Українська література 9 клас - Л.Т. КОВАЛЕНКО - Оріон 2017

Молитва як жанр у творчості Тараса Шевченка: ЗЛОНАЧИНАЮЩИХ СПИНИ... - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Протягом травня 1860 року Т. Шевченко написав кілька поезій, об'єднаних жанром молитви. Одна із них — „Злоначинающих спини...”.

Літературознавчі координати

Молитва — літургійний жанр, який передбачає прославлення Бога, звернення до Його милості з проханням про допомогу, прихильність, захист. Водночас це і ліричний жанр, який нагадує медитацію. В українській поезії ХІХ століття до нього зверталися Т. Шевченко, П. Куліш, О. Кониський.

Поезія Т. Шевченка „Злоначинающих спини...” складається із чотирьох строф. Цей невеликий за обсягом текст несе в собі великий емоційний заряд любові — почуття, яке, без перебільшення, перемагає життєві негаразди і суспільні катаклізми. Композиційно вірш побудовано за принципом звертання — спочатку до „злоначинающих”, потім — до „доброзиждущим”, „чистих серцем”, як завершальний акорд — до всіх:

А всім нам вкупі на землі

Єдиномисліє подай

І братолюбіє пошли.

У цих рядках — ідейний центр твору, у якому найповніше виявляється чистота і багатство поривань ліричного героя, котрий зливається із автором у молитві-сподівання на рай земний, обстоюючи загальнолюдські цінності добра, щастя, єднання, любові й правди. Якраз на протиставленні добра і зла („злоначинающих” — „доброзиждущих”) вибудовується композиція молитви. Причому про „злоначинающих” у ній згадується лише один-єдиний раз. І це ніби засвідчує віру поета в перемогу добра на всій землі, поміж усіх людей, хоча, як відомо, Т. Шевченко дуже болісно сприймав соціальну несправедливість. Чи не тому у пошуках гармонії і людського щастя він звертається до Бога, не називаючи Його, щоб Той послав „святу силу”, допоміг, поставив біля кожної праведної душі янгола-охоронця, а також захистив усіх людей, об'єднав їх на засадах любові і злагоди. Отож поет вірить у велику силу моральних цінностей, які можуть (і повинні!) змінити світ на краще.

Щоб надати поезії урочистого, пафосного звучання, як і належить молитві, він використовує застарілі слова („злоначинающих”, „доброзиждущим”, „ниспошли”, „постави”, „соблюди”, „єдиномисліє”, „братолюбіє”). Анафора у другій — четвертій строфі підкреслює важливість висловлених у них думок, надає їм стрункості, посилює емоційну напругу.

Тарас Шевченко. Молитва матері

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Яку роль відіграла Біблія в житті й творчості Т Шевченка?

2. Які Господнії дива побачать „люде темнії, незрячі” (вірш Т. Шевченка „Ісаія. Глава 35”)? Що стане причиною такого щастя для людей у майбутньому?

3. Яка спільна думка об'єднує поезії Т. Шевченка „На панщині пшеницю жала...” та „Ісаія. Глава 35”?

4. З'ясуйте роль архаїзмів у поезії „Ісаія. Глава 35”.

5. Які деталі творять український колорит у поезії „Ісаія. Глава 35”?

6. У чому полягає загальнолюдський зміст поезії „Злоначинающих спини...”?

7. Знайдіть у поезії „Злоначинающих спини.” асонанси й алітерації. Яка їх роль у розкритті авторського задуму?

Література в колі мистецтв

Розгляньте малярські твори Тараса Шевченка на євангельські теми. Своїми враженнями від них поділіться з однокласниками.

Апостол Петро

Голова Христа (начерк)

Воскресіння (ескіз)

Свята родина

Випишіть у зошит художні засоби, за допомогою яких Т. Шевченко втілив свій творчий задум у поезіях „Ісаія. Глава 35” або „Злоначинающих спини...”. З'ясуйте, з якою метою їх використано.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.