Українська література - шкільні твори - 2024

Художні особливості балад Т. Шевченка

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

I. Балади у творчості Кобзаря. (Балади — дуже поширений жанр у ранній поетичній творчості Шевченка. Балади — перші, але надзвичайно майстерні спроби пера майбутнього великого поета).

II. Художні особливості балад Т. Шевченка.

1. Тематика. (Балади Шевченка присвячені різноманітній тематиці. Найпоширенішими темами балад Тараса Шевченка є тяжка доля жінки-покритки («Катерина»), нерівність та суспільні несправедливості. Багато творів присвячено героїчному минулому українського народу («Гамалія», «Гайдамаки»). Розмірковує поет і над власною долею, своєю роллю в житті нації («Думи мої»). Тематика балад Т. Шевченка різноманітна й охоплює всі основні сфери людського життя).

2. Поетика. (Т. Шевченко використовує в баладах безліч художніх прийомів. Поетика балад Шевченка самобутня та оригінальна. Балади ритмічні, мелодійні, у них використовуються епітети, порівняння. Шевченко насичує свої балади образами-символами, використовує прийом паралелізму. Поет персоніфікує рослини, тварин, ці образи мають також свій символічний зміст).

3. Запозичені мотиви та прийоми. (У своїх баладах Т. Шевченко вдало використовує запозичені мотиви. Найчастіше це запозичення з фольклору: образи птахів, рослин, персонажі з української демонології, деякі типові сюжетні лінії («Тополя»). Велику роль відіграють пейзажі. Вони створюють відповідний настрш, часто є не тільки окрасою, але й важливою частиною сюжету балади. Під час створення пейзажу поет використовує прийоми, запозичені з усної народної творчості (наприклад, паралелізм), а також певною мірою прийоми, запозичені з живопису — наприклад, своєрідність кольорової тами).

4. Літературний стиль. (Часто в баладах трапляється поєднання елементів і характерних ознак кількох літературних напрямів: наприклад, сентименталізму та романтизму. Здебільшого ранні балади Тараса Шевченка належать до романтизму).

ІІІ. Значення балад у творчості Шевченка. (Балади Тараса Шевченка є художньо довершеними поетичними творами. У них поет висловив свої почуття, болі з приводу життя народу та власної долі. У баладах ми простежуємо прихований шлях розвитку творчої особистості