Українська література 9 клас - О. В. Слоньовська - Літера 2017

ДОРОГІ ДЕВ'ЯТИКЛАСНИКИ!

Вивчення української літератури в дев’ятому класі має свої особливості. Ми сподіваємося, що ви читатимете всі запропоновані чинною шкільною програмою твори в повному обсязі, а не у скороченому варіанті, щоб відчувати всю красу літературного тексту. Нагадуємо, що більшість класичних художніх текстів, які пропонує програма для 9 класу, є у вашій шкільній, міській чи сільській бібліотеках, а також в Інтернеті.

Процес читання подібний до процесу спілкування: це своєрідний діалог між вами й автором. Ви краще зрозумієте навчальний матеріал за допомогою рубрики „Діалог із текстом“.

Відповідаючи на запитання цієї рубрики, ви перевірите, чи належно засвоїли запропонований навчальною програмою матеріал, щоб реалізувати свої літературознавчі здібності на уроках.

Так позначено завдання для самостійної роботи

Діалог із текстом

Прокоментуйте думку Василя Яременка про роль і місце Григорія Сковороди в українському літературному процесі тих часів та історії в цілому.

Що ви довідалися про місце народження, родовід і початкову освіту Г. Сковороди? У якому віці проявилися його непересічні здібності: унікальна пам'ять, бажання вчитися, талант співака й музиканта?

Скориставшись додатковою літературою, підготуйте доповідь про Києво-Могилянську академію тієї епохи, коли в стінах цього закладу навчався Г. Сковорода.

Осягнути зв’язок між літературними творами допоможе рубрика „Діалоги текстів“. Крім того, вона спонукатиме пригадати вивчене з інших предметів, зокрема історії, зарубіжної літератури.

Щоб відповісти на ці запитання, треба поміркувати, як різні письменники інтерпретують схожі теми, образи, чому звертаються до відповідних проблем і які шляхи їх розв’язання пропонують.

Діалоги текстів

• Пригадайте балади, які ви вивчали на уроках зарубіжної літератури. Назвіть ознаки, які єднають їх з українськими народними баладами.

Також у нашій навчальній книзі для вашої роботи запропоновано таблиці. Уважно заповнюючи їх, ви зможете систематизувати свої знання, глибше засвоїти навчальний матеріал.

Рубрика „Мистецькі діалоги“ вчитиме розуміти інші види мистецтва. Ви уважно, крок за кроком, „читатимете“ картини, порівнюватимете їх із вивченими літературними творами, збагнете, що між ними спільного і як вони впливають на людину.

Мистецькі діалоги

1 Розгляньте картину українського художника Опанаса Сластіона (1855-1933) „Проводи на Січ“. До яких народних балад вона може бути ілюстрацією? Який настрій панує на цій картині? Які художні засоби використав митець, щоб передати цей настрій?

Ми усвідомлюємо, що ви виросли й змужніли, а тому здатні осилити значно складніші завдання, ніж рік чи два тому. Зросла ваша самостійність, творча активність, уміння зіставляти, порівнювати, аналізувати й робити висновки, тому вважаємо за потрібне знайомити вас із найцікавішими уривками зі статей відомих українських літературознавців як минулого, так і теперішнього часів (рубрика „Діалог із науковцем“): Івана Франка, Миколи Зерова, Сергія Єфремова, Івана Дзюби, Юрія Барабаша, Євгена Сверстюка, Євгена Нахліка та багатьох інших. Читайте їх уважно й робіть самостійні висновки.

Діалог із науковцем

Іван Франко

ІЗ ЛЕКТУРИ НАШИХ ПРЕДКІВ ХІ в.

(Уривок)

Збірник з 1076 р. не відзначається об'ємом. Се пергаментовий рукопис, зложений із 276 карток малого формату, так що на одну сторону виходить 13 рядків, а в кожнім рядку ледве 16-18 букв. Рукопис не зберігся весь, бо всередині бракує деяких карток...

1. Проаналізуйте особливості жанру притчі на основі такого тексту з „Ізборника Святослава“, що їх переклав і ввів у свою статтю як ілюстративний матеріал Іван Франко.

Водночас подаватимемо різні, навіть протилежні думки літературознавців про окремий художній твір, його проблематику чи оцінку героїв. Ви отримаєте нагоду зрозуміти, що література й мистецтво не терплять шаблонних висновків, а літературознавча й емоційно-ціннісні змістові лінії здатні не лише перетинатися, а й виявлятися мимобіжними й абсолютно автономними. Навіть негативний персонаж, якого письменникові вдалося створити високохудожнім, - така сама літературна цінність, як і взірцевий образ-характер чи образ-тип.

„Літературознавчий словничок“ допоможе пригадати визначення понять і категорій з теорії літератури. Водночас він доповнений визначеннями нових понять, літературознавчих категорій і художніх засобів, без яких не обійтися, аналізуючи тексти „Енеїди“ Івана Котляревського, „Гайдамаків“ Тараса Шевченка, „Чорної ради“ Пантелеймона Куліша.

Безперечно, далеко не все з навчального матеріалу даватиметься легко й просто. Шкільна програма час від часу пропонує складні теми, для належного розуміння яких доведеться працювати і гуртом, у парах чи індивідуально на уроці, і самостійно вдома або в бібліотеці з додатковою літературою або в Інтернеті, але ваші зусилля завжди окупляться сторицею. Тож до праці, юне товариство! Попереду важливі відкриття, радість неповторних вражень, натхненна праця і щедрі здобутки.
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.