Про що розповідають українські історичні пісні - Усна народна творчість: збережена мудрість народу

Українська література 8 клас - Л. I Коваленко - Оріон 2016 рік

Про що розповідають українські історичні пісні - Усна народна творчість: збережена мудрість народу

Багату й цікаву сторінку народної творчості становлять українські історичні пісні. Вони утворюють своєрідний щоденник життя та подвигів нашого народу.

Історична пісня — це ліро-епічний твір, у якому відтворені Історичні події чи конкретні Історичні постаті та висловлено ставлення народу до них.

Історичні пісні поділяють на три тематичні групи:

· пісні про боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників (XIV-XVI ст.);

· пісні про Визвольну війну 1648-1654 рр. під проводом Б. Хмельницького;

· пісні про стихійні селянські повстання та їхніх героїв (XVII—XX ст.).

Історична пісня має строфічну (куплетну) будову: вона складається з рівновеликих за кількістю віршорядків строф, об'єднаних сталим віршовим ритмом, в основі якого повторюване чергування наголошених і ненаголошених складів. Ритміка історичної пісні підпорядкована мелодії, під яку її виконували. У ній поєднано елементи епосу (наявний сюжет) та лірики (віршова форма, потужне емоційне начало). Оскільки в центрі твору епізод боротьби проти поневолювачів, історичній пісні часто притаманна гіперболізація подій чи рис характеру героїв. З поетичних засобів їй властиве використання постійних епітетів (вражі воріженьки, чисте поле, славне військо запорізьке), метафор (Чорна рілля зорана І кулями засіяна), образів-символів (козак — орел, вороже військо — чорні круки). Часто автори вдаються до прийому паралелізму, зіставляючи явища природи із суспільно-політичним життям (Чи не той то хміль, Що коло тичин в'ється? // Ой той то Хмельницький, Що з ляхами б'ється).

Уперше термін „історичні пісні…“ використав у своїй статті „О малороссийских песнях“ М. Гоголь.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, у чому відмінність історичної пісні від літопису. Прочитайте в статті підручника речення, яке підтверджуватиме відповідь.

2. Попрацюйте в групі. Визначте й запишіть, що спільне, а в чому відмінності між історичною та козацькою піснями. Оформіть узагальнення в таблиці чи схемі.

3. Поясніть, чому українську пісню називають душею народу.

Поміркуйте, чому історична пісня й дума мають велике значення, якщо вони відтворюють факти документально.

Порівняйте образи козака на картинах Опанаса Сластіона „Запорожець“ та Сергія Васильківського „Тип запорожця“. Що спільного в зображенні образу козака? Яке враження справляють на вас ці картини?

Опанас Сластіон Запорожець

Сергій Васильківський, Тип запорожця

1. Спираючись на пояснення в підручнику, складіть і запишіть у робочому зошиті схему, яка відображатиме особливості історичних пісень.

2. Прокоментуйте думку М. Гоголя про історичні пісні: „Ніщо не може бути сильнішим від народної музики, якщо тільки народ мав поетичний дар, життя різноманітне і діяльне; якщо натиски насильств і нездоланних вічних перешкод не давали йому ні на хвилину заснути і виривали з нього скарги і якщо ці скарги не могли інакше і ніде виявитись, як тільки в його піснях“.

„Зажурилась Україна...“ одна з найдавніших історичних пісень. Про давність її походження свідчать відтворені події боротьби нашого народу з татарсько-турецькими завойовниками в XV-XVІ ст., а також відсутність строф. Уперше один із варіантів твору було надруковано в збірнику „Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем“.


Віртуальна читальня Української літератури для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.