Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Підручник Українська література 9 клас - О. В. Слоньовська - Літера 2017

ДОРОГІ ДЕВ'ЯТИКЛАСНИКИ!

ВСТУП

УСНА НАРОДНА МУДРІСТЬ

РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ВЗІРЕЦЬ ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - БІБЛІЯ

ПЕРЕКЛАДИ БІБІЛІЇ

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ

ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ

«ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ»

«ПОУЧЕНІЄ...ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА»

ЖИТІЙНА ЛІТЕРАТУРА РУСІ-УКРАЇНИ

«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА...»

РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ РЕНЕСАНСУ

ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА

ЗВ'ЯЗОК УКРАЇНСЬКОЇ БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МУЗИКОЮ, АРХІТЕКТУРОЮ, ОБРАЗОТВОРЧИМ ТА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИМ МИСТЕЦТВОМ

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА (1722-1794)

ЖИТТЯ ЯК ЛЕГЕНДА

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVIIІ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ(1769-1838)

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

«ЕНЕЇДА - ЕПОХАЛЬНА ПОДІЯ В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ»

«НАТАЛКА ПЛОТАВКА»

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО (1778-1843)

ПОЕЗІЯ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

МИКОЛА ГОГОЛЬ (1809-1852)

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

«ТАРАС БУЛЬБА»

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861)

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

УВЕРТЮРА ДО ТВОРЧОСТІ

ХУДОЖНІЙ СВІТ РАННЬОЇ ЛІРО-ЕПІКИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

«БУЛО КОЛИСЬ - В УКРАЇНІ РЕВІЛИ ГАРМАТИ...»

ПОЕМА «СОН»

ПОЕМА «КАВКАЗ»

«І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЇНІ І НЕ В УКРАЇНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ»

ТЕМА ЖІНОЧОЇ ДОЛІ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА

ОСОБИСТІСНА ЛІРИКА Т. ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ АРЕШТУ Й ЗАСЛАННЯ ТА ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ З НЬОГО

БІБЛІЯ В ЖИТТІ ШЕВЧЕНКА

СВІТОВА ВЕЛИЧ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897)

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

РОМАН «ЧОРНА РАДА»

МАРКО ВОВЧОК (1833-1907)

ЖИТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ

ПОВІСТЬ «ІНСТИТУТКА»

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ

ПІДСУМКОВИЙ УРОК

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИЧОК