній винуватець інциденту

36. Установить відповідність між персонажем і твором, у якому він діє.

Персонаж

Назва твору

1 Лілі Теслюк

А „Місце для дракона”

2 Платон і Савка

Б „Дорогою ціною”

3 Остап

В „Ніч перед боєм”

4 Пустельник

Г „Білий кінь Шептало”

Ґ „Шпага Славка Беркути”

37. Визначте, що примушує білого коня Шептала з однойменного оповідання В. Дрозда повернутися назад у конюшню

А жаль до конюха Степана

Б туга за іншими кіньми

В утома

Г страх перед свободою й невідомістю

38. Визначте, герой якого з цих творів випадково заспівав серенаду не коханій дівчині, а бабі Хіврі

А „Шпага Славка Беркути”

Б „Місце для дракона”

В „Вітька + Галя, або Повість про перше кохання”

Г „Дорогою ціною”