Всі публікації щодо:
Фольклор

Українська література 9 клас - Олена Міщенко - Генеза 2017

„...ГОЛОСНА ТА ПРАВДИВА, ЯК ГОСПОДА СЛОВО“ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

У мене вмить заб’ється в грудях серце,

Коли до болю рідна й чарівна

Десь українська пісня розіллється

І жайвором над нами залуна.

Ігор Муратов

Поезія народних пісень... дотепність повір’їв,

забобонів — все це становить багатий скарб для балад,

легенд, дум: це джерело незаймане.

Іван Франко

...Українське слово.

Ти частка тих, що вже давно померли,

їх кров живуща, їх жага нетлінна,

безсмертне і величне, як Говерла,

багате і дзвінке, як Україна.

Закоханим - ти лагідне, як мати,

а недругам - як постріл із гармати.

Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді

з джерел, що не міліють у народі.

Дмитро Луценко

„...ГОЛОСНА ТА ПРАВДИВА, ЯК ГОСПОДА СЛОВО“

Яскравими барвами виграє веселка українського фольклору, витворена народним генієм. Як і колись, мандрують світом кобзарі, несучи до найвіддаленіших куточків планети красу й неповторність наших дум, пісень, балад. Збирають аншлаги в кращих світових концертних залах унікальні національні творчі колективи - хор імені Григорія Верьовки, ансамбль імені Павла Вірського... І вкотре ми припадаємо до цього вічного джерела краси, яке живить літературу, живопис, музику, наші душі. І доки та жива вода вливатиметься в серце кожної людини, доти вивищуватимуться наша духовність, національна гордість.

Які сучасні народнопісенні фестивалі, вокальні гурти, що виконують фольклорну музику, ви знаєте? Чи популярний нині цей музичний напрям?

Народна творчість - це закодовані потужні культурні пласти, це епохи сконденсованого в слові народного таланту, що дав світові неперевершені перлини народної духовності: краплі дівочих сліз, що закам’яніли в діамантах пісень, вибухи щирого сміху, що розсипалися самоцвітами приказок, прислів’їв, загадок, вічну тугу материнських сердець, застиглу в смарагдових розсипах легенд, балад, дум...

Термін „фольклор“, який походить з англійської мови, означає „народна мудрість“. Його вперше вжив 1846 року англійський учений Вільям Томсон, і нині цей термін є загальноприйнятим у всьому світі. Фольклор акумулює духовні надбання народу, його життєвий досвід, філософію, психологію, мораль, релігійне світобачення, родинні взаємини, історичну пам’ять. „Це одно з найцінніших надбань і один з предметів оправданої нашої гордості“, - писав Іван Франко.

Витоки фольклору сягають у глибину віків, коли людство ще не знало писемності. Але вже тоді наші предки прагнули розповісти про свої почуття, настрої, переживання, враження. Потужна природна стихія, вічні моральні цінності - добро, зло, мудрість, краса, натхнення - усе віднайшло своє відображення в народній словесності.

ПАМ'ЯТАЙМО! Риси, які відрізняють фольклорний твір від твору власне літературного:

1. Усність (твори не записували, а переповідали).

2. Анонімність (імена першотворців, як правило, невідомі).

3. Варіантність (може побутувати кілька варіантів одного твору, записаного від різних виконавців у різних регіонах).

4. Колективний характер творення (на відміну від співавторства).

Ви вже багато знаєте про фольклор. І перш ніж ми перейдемо до нових відкриттів у цій безмежній і прекрасній царині людської духовності, пригадаймо:

• Які фольклорні жанри ви знаєте? Які твори прочитали, запам’ятали?

• Які твори українського фольклору вважають найдавнішими? Поясніть чому.

• Визначте, у чому специфіка виконання кожного з вивчених вами фольклорних жанрів.

• Чи створюються фольклорні твори в наш час? Якщо так, то які саме і як цей процес відбувається?

Невичерпне багатство народної творчості споконвіку було щедрим джерелом натхнення для українських письменників. Саме українські пісні, думи й балади живили Шевченків геній, завдяки чому його поезії нині стали народними піснями й напоюють душі наснагою.

Які з них співають у вашій родині? Які можете виконати ви?

І якщо ми маємо честь пишатися художньою спадщиною Івана Франка й Лесі Українки, Павла Тичини й Ліни Костенко та багатьох-багатьох інших митців слова, то повинні пам’ятати: виплекані ці таланти народною творчістю! Недарма один з найвидатніших українських поетів XX століття Максим Рильський стверджував: „Народна творчість - це той ґрунт, на якому виростають і література, і театр, і музика, і образотворче мистецтво - і без якого вони б засохли“.

Зв’язок фольклору й літератури можна простежити на найглибшому, родовому рівні, адже у фольклорі, як і в писемній творчості, є жанри епічні, ліричні й драматичні.

ПАМ'ЯТАЙМО! До етичних фольклорних жанрів належать думи, легенди, казки, до ліричних і ліро-епічних - історичні пісні, до ліричних - ліричні пісні, до драматичних - обряди, обрядові ігри.

Зобразіть графічно „дерево фольклору“, присвятивши кожному жанрові свою гілку. Окрім того, доберіть приклади творів до кожної гілки, адже ви знаєте їх уже достатньо. Можете скористатися знаннями із зарубіжної літератури, запропонувавши приклади з народної творчості інших країн світу.