Всі публікації щодо:
Гулак-Артемовський Петро

Українська література хрестоматія для 9 класу - О. М. Авраменко

ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ - Література українського романтизму - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Петро Петрович Гулак-Артемовський народився в м. Городищі (нині Черкаська область) у сім’ї священика. Навчався в Києво-Могилянській академії, викладав у приватному пансіоні в Бердичеві, працював домашнім учителем у сім’ях польських поміщиків, з 1817 р. пов’язав свою долю з Харківським університетом. Захистив магістерську дисертацію, викладав польську словесність, історію, географію, статистику, працював деканом словесного факультету, потім його ректором. Визначним літературним досягненням П. Гулака-Артемовського стала поява першої віршової байки в українській літературі “Пан та Собака“ (1818), блискучого зразка сатиричного твору. Інші відомі байки — “Солопій та Хівря, або Горох при дорозі“, “Тюхтій та Чванько“, “Батько та Син“ — утвердили жанр класичної байки в українській літературі, який згодом розвинули Л. Боровиковський, Є. Гребінка, Л. Глібов.

Петро Гулак-Артемовський першим започаткував романтичний тип художньої творчості в українській літературі українською баладою “Твардовський“. Сюжет романтичного твору Гулака-Артемовського “Рибалка“ побудований на українській народній демонології: міфічна водяна істота русалка зачаровує Рибалку, зваблює юнака таємничим підводним світом, у якому він і безслідно зникає. Твір, пройнятий елегійним настроєм, насичений народнопісенними мотивами, мовними засобами, казковими, фантастичними елементами, експресивною лексикою.