Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література 5 клас - Л.Т. Коваленко

ЛІРИЧНИЙ ТВІР - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Найвідомішою із творів Тараса Григоровича Шевченка є поетична збірка «Кобзар». У ній переважають ліричні твори.

Ліричним називають твір, у якому життя відображається через думки, почуття, переживання, настрої ліричного героя. Основну увагу в ліричному творі приділено змалюванню його внутрішнього стану.

У ліричному творі діє ліричний герой. Це художній образ, так само придуманий автором, як і всі інші образи у творі. Ліричний герой — це своєрідна маска, за якою ховається письменник і який є носієм переживання в ліричному творі. Не можна думати, що ліричний герой — це автор. Автор — це жива людина, а ліричний герой — створений ним образ.

Коли ми кажемо, що ліричний герой є носієм переживання в ліричному творі, це зовсім не означає, що він завжди страждає і мучиться. Змальовуючи картину життя, він передає читачеві свій настрій. Настрій ліричного героя може бути різним: радісним, бадьорим, веселим, сонним, схвильованим, сумним... Настрій у ліричному творі може бути також дуже не простим. У вірші може звучати один настрій або поєднуватися кілька, наприклад, смутку й оптимізму тощо. Завдання читача — розпізнати думки, настрої, почуття та переживання ліричного героя за словами й образами в тексті.

У ліричних творах автор часто використовує персоніфікацію.

Персоніфікація — це художній засіб, за допомогою якого предмет або явище зображують як живу істоту: сонечко сміється, вітер віє, душа співає.

ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ...

За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове

У синє море: покриває

Рожевою пеленою,

Мов мати дитину.

Очам любо. Годиночку,

Малую годину

Ніби серце одпочине,

З Богом заговорить...

А туман, неначе ворог,

Закриває море

І хмароньку рожевую,

І тьму за собою

Розстилає туман сивий,

І тьмою німою

Оповиє тобі душу,

Й не знаєш, де дітись,

І ждеш його, того світу,

Мов матері діти.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

Яку картину малює нам ліричний герой вірша? Підтвердь думку текстом.

Який настрій викликав у тебе вірш? Поясни свою думку.

Чи приносить задоволення описана картина герою, який про неї розповідає? Чому ти так вважаєш?

Знайди в тексті і прочитай слова, за якими ліричний герой «ховає» свій настрій.

Чи можна сказати, що настрій усього вірша однаковий? Чому ти так думаєш?

Іван Айвазовський. Море з рожевою хмарою

6. Назви, які художні образи передають різні настрої ліричного героя у вірші.

7. Повторення та поєднання звуків у ліричному творі часто допомагає передати певний настрій. Прочитай рядки:

А туман, неначе ворог,

Закриває море

І хмароньку рожевую,

І тьму за собою

Розстилає туман сивий...

Який звук найчастіше повторюється в цьому уривку? Які почуття в тебе цей звук пробуджує?

8. У робочому зошиті відведи сторінку, напиши заголовок «Словничок

настроїв». Досліджуй, які настрої можуть звучати в різних поетичних творах, і записуй їх до свого словничка.

Пам’ятай: вірш може мати один настрій або поєднувати кілька різних, а може поєднувати провідний настрій із кількома відтінками. Детальніше про настрої читай у Словничку-довіднич ку.

9. Випиши з вірша назви кольорів. Згрупуй їх відповідного до двох основних настроїв, які вони допомагають передати.

10. Назви у вірші порівняння й персоніфікації. Яка їхня роль?

11. 3 якими інтонаціями треба читати вірш?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчи напам'ять вірш Т. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе...».

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ.

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сім’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тільки дівчата

Та соловейко не затих.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Яку пору року відображено у вірші? Підтвердь думку текстом.

2. Який період цієї пори року змальовано: самий початок, середину чи кінець? Чому ти робиш саме такий висновок? Відповідь підтвердь.

3. Чи приносить задоволення описана картина ліричному героєві? Підтвердь свою відповідь текстом.

4. Який настрій вірша? Чому ти так думаєш? Запиши назву настрою до словничка в робочому зошиті.

5. У вірші Т. Шевченко не використав жодного художнього засобу. У який спосіб він зумів створити таку яскраву поетичну картину вечора?

6. Який настрій викликав у тебе вірш? Поясни свою думку.

ЛІТЕРАТУРА В КОЛІ МИСТЕЦТВ

1. Розглянь репродукції картин Марини Михайлошиної та Олега Шупляка до вірша «Садок вишневий коло хати...». Чи зуміли художники передати настрій вірша? Свою думку обґрунтуй.

2. До кожної строфи вірша Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати...» добери ілюстрацію з уміщених тут репродукцій картин.

Марина Михайлошина. Садок вишневий коло хати.

Олег Шупляк. Хрущі над вишнями гудуть...

Олег Шупляк. Садок вишневий коло хати...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчи напам’ять вірш Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати.