Всі публікації щодо письменника:
Голобородько Василь

Українська література 8 клас - Л. I Коваленко - Оріон 2016 рік

З ДИТИНСТВА: ДОЩ - ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО Народився 1945 р. - Тепло поетичного слова Василя Голобородька - Світло української поезії

Я уплетений весь до нитки

у зелене волосся дощу,

уплетена дорога, що веде до батьківської хати,

уплетена хата, що видніється на горі, як

зелений птах,

уплетене дерево, що притихле стоїть над дорогою,

уплетена річка, наче блакитна стрічка в

дівочу косу,

уплетена череда корів, що спочивають на тирлі1.

А хмара плете і плете

зелене волосся дощу, холодне волосся дощу.

Але усім тепло,

усі знають: дощ перестане,

і хто напасеться, хто набігається,

хто нахитається,

хто насидиться на горі,

хто належиться,

а хто прийде додому

у хату, наповнену теплом, як гніздо.

1 Тирло — місце для відпочинку худоби, найчастіше біля водопою.

ПОМІРКУЙТЕ HM ПРОЧИТАНИМ

1. Твір написано вільним віршем. Перекажіть картину дійсності, зображену автором. Чи вдалось вам зберегти поетичність твору? Як ви думаєте, чому?

2. У вірші рими немає, але добре відчутний ритм. Прочитайте твір виразно, намагаючись його передати.

3. Вірш умовно можна поділити на дві частини. Прочитайте їх і визначте провідний мотив кожної.

4. Автор пише: Але усім тепло,/усі знають: дощ перестане. Хто ці „усі”?

5. Цікаво, що рядок усі знають: дощ перестане — це своєрідно поетичне дзеркало Поспостерігайте! Ті, хто останніми були „уплетені” в дощ, згадані після цього рядка-дзеркала першими. Хто напасеться? — Корови. Простежте ланцюжок далі:

Хто набігається? —

Хто нахитається? —

Хто насидиться на горі? —

Хто належиться? —

Хто прийде додому у хату,

наповнену теплом, як гніздо?

6. Зверніть увагу! Образом ліричного героя розпочинається й завершується твір Це випадковий збіг чи композиційний прийом, що має повне ідейне значення? Свою думку обґрунтуйте.

7. Розкажіть, які емоції ви відчували, читаючи вірш. Назвіть прийоми та художні засоби вірша, що викликали ваші переживання.

8. Розгляньте репродукцію картини Віктора Микитенка „Іде дощ” (с. 125). Чи однаковий настрій викликають у вас ці твори мистецтва? Свою відповідь обґрунтуйте.

Коли прочитав твір...

Основний мотив твору — зображення нерозривної єдності й гармонії людини та природи.

Автор захоплюється багатогранністю, красою й невичерпністю всесвіту.

У простенькій, на перший погляд, пейзажній замальовці відображено глибинні пласти народного світобачення. Дощ, дорога, батьківська хата, гора, зелений птах, дерево, блакитна стрічка в дівочій косі, череда корів. За кожним із цих традиційних образів-символів приховується цілий пласт смислів: дощ — символ життєдайної вологи, життя, очищення; дорога, „що веде до батьківської хати”, — це життєвий шлях людини; образ хати, „що видніється на горі, як зелений птах”, — символ затишку, захисту і разом з тим — високого духовного злету;

дерево, „що, притихле, стоїть над дорогою”, уособлює саме життя, міцним корінням якого є родина.

Цікавим і багатозначним є образ річки, яку автор порівняв із блакитною стрічкою в дівочій косі.

1. Проаналізуйте вірш „З дитинства: дощ”. Скористайтесь алгоритмом аналізу поетичного твору в розділі „Літературознавчий навігатор”.

2. Знайдіть і прочитайте вірші В. Голобородька „3 дитинства: хліб”, „З дитинства: спрага”. „З дитинства: піч”, „З дитинства: грушка” та ін. Проаналізуйте один із них самостійно. Яким із цих віршів постає повтове дитинство? Пригадайте, які образи виринають у вашій уяві при спогадах про ваше дитинство. Спробуйте втілити їх у поетичний чи прозовий твір.

Напевне, немає жодного українського письменника, якого б не хвилювало питання збереження й розвитку рідної мови. І коли в державних народів на захисті мови завжди стояли закони, то оборонцями української мови в усі часи були поети. „Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову”, — писала Ліна Костенко. Це розумів і В. Голобородько, тому неодноразово повертався до теми захисту рідної мови.

Вірш „Наша мова” — це своєрідний заспів до збірки „Калина об Різдві”. У ньому автор звертається до теми мови як генетичного коду нації. Генетичний код у прямому значенні — система зашифрованої спадкової інформації, що дозволяє визначити вроджені схильності до чогось. У якому значенні можна застосувати цей термін стосовно поезії В. Голобородька? Спробуймо розібратися.

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Поясніть, чому В. Голобородько відмовився у вірші від розділових знаків. Прочитайте виразно твір. Зверніть увагу, що логічні наголоси треба робити майже на кожному слові, тому що всі вони важливі для розкриття ідейного змісту твору.

2. Вірш „Наша мова” но входить до жодного розділу збірки „Калина об Різдві” й набраний у збірці курсивом. Чому?

3. Проаналізуйте значення образів-понять Пісня й Літопис у вірші. Чому автор пише їх з великої літери, якщо кожен рядок твору починається з малої?

4. В. Жирмунський, дослідник творчості В. Голобородька, писав: „Кожне слово, вжито поетом, є вже темою і може бути розвинене в художній мотив...”. „Розгорніть” художні мотиви вірша „Наша мова”.

Коли прочитав твір...

Проаналізуймо композицію твору. На перший погляд, вірш дуже простий за будовою й за добором слів. Він складається з двох строф.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.