Всі публікації щодо:
Куліш Пантелеймон

Українська література 9 клас - О. І. Борзенко - Ранок 2017

Українська історія в «Чорній раді» - Пантелеймон Куліш (1819—1897) - Література українського романтизму - Нова українська література

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОМЕНТАР

Заслугою Пантелеймона Куліша стало створення першого в нашій літературі роману. У чому ж полягають особливості цього жанру? Запам'ятайте його основні риси:

• великий епічний твір (більший за обсягом за оповідання й повість);

• зображує широку картину дійсності, звертається до багатьох важливих проблем;

• має значну кількість персонажів;

• відзначається сюжетною складністю, може містити декілька сюжетних ліній;

• частіше написаний прозою, але може мати й віршову форму.

Отже, це великий і складний за своєю будовою епічний твір, у якому зображено життя багатьох персонажів, а сама дійсність представлена широко й різнобічно. Роман має такі різновиди: соціально-психологічний, інтелектуальний, біографічний, пригодницький, історичний тощо.

Опрацьовуємо прочитане

1. Який епічний жанр має найбільший обсяг?

2. Складіть схеми, що відображатимуть:

• особливості роману як жанру;

• різновиди роману.

Ділимося читацьким досвідом

3. Які романи ви вже читали? Поясніть, чому ви вважаєте, що названі твори належать до цього жанру.

ІСТОРИЧНИЙ РОМАН-ХРОНІКА

В історичному романі розповідається про події минулого. Це не наукове дослідження історії, а художній твір. Тому історична правда в ньому поєднується з художнім вимислом. Персонажі такого роману можуть мати реальних історичних прототипів, однак письменник керується у їх змалюванні власними ідейними переконаннями, віддає перевагу художній правді. Історичний роман — це великий епічний твір на історичну тему, що поєднує історичну правду з художнім вимислом.

Повна назва роману П. Куліша — «Чорна рада. Хроніка 1663 року» — містить жанрове уточнення. Хронікою називають літературний твір, у якому послідовно розкриваються події за певний проміжок часу. Якщо у звичайному історичному романі на передньому плані перебувають характери та стосунки дійових осіб в історичних обставинах, то в хроніці організуючою силою сюжету виступає сам хід часу, якому підпорядковані дії та долі персонажів. П. Куліш надав своєму роману рис хроніки — у часовій послідовності розповів про основні події важливого в українській історії року.

Опрацьовуємо прочитане

1. У чому полягають особливості історичного роману?

2. Чи обов'язково в ньому діють реальні історичні особи?

3. Якою є повна назва роману П. Куліша?

4. Розкрийте особливості жанру роману-хроніки.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Роботу над романом П. Куліш розпочав у середині 40-х років. Перші розділи твору були надруковані в 1845 році в журналі «Современник». Арешт 1847 року завадив подальшій роботі письменника. На публікацію його творів була накладена заборона. Лише в 1857 році П. Куліш підготував до друку й видав повну версію роману. Появу твору привітав Тарас Шевченко. У листі до Куліша він писав: «Спасибі тобі, Богу милий друже мій великий, за твої дуже добрі подарунки і, особливо, спасибі тобі за "Чорну раду". Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз, і все-таки не скажу більш нічого, як спасибі. Добре, дуже добре ти зробив, що подарував "Чорну раду" по-нашому».

Опрацьовуємо прочитане

1. Розкажіть про історію створення та видання роману «Чорна рада».

2. Як оцінив роман Тарас Шевченко? Як ви гадаєте, що у творі могло привабити видатного поета?

ДЖЕРЕЛА «ЧОРНОЇ РАДИ»

Появі роману передувала копітка підготовча праця. Історичні відомості П. Куліш запозичив із наукових досліджень та козацьких літописів Самовидця й Григорія Грабянки. Щоб заглибитись у настрої козацької епохи, він ознайомився з народними думами, історичними піснями, переказами. На задум автора відчутно вплинула повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба», однак П. Куліш мав намір у змалюванні минулих часів посилити історичну конкретику. У побудові свого роману він використав досвід шотландського письменника Вальтера Скотта, автора відомих творів «Роб Рой», «Айвенго», «Квентін Дорвард».

Характеризуючи «Чорну раду», Дмитро Чижевський писав: «За традицією В. Скотта, змальовуючи масові сцени, Куліш дає картину різноманітних соціальних інтересів і конфліктів, що на цих інтересах базуються. В цих конфліктах беруть участь люди різної поваги, характеру, вдачі. Замість ідеалізованого образу дістаємо образ народу з різноманітним, широким життям. Історичні сили, козацтво понизове та городове, міщани, старшина, селянство змальовані Кулішем на підставі його студій методом Вальтера Скотта — з окремих реплік, заміток окремих людей складається суцільна картина наростання та зміни настрою натовпу; Куліш малює, а не витлумачує та освітлює, — в цьому мистецька сила роману».

Опрацьовуємо прочитане

1. До яких джерел звертався автор під час роботи над романом?

2. Який твір Миколи Гоголя вплинув на задум П. Куліша?

3. Твори якого західноєвропейського романіста мали вплив на письменника? Які з них ви читали? Яке враження вони на вас справили?

Пантелеймон Куліш (М. Куліш, 1925)

ІСТОРИЧНА ОСНОВА

Увагу письменника привернули події, що відбувалися в добу Руїни. Після смерті видатного гетьмана Богдана Хмельницького козацька верхівка вела боротьбу за владу. Деякі претенденти на гетьманську булаву зверталися по підтримку до інших держав. Унаслідок безвідповідальних дій козацької старшини козацька Україна втратила свою колишню міць. Запекла боротьба за владу, що точилася між козацькою верхівкою, знекровлювала народ. За таких умов біля Ніжина в червні 1663 року відбулась рада, у якій, окрім старшини, брали участь найнижчі верстви суспільства, переважно біднота, «чернь». Серед претендентів на гетьманство Лівобережної України вирізнялись переяславський полковник, наказний гетьман Яким Сомко та кошовий отаман Запорозької Січі Іван Брюховецький, якого підтримувала Росія. Під час виборів гетьманом обрали Брюховецького — велика кількість «черні», спокушеної облудними обіцянками, переважила прихильників Сомка. Захопивши владу, Брюховецький наказав запорожцям розігнати простолюд і стратити Сомка та інших старшин із кола своїх суперників. Події 1663 року увійшли в історію як чорна рада. Звідси походить і назва роману П. Куліша.

Опрацьовуємо прочитане

1. Події якої епохи стали основою сюжету роману П. Куліша? Розкажіть про ці події.

Які наслідки вони мали для подальшої історії України?

2. Поясніть походження назви роману.

ХУДОЖНІЙ ЗАДУМ

Куліш був активним учасником українського національного руху, підтримував контакти з Кирило-Мефодіївським товариством. Ця організація прагнула осмислити історичну долю українського народу й визначити місце України у світі, передусім у колі слов'янських народів.

Шукаючи відповіді на гострі питання сучасності, кирило-мефодіївці зверталися до вивчення попередніх епох. Вони розуміли: хто не враховує уроків свого минулого, той не матиме майбутнього. Тому й шукали відповідь на важливе питання: чому український народ утратив козацьку автономію й допустив запровадження кріпацтва?

Щоб визначити шлях національного відродження, слід було проаналізувати колишні помилки й зробити висновки щодо причин загальнонародної кризи. Кирило-мефодіївці хоч і просувались у своїх пошуках різними шляхами, але приходили до дуже схожих висновків.

Тарас Шевченко в посланні «І мертвим, і живим, і ненарожденним...» головною умовою українського відродження вважав духовну свободу, відповідальність, єдність і злагоду всього народу. До тієї самої думки прийшов у своїх художніх пошуках і Пантелеймон Куліш: він указав на необхідність подолати розбрат — головну причину національного занепаду.

Досліджуємо самостійно

3. Що споріднює Т. Шевченка й П. Куліша в осмисленні української історії?На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.