Всі публікації щодо:
Рильський Максим

Українська література 5 клас - Л.Т. Коваленко

МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ (1895—1964) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

НА ВСЕ ДИВИВСЯ ВЛАСНИМИ ОЧИМА

Максим Тадейович Рильський народився 1895 року в Києві в родині громадського діяча Тадея Рильського та селянки Меланії Федорівни. У сім’ї завжди панувала любов і злагода, повага до національних традицій і людини праці. Максим виростав у благодатному культурному середовищі: Рильські спілкувалися з родинами Лесі Українки, композитора Миколи Лисенка, драматурга Панаса Саксаганського, збирача українських дум і пісень Дмитра Ревуцького. Малий Максим вбирав у себе дух українства, у ньому зароджувалася шаноба до національної культури, історії, рідного слова.

Максим Рильський здобував освіту вдома, потім навчався в приватній гімназії та Київському університеті. Але високому рівневі освіченості він завдячував перш за все самоосвіті і навчанню протягом усього життя.

Дуже рано Максим почав римувати перші вірші. Коли юному поетові виповнилося 15 років, він був уже автором першої поетичної збірочки «На білих островах».

Непросто складалося життя митця. На його долю припали голодні роки революції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн. Були переслідування влади й визнання його заслуг на державному рівні та присвоєння звання академіка. Був тиск і намагання примусити писати на догоду владі. Але за будь-яких життєвих обставин Максим Тадейович намагався зберегти вірність своїм поглядам і переконанням, тому й писав про себе: «На все дивлюся власними очима».

М. Рильський — митець неймовірної працездатності. За свого життя він надрукував 35 книжок поезії, переклав із 13 мов на українську понад 25000 рядків ліричних творів, підготував кілька книжок статей, а ще — редагував незчисленну кількість різних поетичних та етнографічних видань.

1. Коли і де народився Максим Рильський?

2. Спілкування з родинами яких українських діячів культури впливало на виховання М. Рильського?

3. Які випробування довелося пройти Максимові Тадейовичу на життєвому шляху?

4. Який факт із біографії митця свідчить про його велику працездатність?

ДОЩ (БЛАГОДАТНИЙ, ДОВГОЖДАНИЙ...)

Благодатний, довгожданий,

Дивним сяйвом осіянний,

Золотий вечірній гість

Впав бадьоро, свіжо, дзвінко

На закурені будинки

Зголоднілих передмість.

Відкривай гарячі груди,

Мати земле! Дощ остудить,

Оживить і запліднить,—

І пшеницею й ячменем

Буйним повівом зеленим

Білі села звеселить.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Який момент життя природи зображено у вірші? Доведи свою відповідь, посилаючись на текст.

2. Вірш складається усього з трьох речень. Назви ключові слова в кожному реченні.

3. Прочитай перші два рядки вірша. Назви в них слова, які надають реченню відтінку урочистості. Чому саме такі слова вжив поет?

4. Чому дощ у вірші названо золотим вечірнім гостем? Яку картину життя ці слова допомагають тобі уявити?

5. Яким настроєм пройнятий вірш? Які слова допомагають тобі зробити такий висновок? Доповни словничок настроїв ще одним настроєм.

6. Назви художні засоби, які допомагають ліричному героєві висловити свої переживання і враження.

7. Які засоби роблять вірш музикальним? Наведи приклади.

8. Який настрій створив вірш «Дощ» у тебе? Чи збігається твій настрій із настроєм ліричного героя? Свою думку поясни.

Олена Кормухіна. Я бачу дощ


ОСІНЬ-МАЛЯР ІЗ ПАЛІТРОЮ ПИШНОЮ...

Осінь-маляр із палітрою пишною

Тихо у небі кружляє,

Все осипає красою розкішною.

Там розсипа вона роси сріблисті,

Там тумани розливає,

Ліс одягає у шати барвисті.

Ліс обливає кольорами дивними,

Ніжно сміється до вітру,

Грає цілунками з ним переливними.

Фарби рожеві, злотисті, червоні,

Срібно-блакитне повітря...

Ніжні осінні пісні тиходзвонні!

Осінній карнавал

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Який період осені — початок, середину чи закінчення — зображено у вірші? Доведи свою думку.

2. Який художній засіб у вірші вжито найчастіше? Чому?

3. Розкажи, як прикрашає осінь усе довкола. Посилайся на текст твору?

4. Який настрій вірша? Доведи свою думку. Доповни словничок настроїв ще одним настроєм.

5. Чим захоплюється ліричний герой, споглядаючи картину осені?

6. Порівняй вірші М. Рильського «Дощ» («Благодатний, довгожданний...») і «Осінь-маляр із палітрою пишною...». Чи однаковий у них ритм?

8. Як ти думаєш, чи зміниться настрій ліричного героя, коли він описуватиме пізню осінь? Чому ти так думаєш?

9. А якою є твоя осінь? Опиши свої враження, настрої від приходу осені.

БУДЬ УВАЖНИМ ДО СЛІВ

Палітра — прямокутна або овальна пластина, призначена для змішування олійних фарб.

Шати — одяг, вбрання.

ЛЮБИ ПРИРОДУ НЕ ЯК СИМВОЛ...

Люби природу не як символ

Душі своєї,

Люби природу не для себе,

Люби для неї.

Вона — не тільки тема вірша

Або картини,—

В ній є висоти незміримі

Й святі глибини.

У неї є душа могуча,

Порив є в неї,

Що більший над усі пориви

Душі твоєї.

Вона — це мати.

Будь же сином,

А не естетом,

І станеш ти не папіряним,—

Живим поетом!

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

До кого звернено мову в цьому вірші? Свою думку підтвердь текстом.

2. Зверни увагу на особливості побудови вірша. Яку роль відіграють у ньому чергування довгих і коротких рядків?

3. Яка думка об’єднує другу й третю строфи?

Поясни, як ти розумієш рядки: В ній є висоти незміримі й святі глибини.

5. Який настрій вірша? Доведи свою думку, посилаючись на текст. Доповни словничок настроїв ще одним настроєм.

будь уважним до слова

Естет— поціновувач мистецтв.

Папіряний — тут: той, що є на папері.

Вивчи напам’ять один із віршів М. Рильського (на вибір).

ЛІТЕРАТУРА В КОЛІ МИСТЕЦТВ

Розглянь репродукції картин Леоніда Афремова. Ілюстраціями до яких поезій М. Рильського вони можуть бути? Доведи свою думку.

ТВОЇ ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЕКТИ

Відвідай ботанічний сад, парк у твоєму місті або поспостерігай за квітучими рослинами на присадибній ділянці. Які почуття і настрої вони в тебе викликають? Хто ти: оптиміст чи песиміст?

Занотуй свої настрої на окремому аркуші та добери вірші українських поетів про весну, які відповідають твоїм записам. Прочитай добірку творів на уроці або на перерві своїм однокласникам. Обміняйтеся враженнями про улюблені поезії.