Всі публікації щодо:
Вінграновський Микола

Українська література 5 клас - Л.Т. Коваленко

МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ (1936 - 2004) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ЧАРІВНИК СЛОВА

Вельми небуденне явище в нашій літературі — поезія Миколи Степановича Вінграновського.

Рік народження: 1936-й. Той, що дав літературі українській ще й Івана Драча, Володимира Підпалого, Віталія Коротича; роком раніше народилися Василь Симоненко і Борис Олійник, роком пізніше — Євген Гуцало. їх називали «дітьми війни». Справді, на їхню дитячу долю випали тяжкі випробування воєнного лихоліття та повоєнної відбудови. І ці враження потім лягли в основу багатьох їхніх творів.

Це покоління відчувало свою органічну причетність до народу. Воно бачило, як їхні матері, залишившись самі, не тільки годували країну, а й крилом своїм осінили майбутнє країни в дітях своїх... Як батьки, що поверталися з фронтів, — далеко, далеко не всі, — зранені й калічені, ставали до плугів і верстатів. Як їхні ровесники (та й самі вони!) вчилися уривками між прополюванням буряків у колгоспі, заготівлею палива для школи й усілякою роботою на присадибній ділянці; читали при каганці, писали між рядків старих уцілілих книжок, бо зошитів не було, а за підручниками займали чергу, бо їх чи й було по одному на клас, а проте мріяли стати неодмінно льотчиками, моряками, вченими, дипломатами, артистами, поетами.

Неповторна, щемливо зворушлива мішанина нужди, вбогості, високих поривань, наївності й чіпкої енергії, малих матеріальних та великих духовних запитів...

Не сліпий випадок, а велика потреба нашого народу в духовному відродженні, в припливі нових творчих сил стояла за долею кожного з отих «дітей війни» і вела їх дорогами, всю символічну значущість яких видно лиш тепер... Так і Миколу Вінграновського привела вона з Богопільської (нині Первомайської) школи на Миколаївщині — через захоплення Шевченком, Пушкіним, Лєрмонтовим — до Київського театрального інституту, «вивела» на Олександра Петровича Довженка, непомильне око якого зразу ж вирізнило обдарованого юнака, а щаслива рука «коронувала» на долю артиста, кінорежисера й поета, на болісну й щасливу причетність до вічного творення духовності свого народу...

Перша поетична збірка Миколи Вінграновського «Атомні прелюди» вразила і багатьох окрилила своєю незвичайністю. Космос, людство, земля, народ, доба, Україна — ось який старт узяла поетична мова Вінграновського, ось у яких вимірах жив його ліричний герой.

Його поезія — це стихія. Постійне переливання настроїв, станів, натхненна гра уяви. Але в цій стихії його поезії є тремке ядро, осереддя, навколо якого розгортається увесь вміст душевного життя і до якого все так чи інакше знову й знову повертається, все невтримно тяжіє. Це — народ, нація. Україна. Україна — це те, чим живе його душа. І, зрештою, все, що він пише, — про неї.

За Іваном Дзюбою

1. Опрацюй форзац на початку підручника. Розкажи, коли і де народився Микола Вінграновський.

2. Що спільного в долі М. Вінграновського, В. Симоненка і Є. Гуцала?

3. у якому вищому навчальному закладі здобував освіту М. Вінграновський?

4. Хто з відомих українських письменників благословив М. Вінграновського на творчість?

5. Яка тема є головною у творчості письменника?


ПЕРША КОЛИСКОВА

Спи, моя дитино золота,

Спи, моя тривого кароока.

В теплих снах ідуть в поля жита,

І зоря над ними йде висока.

Спи, моя гіллячко голуба,

Тихо в моїм серці і щасливо.

За вікном хлюпочеться плавба

Твоїх літ і долі гомінливої.

Спи, моя дитинко, на порі.

Тіні сплять і сонна яворина...

Та як небо в нашому Дніпрі,

Так в тобі не спить хай Україна.

Хай вона не спить в тобі повік,

Бо вона — для тебе і для світу...

Люлі, мій маленький чоловік,

Капле сон сріблястий з верховіту...

Спи, моя дитино золота...

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

У якій формі написано текст — діалогу чи монологу? Доведи свою думку, посилаючись на текст твору.

Якими словами мати звертається до дитини? Поясни, яке значення вона вкладає в кожне звертання.

3. Назви пестливі слова. Яка їхня роль у вірші?

4. На скільки частин можна умовно поділити вірш? Про що в кожній із них ідеться?

5. Який настрій передає кожна частина? Запиши їх у робочий зошит до словничка настроїв.

6. Яку паралель проводить ліричний герой, закликаючи сина любити Батьківщину? Прочитай виразно ці слова та поясни, як ти їх розумієш.

7. Чому у вірші сказано, що Батьківщина — для тебе і для світу?

8. Яким ти уявляєш собі ліричного героя цього вірша? Що його хвилює? Чому ти так думаєш?

9. Чи співзвучний твій настрій після прочитання вірша з настроєм ліричного героя? Свою відповідь прокоментуй.

ЗБАГАЧУЙ СВОЄ МОВЛЕННЯ

Пригадай лексичне значення слова високий (дивись Є. Гуцало «Журавлі високі пролітають...»).

Визнач, у якому значенні вжито це слово у вірші «Перша колискова».

БУДЬ УВАЖНИМ ДО СЛОВА

Плавба — тут: пропливання.

Яворина, явір — назва дерева.

Капле — капає.

Верховіт— верховіття, верхівки дерев.

БАБУНИН ДОЩ

Бабунин дощ, на клямці цяпота,

І стежка в яблуках вже стежко ябуката,

З котяри — іскри! З м’яти — чамротаї

Пускає бульби на порозі хата...

Іде хтось темним садом — заховайсь!

Іде, й стає знадвору за стіною,

І мокро дихає над мокрою губою.

Як звуть його?

Чи взагалі він звавсь?

Хто він такий в залатанім кожусі,

В кожусі, а хапає дрижаки?..

Попискують пташата в його вусі,

І в бороді дрімають їжаки.

Одне — сов’яче око, друге — вовче,

Рука — крило, друга рука — весло,

У півобличчя день, а півобличчя з ночі,

На голові посріблене сідло.

Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю.

Порожню торбу він би не носив...

Стоїть, і передихує, й чекає,

Мабуть, насправді вибився із сил,

Бо хто ж то знає, скільки йому років

І скільки він живе тисячоліть?..

Прийшов під нашу хату ненароком,

Прийшов перечекати і стоїть:

Зайти чи ні до нас, до бульбохати?..

З ноги на ногу ось переступив,

Щось наче хтів було мені сказати,

Та садом знов почапав у степи...

Ізабела Кружковська. Дощ

Катерина Штуц. Осінній сад

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Яку картину життя зображено у вірші? Чому ти так думаєш? Посилайся на текст твору.

2. у який час зображено дощ? Він

✵ щойно має початися;

✵ іде;

✵ був, але на хвильку стишився;

✵ пройшов, а тепер пішов далі.

Знайди у тексті слова, які підтверджують твою думку.

3. Яким побачив ліричний герой дощ? Прочитай його опис у творі.

4. Знайди і прочитай уривок, у якому розказано, які «сліди» після себе залишив дощ.

5. Якими засобами автору вдається передати запахи і барви природи під час дощу? Наведи приклади.

6. Який настрій вірша? Чи можна сказати, що у вірші поєднано кілька настроїв? Як вони поєднуються? Досліди настрої вірша та запиши в словничок настроїв.

7. У віршах М. Вінграновського «Бабунин дощ» та М. Рильського «Дощ (Благодатний, довгожданий...)» зображено одну картину життя. Чи однаково бачать дощ обидва поети? Свою відповідь обґрунтуй.

8. Чому одну картину природи два автори описали по-різному?

9. Хто є ліричним героєм вірша? Наведи докази, спираючись на текст твору.

10. Яким постає у твоїй уяві ліричний герой? Наведи докази з тексту твору.

Чи маєш ти схожі риси з ліричним героєм вірша? Які саме?

12. Чи отримав/отримала ти задоволення, читаючи вірш про дощ? Який настрій цей вірш у тебе викликав?

ЗБАГАЧУЙ СВОЄ МОВЛЕННЯ

Запам’ятай!

Іноді поети вигадують слова, яких немає в словнику, бо не знаходять серед усіх відомих варіантів найточнішого для вираження власної думки. Наприклад, М. Вінграновський вживає у вірші стежкояблуката, бульбохата.

Частина нових слів так і залишається авторськими новотворами, а невелика їх кількість стає загальновживаними словами. Так було, наприклад, зі словом мрія, яке вперше вживу своїх творах письменник М. Старицький і яким користується нині весь наш народ.

БУДЬ УВАЖНИМ ДО СЛОВА

Цяпота — тут: від слова капати (цяпати).

Чамрота — дуже задушливий, сильний запах, від якого чамріють.

САМА СОБОЮ РІЧКА ЦЯ ТЕЧЕ...

Сама собою річка ця тече,

Маленька річечка, вузенька, як долоня.

Ця річечка Дніпра тихенька синя доня,

Маленька донечка без імені іще.

Вона тече в городі в нас під кленом,

І наша хата пахне їй борщем.

Цвіте над нею небо здоровенно

Солодкими хмаринами з дощем.

Ця річечка тече для клена і для мене,

Її й тоді я бачу, коли сплю.

Я річечку оцю в городі в нас під кленом

Як тата й маму і як мед люблю.

Річка невеличка.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Про що розповідається в цьому вірші?

2. Як описано річечку? Прочитай опис і поясни, за допомогою яких засобів автор створює такий художній образ.

3. Поясни, як ти розумієш слова:

Цвіте над нею небо здоровенно Солодкими хмаринами з дощем.

4. Від чийого імені ведеться розповідь? Прочитай підтвердження думки у вірші.

5. Порівняй вірші М. Вінграновського «Бабунин дощ» і «Сама собою річка ця тече...». Що об’єднує ліричних героїв обох творів?

6. Випиши з вірша епітети. Поясни їхню роль для вираження думки.

7. Який настрій цього вірша? Підтвердь відповідь текстом твору.