Всі публікації щодо письменника:
Теорія літератури

Українська література 8 клас - Л. I Коваленко - Оріон 2016 рік

Літературознавчий навігатор

„ПАСПОРТ” НАРОДНОЇ ПІСНІ

1. Події якого історичного періоду відтворює твір,

2. Рід.

3. Жанр.

4. Тема.

5. Ідея.

6. Образ ліричного героя, його почуття й переживання, ставлення до подій.

7. Головний герой (якщо є), його характеристика.

8. Художні засоби.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ

1. Назва твору та його автор.

2. Рік написання та видання.

3. Історія написання (видання) твору (у разі потреби).

4. Назва збірки, складовою якої є вірш.

5. Кому присвячено твір.

6. Наявність епіграфа, його значення.

7. Жанр твору, належність до різновиду ліричних творів за тематичною ознакою.

8. Життєва ситуація, яка ймовірно могла викликати ліричне переживання.

9. Лірична ситуація, відтворена у вірші (конфлікт героя із життєвими обставинами, суспільством, собою тощо).

10. Провідний мотив (почуття, переживання, настрій, відтворені в поетичному творі).

11. Визначити належність почуттів і думок, виражених у ліричному творі (ліричному герою чи образу, через який виражені ці почуття); проаналізувати, як вони розвиваються, змінюються (чи не змінюються) в межах твору.

12. Якщо поезія подієво-розповідна, можна виділити, що дало поштовх до початку оповіді, розвиток, кульмінацію.

13. Характеристика образу ліричного героя. Почуття, виражені ліричним героєм вірша; почуття, які викликає вірш у читача.

14. Мовні засоби, які сприяють емоційному наснаженню твору (лексика, тропи), їх роль у творі. Поетичний синтаксис (риторичні запитання, звертання, вигуки, повтори, антитези, їх художні функції).

15. Версифікація твору (рими, віршовий розмір), її роль у розкритті провідного мотиву.

16. Музичне життя твору (за наявності).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ

1. Назва твору та його автор.

2. Рік написання та видання.

3. Життєва основа, задум, історія написання (видання) твору

4. Тема, ідея, проблеми, порушені в ньому, пояснення вибору автором назви твору.

5. Композиція твору. Система дійових осіб, їх місце й роль у розвитку драматичної дії та розв’язанні конфлікту. Головні й другорядні дійові особи. Позасюжетні та позасценічні персонажі.

6. Елементи сюжету (експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка). Основний конфлікт і його зміст, етапи розвитку конфлікту у творі, тип конфлікту

(зовнішній, внутрішній, їх взаємодія). Характер розв'язки: комічна, трагічна, драматична, трагікомічна.

7. Аналіз окремих дій, сцен., епізодів твору.

8. Характеристика головних персонажів (поведінка, самохарактеристика, характеристика іншими героями, мовна характеристика, манери поведінки, авторські ремарки, що дають уявлення про героя тощо).

9. Жанрова своєрідність твору (трагедія, комедія, драма).

10. Способи вираження авторської позиції (ремарки, діалоги, вибір імен, лірична атмосфера тощо).

11. Проблема інтерпретацій і сценічна історія драматичного твору.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ ПРОЗОВОГО ТВОРУ

1. Назва твору та його автор.

2. Рік написання та видання.

3. Епіграф, його значення.

4. Кому присвячено твір.

5. Життєва основа, задум, історія написання (видання) твору. Конкретно-історичний контекст у період створення художнього твору.

6. Тематика, ідейний зміст, проблеми, порушені у творі, пояснення вибору автором назви твору. З’ясувати авторське ставлення до теми, ідеї твору.

7. Особливості жанру твору.

8. Організація твору як художнього цілого:

а) композиція: поділ на частини, розділи, їх значення; наявність прологу та епілогу, їхня роль у творі; наявні позасюжетні елементи та їх роль у творі;

б) сюжет як складова композиції, його елементи (експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка). Основний конфлікт і його зміст, етапи розвитку конфлікту у творі.

9. Система образів.

10. Художні засоби.

11. Мова твору.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ ОБРАЗУ ГЕРОЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

При аналізі образу героя о художньому творі необхідно звернути увагу на то, які типові явища життя відбилися в художньому образі, виявити індивідуальні риси, властиві йому, та розкрити своєрідність створеного автором образу.

1. Умови, соціально середовище, у якому живе й діє персонаж. Ситуація, у якій він опиняється.

2. Основні прийоми створення образу-персонажа:

а) портретна характеристика героя (часто висловлює авторсько ставлення);

б) характеристика героя через його дії та вчинки (у системі сюжету);

в) психологічний аналіз (відтворення внутрішнього світу героя; почуттів, думок, спонукань, руху внутрішнього життя героя та його почуттів;

г) авторська характеристика;

д) характеристика героя іншими дійовими особами;

є) використання художніх деталей (опис предметів і явищ, що оточують героя, можуть виступати як деталі-символи).
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.