Українська література - шкільні твори - 2024

Поетичний словник Бориса Олійника

Всі публікації щодо:
Олійник Борис

I. Мовно-поетична образність творів Бориса Олійника. (Вона тісно пов’язана з народно-розмовними джерелами та писемно-літературними традиціями української мови. Особливостями його ліричної мови є щирість, задушевність, розкутий ритм вірша).

II. Поняття-терміни у творах поета. (Ці художні прийоми набувають символічного звучання і стають джерелом поетичної експресії).

III. Громадянська лірика Б. Олійника. (їй властиве стилістичне багатство, вона насичена суспільно-філософськими поняттями: безсмертя, всесвіт, епоха, людство тощо. Нерідко термінологічні поняття утворюють синонімічні ряди (вік — історія — епоха — ера). Особливе місце у віршах Б. Олійника посідає філософська лексика, органічна в духовному світі поета, яка виразно виявляється в публіцистичній спрямованості. Багато елементів фольклору знаходимо в системі поетичної мови Б. Олійника. Його улюблені образи — фольклорні слова-символи: калина, любисток, місяченько, лебідь, рута, соловей).

IV. Мовна палітра Б. Олійника. (Окреме місце у творчості митця посідає образ матері. На фольклорних асоціаціях виникають авторські висловлювання (наша мати — сива горлиця, сива ластівка, сиве сонце моє). Однією з характерних особливостей мовної системи Б. Олійника є слова-образи, це лексика старослов’янського походження («гіркий шматок насущного; а світ уже читав грядущу славу…») У віршах Б. Олійника також наявні прийоми обігрування кольорів, які виступають у ролі епітетів із символічним звучанням. Поєднання назв кольорів із різними поняттями свідчать про певні закономірності використання традиційних образів (це білий і сизий кольори). Наприклад: «Збілів, як стіна», «Став я білий, мов ядерна тінь», «сизий птах», «сизий сокіл»).

V. Особливості стилю поета. (Б. Олійник використовує такі мовно-художні образи, в яких кожна деталь розкриває багатопланову семантику поетичного задуму. Його твори характеризуються романтичною символікою, поглиблюючись філософськи, — це й визначає стиль поета. Тому багато власних висловів Б. Олійника сприймаються як афоризми: «Армія тоді непереможна. Коли любов зове її на бій»; «Голубить братерства джерело святе»; «Встань і гряди. Людино»; «Кожен окоп наш дорівнював фронту, кожен солдат виростав у народ»).