Всі публікації щодо письменника:
Українка Леся

Українська література 8 клас - Л. I Коваленко - Оріон 2016 рік

ДАВНЯ ВЕСНА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА Лариса Петрівна Косач 1871-1913 - Сила в любові - на віки - Світло української поезії

Була весна весела, щедра, мила.

Промінням грала, сипала квітки.

Вона летіла хутко, мов стокрила,

За нею вслід співучії пташки!

Все ожило, усе загомоніло —

Зелений шум, веселая луна!

Співало все, сміялось і бриніло,

А я лежала хвора й самотна.

Я думала: „Весна для всіх настала.

Дарунки всім несе вона, ясна

Для мене тільки дару не придбала,

Мене забула радісна весна”.

Ні, не забула!

У вікно до мене

Заглянули від яблуні гілки.

Замиготіло листячко зелене,

Посипались білесенькі квітки.

Прилинув вітер, і в тісній хатині

Він про весняну волю заспівав,

А з ним прилинули пісні пташині,

І любий гай свій відгук з ним прислав.

Моя душа ніколи не забуде

Того дарунка, що весна дала;

Весни такої не було й не буде,

Як та була, що за вікном цвіла.

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Визначте настрій ліричної героїні вірша. Чи однаковий він протягом усього твору? З чим вій пов’язаний? Відповідь підтверджуйте цитатами.

2. У робочий зошит випишіть художні засоби вірша та з'ясуйте їх роль у розкритті ідейного задуму твору.

3. Назвіть зорові та слухові образи в описі весни та поясніть їх роль у творі.

4. Назвіть приклад гіперболи та поясніть, з якою метою Лося Українка її використала.

5. У вірші Леся Українка вживає окличні речення. Прочитайте їх і визначте, які почуття ліричної героїні вони виражають.

6. Доведіть, що вірш має автобіографічний характер.

7. Висловте враження, яке на вас справив твір.

8. Визначте, до якого виду лірики наложить вірш. Свою думку аргументуйте.

Поезія „Хотіла б я піснею стати...” увійшла до циклу „Мелодії” збірки „Думи і мрії”.

Основний мотив вірша — волелюбність і оптимізм як невід’ємна частина людського буття.

Цей ліричний вірш — ода волі та життєлюбству. Прикута до ліжка Леся Українка болісно сприймала свою недугу. Вона мріяла про той час, коли зможе скинути із себе пута хвороби й стане щасливою. Її життєвий ідеал втілює лірична героїня. Вона сповнена молодої енергії, волі, пориву до щастя. Образи пісні та вітру в творі символізують прагнення до краси й свободи, незламну віру в життя. Лірична героїня утверджує думку, що тільки вільна людина може бути щасливою.

Хотіла б я піснею стати

У сюю хвилину ясну.

Щоб вільно по світі літати,

Щоб вітер розносив луну

Щоб геть аж під яснії зорі

Полинути співом дзвінким,

Упасти на хвилі прозорі,

Буяти над морем хибким

Лунали б тоді мої мрії

І щастя моє таємне,

Ясніші, ніж зорі яснії,

Гучніші, ніж море гучне.

Василь Лопата

1 Контекстуальні синоніми — слова, ужиті в переносному значенні, які стають близькими за значенням лише в певному тексті.

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Розкажіть, якою ви уявляєте ліричну героїню вірша. Проаналізуйте її настрій. Чим він викликаний? Відповідь підтверджуйте цитатами.

2. Поміркуйте, якого лексичного значення у вірші набувають слова луна та спів і чи можна їх вважати контекстуальними синонімами. Чи можна в цей ряд також поставити слово мрії? Свою думку обґрунтуйте.

3. Прокоментуйте останню строфу вірша. Чому автор називає мрії таємними та з якою метою використовує гіперболу?

4. Назвіть мотиви та визначте художні засоби поезії.

5. Визначте, до якого виду лірики належить вірш. Свою думку аргументуйте.

6. Обміняйтесь із сусідом по парті враженнями, які викликав у вас вірш, Чи відповідає. на вашу думку, наведена ілюстрація задуму вірша?

1. Вивчіть напам’ять вірш „Хотіла б я пісною стати…”.

2. Порівняйте вірші „Давня весна” та „Хотіла б я піснею стати...” за такими ознаками: мотиви, образ ліричної героїні. Що між ними спільне, а чим вони відрізняються? Підготуйте усно повідомлення та виголосьто його на уроці.

3. Прочитайте вірші циклу „Мелодії”, не передбачені програмою. Які ваші враження від цих творів? Чи вплинули вони на вас емоційно? Якщо так, то що саме вас уразило. примусило замислитися?

Поему „Давня казка” Леся Українка написала в 1893 р. Нею розпочиналася збірка „Думи і мрії”. У цей час у мистецтві все частіше лунали поклики творити „мистецтво заради мистецтва”, тобто твори, незалежні від суспільного життя.

Леся Українка розуміла, що в умовах бездержавності й національного та соціального гноблення в Україні мистецтво (і література зокрема) не повинно стояти осторонь проблем народу. У поемі „Давня казка” вона порушила важливу тему ролі поета в суспільстві. Яке місце митця в суспільстві? Яке призначення мистецтва? Над цими питаннями автор розмірковувала протягом усього життя.

Події в поемі відбуваються в умовно-казковій країні. Сюжет складається з чотирьох епізодів: знайомство поета з Бертольдо; пісні поета допомагають лицареві завоювати серце коханої та підкорити ворожу фортецю: твори митця піднімають народ на захист своїх інтересів у боротьбі проти Бертольдо.

У центрі поеми — образ безіменного поета. У першій редакції твору Леся Українка зобразила його людиною з фізичними вадами, натякаючи на свою недугу. Згодом вона відмовилася від первісного задуму, закцентувавши увагу лише на моральних якостях співця.

Поема побудована па антитезі воля — рабство. Це протиставлення знайшло відображення в образах безіменного поета (свобода моральна й фінансова незалежність) та Бертольдо (залежність від матеріальних благ, намагання підпорядкувати всіх своїй волі).

На зіткненні інтересів головних героїв побудовано конфлікт поеми.

В образі поета втілено митця з високими моральними якостями. Він не женеться за багатством, йому не потрібні лаври придворного співака. Поет має почуття гідності й готовий підтримати лицаря, але лише доти, поки допомога не порушує його основних життєвих принципів. Він написав серенаду, щоб закохати панночку в Бертольдо, створив уїдливого вірша, який надихнув народ па штурм фортеці. Але як тільки прості люди почали зазнавати утисків від Бертольдо, поет займає принципову позицію. Він ставить своє слово на захист народу. Його пісні надихають на боротьбу, їх не можуть спинити навіть тюремні мури. Отже, на думку Лесі Українки, поезія повинна не тільки нести красу, а й служити народу, захищати його інтереси.

Ідея поеми — утвердження думки про високе призначення мистецтва та його всеперемагаючої сили.

У поемі порушено багато інших проблем: уміння бути вдячним за допомогу, моральний обов’язок перед іншими, гідність, гордість і гординя, що таке особиста свобода та які її межі, у чому полягає людське щастя тощо.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.