Всі публікації щодо:
Фольклор
Пісні

Українська література 9 клас - Олександр Авраменко - Грамота 2017

РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

1. Розгляньте світлини й виконайте завдання.

A. Що ви знаєте про представників шоу-бізнесу, зображених на світлинах?

Б. Чому, на вашу думку, сучасні телеведучі іноді вбираються в народні костюми?

B. Чи пасує їм цей одяг? Опишіть ті деталі народного одягу й прикрас, які вам сподобалися.

Г1. Які переваги й недоліки має сучасний одяг, порівняно з народним, традиційним?

Д. Зробіть висновок, чому треба вивчати й берегти народну творчість наших предків: фольклор, традиції, звичаї, одяг та ін.

1 У буквеному переліку завдань традиційно не використовують літеру Ґ через графічну близькість до Г.

2. Прочитайте текст і розкажіть, що нового ви дізналися про фольклор.

Усна народна творчість, або фольклор (з англ. folk-lore — народне слово, народна мудрість) — різножанрові твори, що виникли в сиву давнину в певному середовищі й передавалися з уст в уста.

Авторів пісень, казок, балад і легенд здебільшого ніхто не знав. Талановиті оповідачі й співці, виконуючи фольклорні твори, уводили в них нових героїв, додавали слова, які вживаються тільки на певній території (діалектизми), іноді скорочували текст — у такий спосіб вони їх відшліфовували. З огляду на це пісні, казки, легенди й інші фольклорні жанри побутують у багатьох варіантах. Не всі твори фольклору дійшли до наших днів, адже регулярно збирати й записувати їх почали лише у ХVІІІ-ХІХ ст.

Ознаки народних творів:

• усна форма творення й побутування;

• традиційність;

• колективність;

• варіантність;

• анонімність.

У фольклорі відображено національний характер, світогляд і менталітет, працю, побут і мрії українців. Отже, це явище національне.

3. Розгляньте таблицю й виконайте завдання.

Фольклорні роди

Народна лірика

Народний епос

Народна драма

Календарно-обрядові пісні:

колядки

щедрівки

веснянки

русальні

купальські

жниварські

Суспільно-побутові пісні:

козацькі

чумацькі

рекрутські

заробітчанські

кріпацькі

стрілецькі

Родинно-побутові пісні:

про кохання

про сімейне життя

казки

байки

легенди

перекази

прислів’я

приказки

прикмети

загадки

вертеп весілля народні ігри драми („Коза“, „Маланка“)

Ліро-епічні твори


думи, балади, історичні пісні


A. Назвіть ті жанри, які ви не вивчали в попередніх класах.

Б. Коротко охарактеризуйте кожен жанр фольклору.

B. Виконайте в робочому зошиті тестове завдання1.

Жанр фольклору

Ознаки

1 колядка

2 коломийка

А дворядкова пісня жартівливого змісту, чотирнадцятискладові рядки

Б величальна пісня, що уславлює народження Ісуса Христа

В прозова форма, розповідь про визначні історичні події та їх героїв

4. Опрацюйте літературно-критичний матеріал.

Найчисленніша група серед родинно-побутових творів — пісні про кохання. Пісні про кохання передають найінтимніші стосунки між закоханими — від ніжної любові до ненависті. Взаємини хлопця й дівчини переплітаються зі ставленням до їхніх стосунків членів родин закоханих: сестер, братів, батьків, а також сусідів, друзів і ворогів. Окрім цікавого змісту, пісні про кохання мають досконалу поетику.

Поетика (з грецьк. майстерність творення) — це особливості художньої форми фольклорних і літературних творів (будова, художні засоби, римування та ін.).

Особливості художньої форми народних ліричних пісень:

• стислість викладу;

• традиційні художні засоби (епітет, художній паралелізм, порівняння, вигуки);

• просте римування;

• задушевність, лірична тональність мелодії;

• проста мелодія;

• повтори (рефрен, тавтологія, анафора, епіфора).

Епітет — художнє означення: золоті руки, темна душа. У фольклорних творах часто вживають постійні епітети: червона калина, карі очі, чорні брови, сизий орел.

Художній паралелізм — паралельне зображення явищ природи й почуттів:

Цвіте терен, цвіте терен,

А цвіт опадає.

Хто в любові не знається,

Той горя не знає.

1Тут і далі, виконуючи тестові завдання, робіть у зошиті відповідний запис.

Наприклад: 1А, 2Б, 3Д, 4Г.

Порівняння — зіставлення одного предмета чи явища з іншим, чимось подібним до нього: [очі] „темні, як нічка, ясні, як день“.

5. Прочитайте пісні та літературно-критичний матеріал до них. Виконайте завдання.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.